Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung 2018

Trường đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018 cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Bao gồm thí sinh thuộc tất cả các vùng miền trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia;

+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT.

hiệu

trường

Tên trường/ Trinh độ/ Ngành học

Mã ngành

Mà tổ hợp xét tuyển

Tổng chi tiêu TS năm 2018

Sô thí sinh đã xác nhận nhập

Chi tiêu XT bô sung đợt 1

Tồng

cộng

Trong đó theo

Tổng XTBS đợt 1

Trong đó theo

Ket quà thi THPT QG

Đe án TS riêng

Ket quà thi THPT QG

Đề án TS riêng

7

2

3

4

5=6+9

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

DKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ - KỶ THUẢT BÌNH DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke toán

7340301

A00,A01,C03,D01

250

104

27

77

146

98

48

 

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00,A01,C03,D01

100

32

9

23

68

47

21

 

Quán trị kinh doanh

7340101

A00,A01,C03,D01

272

179

62

117

93

73

20

 

Quán trị văn phòng

7340406

A00,A01,C03,D01

130

42

17

25

88

66

22

 

Công nghệ thông tin

7480201

A00,A01,C01

78

53

11

42

25

13

12

 

Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử

7510301

A00,A01,C01

90

37

8

29

53

34

19

 

Kỳ thuật xây dựng công trinh giao thông

7580205

A00,A01,C01

30

3

1

2

27

19

8

5. Ngưỡng đàm bảo chât lượng đâu vào

5.1 Đối với phương thức xét tuyên dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Mức điểm ngưỡng đảm bào chât lượng đâu vào xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển từ kêt quả thi THPT Quôc gia năm 2018, mã trường DKB như sau:

TT

Tên ngành

ngành

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Tổ họp các môn xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

= 14

Toán, Vật lí, Hóa học (A00) Toán, Vật lí, Tiêng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01)

2

Công nghệ kỳ thuật điện, điện tứ

7510301

= 14

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

= 14

4

Kê toán

7340301

= 14

Toán, Vật lí, Hóa học (A00) Toán, Vật lí, Tiêng Anh (A01) Ngữ văn, Toán, Tiêng Anh (D01) Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03)

5

Tài chính-Ngân hàng

7340201

= 14

6

Ọuán trị kinh doanh

7340101

= 14

7

Quán trị vãn phòng

7340406

= 14

 Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và là mức điểm đối với thí sinh thuộc khu vực 3.

5.2 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:

a/ Điều kiện cần

Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trong các kỳ thi THPT ờ bất kỳ năm nào (không giới hạn năm tốt nghiệp), b/ Căn cứ xét tuyển

  • Điểm cơ sở xét tuyển

Việc xét tuyến căn cứ vào mức “Điểm cơ sở xét tuyến” (ký hiệu là D) của thí sinh dự tuyến.

-  Tổng điềm trung bình của năm học lớp 10 và năm học lớp 11 cùa tất cả các môn học (ký hiệu là D1);

-  Điếm trung bình cộng cả năm học lớp 12 của các môn trong tổ họp xét tuyển theo từng ngành (ký hiệu D2).

Như vậy, điểm cơ sở xét tuyến (D) đối với thí sinh thuộc KV3 là: D = D1+D2

  • Ngưỡng điểm cơ sở xét tuyển

Thí sinh đù điều kiện đế được nhận đăng ký xét tuyển khi đạt điều kiện về ngưỡng điếm cơ sở xét tuyển là: D>=18,0

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT bổ sung vào các ngành/ nhóm ngành cùa trường (mã số trường, mã số ngành, tô hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điêm xét tuyển giữa các tô hợp; các điêu kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...) :

Trường hợp đến giới hạn chi tiêu được phép tuyển, nhưng lại tồn tại nhiều thí sinh cùng thòa mãn điều kiện về mức điểm, Hội đong xét tuyển sẽ căn cứ vào những tiêu chí bổ sung để xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên giàm dần cùa các tiêu chí như sau:

-  Thí sinh đạt giải học sinh giòi cấp tỉnh (minh chứng bàng bản photocopy giấy chứng nhận hoặc giấy khen);

-  Thí sinh đạt giải học sinh giòi cấp trường (minh chứng bang bản photocopy giấy chứng nhận hoặc giấy khen);

-  Giấy khen mà thí sinh có được trong 3 năm học lớp 10,11,12 (thí sinh nộp bàn photocopy giấy khen);

-  Điểm trung bình năm học lỏfp 12 (thí sinh nộp bàn photocopy học bạ THPT)

Tổ chức tuyển sinh (Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo,...):

7.1. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ và công bổ kết quả a/ Thời gian nộp ho sơ:

Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 20/10/2018 b/ Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường đại học Kinh tế - Kỳ thuật Bình Dương hoặc gửi qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh tới bộ phận tiếp nhận:

Trung tâm tuyên sinh và hướng nghiệp - Trường Đại học Kinh tê - Kỹ thuật Bình Dương Địa chỉ: số 530 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thù Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Hoặc tại địa chỉ: 333 đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tinh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3822847 - (0274) 3870795 - 0977615561; Fax: (0274) 3825992 Website: www.ktkt.edu.vn; Email: tuyensinh@ktkt.edu.vn; ktktbd@ktkt.edu.vn c/ Thời gian công bố két quà: ngày 21/10/2018

Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh Đại học 2018 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

-   Khôi Kinh doanh - Quán lý: 6,8 triệu đông/học kỳ;

-   Khối Kỳ thuật - Công nghệ: 7,3 triệu đồng/học kỳ.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH