Đại học Sao Đỏ công bố phương án tuyển sinh riêng 2015

Năm 2015, trường Đại học Sao Đỏ xét tuyển theo 2 phương thức: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do các trường ĐH chủ trì, dựa vào kết quả học bạ THPT.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2015, trường tuyển 4800 chỉ tiêu, trong đó 3800 chỉ tiêu đại học và 1000 chỉ tiêu cao đẳng. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả kỳ thi THPT quốc gia, kết quả học tập tại THPT của thí sinh và chính sách ưu tiên, trường xét điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo.

Nguồn tuyển sinh: Thí sinh trong cả nước.

Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 theo 2 phương thức sau:

1. Xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì.

Tiêu chí xét tuyển

Điều kiện để được xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Phương pháp xét tuyển:

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhà trường sử dụng các tổ hợp của 3 môn thi tương ứng với từng khối để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo cụ thể như sau:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

(1)

(2)

(3)

(4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

SDU

   

Các ngành đào tạo đại học:

     

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

D510201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

D510205

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

D510401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ may

 

D540204

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Việt Nam học

 

D220113

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Địa, Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Địa, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Địa, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

D510103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

D510102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C510201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ hàn

 

C510503

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C510205

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ may

 

C540204

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

C510401

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Kế toán

 

C340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Việt Nam học

 

C220113

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Địa, Ngoại ngữ

Chỉ tiêu xét tuyển:

- Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thí sinh sẽ được xét tuyển theo nguyên tắc tính điểm từ cao xuống thấp (đã cộng điểm ưu tiên) đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trường Đại học Sao Đỏ xét tuyển theo kết quả các môn thi của kì thi THPT quốc gia, ứng với mỗi ngành đào tạo đã thông báo trên; dành 50% trong tổng số chỉ tiêu đã xác định cho hệ đại học vào học đại học; 35% trong tổng chỉ tiêu cao đẳng được xác định để tuyển vào hệ cao đẳng.

2. Xét tuyển vào học đại học, cao đẳng chính quy dựa vào kết quả học tập bậc THPT

Tiêu chí xét tuyển

Điều kiện để được xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

- Điểm trung bình các môn xét tuyển:

 + Đại học ≥ 6,0 điểm;

 + Cao đẳng ≥ 5,5 điểm.

- Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

Phương pháp xét tuyển:

Dựa trên kết quả học tập tại THPT của thí sinh để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng theo công thức:

Điểm xét tuyển = (M1+ M+ M3) + Điểm UT,

Trong đó: (M1 là điểm trung bình các môn lớp 10; M2 là điểm trung bình các môn lớp 11; M3 là điểm trung bình các môn lớp 12)

Chỉ tiêu xét tuyển:

- Khi thỏa mãn các điều kiện để được xét tuyển trên, thí sinh sẽ được xét tuyển theo nguyên tắc tính điểm từ cao xuống thấp (đã cộng điểm ưu tiên) đến khi đủ chỉ tiêu.

- Dựa trên kết quả học tập tại THPT của thí sinh:

+ Đối với Đại học hệ chính quy 50% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu xác định cho hệ đại học.

+ Đối với Cao đẳng hệ chính quy 65% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu xác định cho hệ cao đẳng.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh

Xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và quy trình xét tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy.

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (lấy trên Website nhà trường:              http:// www.Saodo.edu.vn)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Học bạ THPT (bản sao công chứng)

- 2 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

b) Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT, nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

c) Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

d) Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

đ) Quy trình xét tuyển:

Bước 1: Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc.

Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.

Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển, thực hiện xét tuyển như sau:

+ Hạnh kiểm: Phải đạt từ loại khá trở lên.

+ Điểm xét tuyển = (M1+ M+ M3) + điểm ưu tiên

   - ( M1 là điểm trung bình các môn lớp 10; M 2 là điểm trung bình các môn lớp 11; M 3 là điểm trung bình các môn lớp 12)

   - Điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nguyên tắc xét tuyển:

Lấy tổng điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển theo từng trình độ. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu từng ngành tại danh mục đào tạo các môn xét tuyển trong Đề án này.

Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

 Bước 6: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển).

Nguồn Đại học Sao Đỏ

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

2 bình luận: Đại học Sao Đỏ công bố phương án tuyển sinh riêng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH