Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2014

Chiều ngày 12/8, Đại học Luật TPHCM đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành năm 2014. Năm nay ngành Luật thương mại có điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2014

Trường ĐH Luật TP HCM công bố điểm chuẩn vào các chuyên ngành như sau:

1.1. Ngành luật:

       1.1.1.Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Thương mại của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1, C, D1,3

22,0

       1.1.2.Điểm chuẩn vào chuyên ngành Luật Dân sự của thí sinh thuộc khu vực 3(không có môn thi bị điểm không) như sau: 

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21,5

2.

A

21,0

3.

A1 và D1,3

20,5

       1.1.3. Điểm chuẩn vào các chuyên ngành Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau: 

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

C

21,0

2.

A

20,5

3.

A1 và D1,3

20,0

       1.1.4. Thí sinh đăng ký vào chuyên ngành Luật Thương mại và Luật Dân sự không đủ điểm nêu ở mục 1.1.1. và mục 1.1.2. nhưng đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối C: 21,0 điểm, Khối A: 20,5 điểm, Khối A1 và D1,3: 20,0 điểm) sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành được nêu tại mục 1.1.3.

Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn. 

       1.2. Ngành Quản trị - Luật: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau: 

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D3

22,0

2.

A, A1 và D1

21,0

    1.3. Ngành Quản trị kinh doanh: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3(không có môn thi bị điểm không) như sau: 

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A, A1 và D1,3

19,0

  1.4. Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: điểm chuẩn của thí sinh thuộc khu vực 3 (không có môn thi bị điểm không) như sau:

Stt

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

D1

19,0

        1.5. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một)điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Để nhận Điểm chuẩn NV2 Đại Học Luật TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) LPS gửi 8712

Trong đó LPS là Mã trường

Nguồn Đại học Luật TPHCM

Viết bình luận: Đại học Luật TPHCM công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!