Đại học mỹ thuật công nghiệp tuyển sinh liên thông 2016

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức kỳ tuyển sinh hệ Đại học Liên thông năm 2016 - Tại cơ sở: Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai)

* Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

* Tổng chỉ tiêu: 70

* Các ngành đào tạo:

+ Ngành Thiết kế Đồ họa:  D210403 (35 chỉ tiêu)

+ Ngành Thiết kế Nội thất: D210405  (chỉ tiêu)

* Đối tượng tuyển sinh:

+ Sinh viên đã tốt nghiệp cảc chuyên ngành hệ Cao đẳng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Trường Cao đảng Mỹ thuật trang ừỉ Đồng Nai.

+ Sinh viên tốt nghiệp các trường Cao đẳng khác cỏ đào tạo các chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng.

Thí sinh đãng ký dự thi theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo.

Phương thức tuyển sinh:

Thi tuyển các môn:

-      Lịch sử Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

-      Hình họa                     (điểm nhân hệ số 2)

 Thiết kế chuyên ngành (điểm nhân hệ số 2)

Phương thức đăng ký của thí sinh:

- Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai (Địa chỉ: số 368- Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

- Lệ phí tuyển sinh:

Lệ phí hồ sơ: 100.000 đ/1 hồ sơ, phỉ dự thi: 300.000 đ/1 thí sinh, nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi.

Lịch tuyển sinh của Nhà trường:

Thời gian nộp hồ sơ dự thi:

+ Từ 18-2-2016 đến 17h00 ngày 28-3-2016

Thí sinh tốt nghiệp các trường Cao đẳng cổ đào tạo Mỹ thuật ứng dụng nộp hồ sơ, đăng ký học bổ sung kiến thức, thời gian học bổ sung kiến thức dự kiến từ

06/3/2016 đến 10/4/2016 (Có lịch học chi tiết kèm theo). Thí sinh tốt nghiệp các trưởng Cao đẳng có đào tạo Mỹ thuật ứng dụng chỉ được dự thi sau khi hoàn thành khóa học bổ sung kiến thức do Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức và cấp chứng nhận. Địa điểm đặt lớp học bổ sung kiến thức tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai. Học phí bổ sung kiến thức: 250.000 đ/ 1 ĐVHT.

Thời gian thỉ tuyển:

+ Ngày 27/4/2016: Buổi sáng thí sinh tập trung làm thủ tục tại điểm thi. Buổi chiểu thí sinh thi môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (thời gian 180 phút).

+ Ngày 28/4/2016: Buổi sáng thi môn Thiết kế chuyên ngành, vẽ bằng chất liệu Bột màu, màu nước, chì, bút sắt... trên khổ giấy A2 (42,0 cm x 59,4 cm). Thời gian: 4 giờ, kể cả thời gian nghỉ giải lao.

Buổi chiều thi môn Hình họa. Vẽ bằng chì đen trên khổ giấy A1 (59,4 cm X 84,1 cm).Thời gian: 4 giờ, kể cả thời gian nghỉ giải lao.

Địa điểm làm thủ tục dự thi và thi tuyển:

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

Địa chỉ: số 368- Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học mỹ thuật công nghiệp tuyển sinh liên thông 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247