Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh sau đại học(SĐH) đợt 2 năm 2016 như sau:

1.   Thời gian tuyển sinh:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2016 như sau: Thi tuyển vào các ngày 10 và 11/09/2016; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 12/09 đến 26/09/2016. Cụ thể như  sau:

TT

Công việc

Thời gian

1

Tập trung thí sinh

Sáng thứ Bảy, 10/09/2016

2

Thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực

Chiều thứ Bảy, 10/09/2016

3

Thi môn Cơ sở

Sáng Chủ nhật, 11/09/2016

4

Thi môn Ngoại ngữ

Chiều Chủ nhật,  11/09/2016

5

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày  12/09 đến 26/09/2016

2.   Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1.   Bậc  Thạc sĩ (Cao học)

 TT  Ngành/Chuyên ngành Chỉ tiêu cả năm Các môn thi tuyển
Ngoại ngữ Môn cơ bản Môn cơ sở
1 Tài chính - Ngân hàng 100 Tiếng Anh Toán kinh tế Kinh tế học
2 Quản lý kinh tế 180 Tiếng Anh Kinh tế chính trị Quản trị học
3 Quản trị kinh doanh 180 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Quản trị học
4 Kinh tế quốc tế 40 Tiếng Anh Đánh giá năng lực Kinh tế quốc tế
5 Kinh tế chính trị 50 Tiếng Anh Triết học Lịch sử các họcthuyết kinh tế

2.2.   Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh) 

 TT  Các ngành tuyển sinh Chỉ tiêu cả năm  Hồ sơ chuyên môn  Ghi chú
1 Kinh tế chính trị 5  Đánh giá Hồ sơ chuyênmôn  
2 Kinh tế quốc tế 5
3 Quản trị kinh doanh 10
4 Tài chính - Ngân hàng 5

3.   Điều kiện dự thi, danh mục ngành đúng, ngành gần: Theo Phụ lục 1 kèm  theo.

4.   Danh mục các hướng nghiên cứu, danh sách các nhà khoa học có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh: Theo Phụ lục 2 kèm theo .

5.   Cách  tính điểm,  quy  trình  và tiêu  chí xét tuyển  tiến  sĩ: Theo phụ  lục  3 kèm

theo

6.   Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục  nước ngoài cấp  phải thực hiện   thủ

tục công nhận văn bằng theo quy định hiện  hành:

7.   Thời gian đào tạo:

-   Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

-   Đối với đào tạo thạc sĩ:   2 năm.

8.   Yêu cầu về môn thi tiếng Anh:

8.1.    Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:  Người dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh)

phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng  tiếng Anh sau  đây:

-   Chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ Tiếng Anh đến ngày  đăng ký dự tuyển được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công   nhận.

 

-   Bằng  tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được  đào tạo  ở nước  ngoài     (học  bằng

tiếng Anh);

-   Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng  Anh;

8.2.   Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn môn thi tiếng   anh:

-    Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời  gian ở  nước  ngoài (học bằng tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về

đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại h ọc của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạ o chất lượng cao của  ĐHQGHN;

-   Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ  tiếng  Anh;

-   Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình  thạc sĩ liên kết  quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng,  bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị

trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ  và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục  4 và Phụ lục   5).

-   Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ trường Đại học Kinh tế sẽ gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

9.   Đối tượng và chính sách ưu  tiên

9.1.   Đối tượng ưu tiên

-   Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp     hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực  1  (theo bảng  phân  chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) . Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có  thẩm  quyền;

-   Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa ph ương được quy định là Khu vực  1;

-   Thương binh, người hư ởng chính sách như thương  binh;

-   Con liệt sĩ;

-   Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao  động;

-   Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá  học.

9.2.   Mức ưu tiên

-    Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên  (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu  tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn Tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi Tiếng  Anh  và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho  môn thi cơ  bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng  lực.

-   Lưu ý: Việc xác định đối tượng ưu tiên phải được thực hiện tại thời điểm nhận hồ  sơ đăng kí dự thi.

10.   Lịch học bổ sung kiến thức:

Thí sinh xem lịch đăng ký và học bổ túc kiến thức dự thi sau đại học của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chi tiết tại địa   chỉ:

-     http://ueb.edu.vn/newsdetail/hbao/9981/truong-%C4%91hkt-to-chuc-cac-lop-hoc- bo-tuc-kien-thuc-nam-2016.htm

11.   Hồ sơ dự thi: Theo mẫu phát hành tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN được phát hành từ ngày 27/06/2016 tại phòng 504 nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh xem Phụ lục 6 kèm   theo;

12.   Thời gian nhận hồ sơ:  Từ  ngày 01/08/2016 đến ngày 12/08/2016

13.   Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:

13.1.   Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

-   Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:  60.000 đồng/thí  sinh

-   Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí  sinh

13.2.   Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

-   Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:  60.000 đồng/thí  sinh

-   Lệ phí dự thi: 360.000 đồng/thí sinh (310.000 đồng/thí sinh đối với thí sinh được

miễn thi môn tiếng Anh).

14.   Thời gian công bố kết quả: Trước ngày  30/09/2016.

15.   Thời gian ra quyết định trúng tuyển: Trước  ngày  30/10/2016.

16.   Địa điểm liên hệ:

- Phòng Đào tạo (Phòng 50 4, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu  Giấy, Hà Nội;  Website: www.ueb.vnu.edu.vn;

- Điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ   514, 524)

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247