Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố quy định tuyển thẳng 2016

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2016 của Trường như sau:

1. Tuyển thẳng

a)  Đối tượng được tuyển thẳng

Thực hiện việc tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

b)  Ngành tuyển thẳng

Thí sinh thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần phù hợp với môn mà thí sinh đạt giải như sau:

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đưọc tuyển thẳng

Mã ngành

1

Toán

Sư phạm Toán học (*)

DI 40209

Toán học (*)

D460101

Giáo dục Tiêu học

D140202

2

Vật lý

Sư phạm Vật lý (*)

DI40211

Vật lý học (*)

D440102

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

D140214

3

Hóa học

Sư phạm Hóa học (*)

D140212

Hóa học (*)

D440112

 

Số TT

Tên môn thi hoc sinh giỏi

Tên ngành được tuyển thẳng

Mã ngành

4

Sinh học

Sư phạm Sinh học (*)

D140213

Sinh học (*)

D420101

Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

D140215

5

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn (*)

DI40217

Văn học (*)

D220330

Việt Nam học

D220113

Khoa học Thư viện

D320202

Giáo dục Tiêu học

DI 40202

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử (*)

DI40218

Lịch sử (*)

D220310

7

Tin học

Sư phạm Tin học (*)

D140210

Công nghệ Thông tin (*)

D480201

8

Tiêng Anh

Sư phạm Tiêng Anh (*)

DI40231

Ngôn ngữ Anh (*)

D220201

Giáo dục Tiêu học

D140202

9

Tiêng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc (*)

D220204

 ❖ Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

-   Các ngành còn lại là ngành gần.

Đối với thí sinh đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cún khoa học kỹ thuật của thí sinh đạt giải và ngành thí sinh đăng ký tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

2. Ưu tiên xét tuyển

Thực hiện việc ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyến sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Ngành được ưu tiên xét tuyển theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh Trường.

3. Xét tuyển thẳng

Thực hiện việc xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đắng hệ chính quy hiện hành.

4. Hồ sơ, thời gian, lệ phí đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Thực hiện theo Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyến thắng, ưu tiên xét tuyến vào đại học, cao đang năm 2016.

Lưu ý:

-   Tuyển sinh trong cả nước;

-    Các ngành thuộc hệ sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có hạnh kiểm cả 6 học kỳ bậc THPT đạt từ loại khá trở lên và không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Tuyensinh247.com

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố quy định tuyển thẳng 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH