Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh cử nhân quốc tế năm 2015

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 11, Kỳ mùa Xuân năm 2015, Chương trình Cử nhân Quốc tế với hai ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh và Ngân hàng - tài chính.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Khoá 11, Kỳ mùa Xuân năm 2015, Chương trình Cử nhân Quốc tế, với các ngành đào tạo sau:
         - Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD), hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Edexcel, Vương quốc Anh và Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
        - Ngành Ngân hàng-Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
1. Điều kiện dự tuyển 
Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
      - Đối với thí sinh tự do: 
            + Tốt nghiệp trung học phổ thông;
             + Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.
      - Đối với thí sinh đang học lớp 12:  Điểm trung bình lớp 11 tối thiểu 6,5/10.
      - Đối với thí sinh người nước ngoài hoặc người Việt Nam học ở nước ngoài: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.
2. Cách thức tuyển sinh
Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:
a, Thi Kiến thức tổng hợp 
Thí sinh tham dự thi môn Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: tiếng Việt, Toán và Logic. Bài thi KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.
Thí sinh có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học do Bộ GD & ĐT tổ chức tháng 7/2014 từ mức điểm sàn (theo Quy định của Bộ GD & ĐT) cộng 2 điểm trở lên được phép lấy kết quả thi tuyển sinh đại học thay thế cho bài thi này.
Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm thi môn Toán ≥ 5/10 ở bài thi KTTH hoặc ở kỳ thi tuyển sinh đại học.
        b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
        c, Thi tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.
3. Căn cứ xét tuyển
Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm xét tuyển và điểm thi tiếng Anh.
3.1. Điểm xét tuyển (Điểm XT) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) điểm thi Kiến thức tổng hợp hoặc điểm thi đại học và iii) điểm phỏng vấn, cụ thể như sau: 
Điểm XT = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc điểm thi ĐH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5
Trong đó:
                - Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12 (hoặc lớp 11 đối với thí sinh đang học lớp 12)
                - Điểm KTTH – là điểm thi Kiến thức Tổng hợp 
                - Điểm thi ĐH – điểm thi tuyển sinh đại học năm 2014
                - Điểm PV – điểm phỏng vấn
         Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.
3.2. Điểm thi tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.
4. Cách thức xét tuyển

a. Đối với thí sinh tự do:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm xét tuyển từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và thi lại tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2015 của Chương trình.

b. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh đạt mức điểm sàn trúng tuyển và có điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầusẽ được chấp nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình.
Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa Xuân (theo hướng dẫn của Chương trình) và nhập học cùng kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2015 với điều kiện có bằng tốt nghiệp PTTH.
Thí sinh đạt mức điểm sàn trúng tuyển nhưng điểm thi tiếng Anh không đạt yêu cầusẽ được chấp nhận trúng tuyển có điều kiện vào Chương trình.
Những thí sinh này cần làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh kỳ mùa Xuân (theo hướng dẫn của Chương trình) và nhập học cùng kỳ tuyển sinh mùa Thu năm 2015 với điều kiện có bằng tốt nghiệp PTTH và hoàn thành điều kiện tiếng Anh tại thời điểm nhập học.

c. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.
5. Quy mô tuyển sinh 
          - Ngành Quản trị Kinh doanh: 150 sinh viên.
          - Ngành Ngân hàng – Tài chính: 100 sinh viên.
6. Nội dung chương trình đào tạo 
      a, Ngành Quản trị Kinh doanh
Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
       - Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.
        - Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Edexcel, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.
       - Năm thứ tư: đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Kinh doanh.
          Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.
b, Ngành Ngân hàng-Tài chính
           Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:
         - Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.
         - Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Ngân hàng-Tài chính;
           Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối  tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.
7. Tổ chức đào tạo
           - Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
           - Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
           - Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 
           - Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
           - Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.
8. Thời gian đào tạo
         - Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng – Tài chính được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
         - Khóa học bắt đầu vào tháng 2/2015.
          *Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng- Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.
9. Bằng cấp
Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh của Trường quốc tế TEG, Singapore.
a, Ngành Quản trị Kinh doanh
          Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.
b , Ngành Ngân hàng-Tài chính
             Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng-Tài chính của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.
10. Học phí
                                                                                                             Đơn vị: đồng

TT

Thời gian

Ngành
Quản trị kinh doanh

Ngành
Ngân hàng – Tài chính

1

Năm thứ nhất

48.000.000

48.000.000

2

Năm thứ hai

72.000.000

86.000.000

3

Năm thứ ba

72.000.000

86.000.000

4

Năm thứ tư

120.000.000

92.000.000

 

Tổng

312.000.000

312.000.000

        Học phí trên chưa bao gồm chi  phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh,  thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, mức thay đổi không quá 10% hàng năm.
       Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Viện ĐTQT (www.isneu.edu.vn) theo từng học kỳ.      
11. Chi tiết tuyển sinh kỳ mùa Thu, năm 2014
a, Các mốc thời gian cơ bản

- 14h, 6/12/2014:
- 10/01/2015:
- 14/01/2015:
- 16 – 17/01/2015:
- Sáng 18/01/2015:
- Chiều 18/01/2015:
- 23/01/2015
- 26 – 27/01/2015:
- 30/01/2015:

Open Day – Ngày hội giới thiệu thông tin
Hạn chót nộp hồ sơ
Công bố danh sách tuyển sinh
Phỏng vấn
Thi Kiến thức Tổng hợp
Thi tiếng Anh
Công bố kết quả tuyển sinh
Nhập học
Bắt đầu vào học

b, Lệ phí tuyển sinh: 900.000 đồng.
c, Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ
            Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng 304, Nhà 6, vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.
            - Thời gian bán và thu hồ sơ: từ 07/12/2014 đến 10/1/2015. 
            - Thời gian tư vấn tại Viện Đào tạo Quốc tế: từ 15/12/2014 đến 10/1/2015 (trong giờ hành chính).
d, Địa chỉ liên hệ
Viện Đào tạo Quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,
Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh cử nhân quốc tế năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247