Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi phân nhóm xét tuyển kết hợp 2024

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo thay đổi phân nhóm thí sinh trong phương thức xét tuyển kết hợp tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo thay đổi phân nhóm thí sinh trong phương thức xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:

Phương thức xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2024 gồm 3 nhóm đối tượng sau đây:

1. Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT.

Điều kiện nhận hồ sơ:

Thí sinh đạt mức SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2024 (lưu ý: Thí sinh khi thi SAT, ACT cần đăng ký mã của Trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University và ACT là 1767-National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT).

- Chỉ tiêu: 5% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi SAT/ACT + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó điểm SAT, ACT quy đổi về thang 30, cụ thể là:

Điểm quy đổi SAT = điểm SAT *30/1600

Điểm quy đổi ACT = điểm ACT *30/36

2. Nhóm 2 gồm các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQG Hà Nội hoặc (APT) của ĐHQG TPHCM hoặc có điểm thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA nêu trên.

Cụ thể:

- Điều kiện nhận hồ sơ:

+ Thí sinh đạt HSA từ 85 điểm trở lên hoặc APT từ 700 điểm trở lên hoặc TSA từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có CCTAQT đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 &W 150) trở lên kết hợp với điểm HSA/APT/TSA nêu trên;

+ Các điểm thi HSA/APT/TSA và CCTAQT nêu trên cần có trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2024.

- Chỉ tiêu: 45% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét theo từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm HSA/APT/TSA:

ĐXT = điểm quy đổi HSA/APT/TSA + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó điểm HSA, APT, TSA quy đổi về thang 30, cụ thể là:

Điểm quy đổi HSA= điểm HSA * 30/150

Điểm quy đổi APT= điểm APT * 30/1200

Điểm quy đổi TSA= điểm TSA * 30/100

+ Với điểm CCTAQT kết hợp với điểm HSA/APT/TSA:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + điểm quy đổi HSA/APT/TSA*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

Dai hoc Kinh te quoc dan thay doi phan nhom xet tuyen ket hop 2024

3. Nhóm 3 sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm
thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, cụ thể là:

- Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/6/2024 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên và có điểm thi TN THPT năm 2024 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.

- Chỉ tiêu: 30% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

- Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang 30 được xác định như sau:

ĐXT = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Tổng điểm 02 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và 01 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:

Dai hoc Kinh te quoc dan thay doi phan nhom xet tuyen ket hop 2024

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi phân nhóm xét tuyển kết hợp 2024

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH