Đại Học Sư Phạm TPHCM công bố tỉ lệ chọi năm 2014

Trường ĐH Sư Phạm TPHCM năm 2014 nhận được khá nhiều hồ sơ, dẫn đến tỉ lệ chọi của năm nay tăng nhiều so với năm 2013. Xem chi tiết tỉ lệ chọi trường và ngành dưới đây.

Chỉ tiêu tuyến sinh của Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 là 3300. Trong đó, chỉ tiêu các ngành sư phạm là 2100, các ngành ngoài sư phạm là 1200. Chiều ngày 13/5/2014 trường cho biết nhận được 22591 hồ sơ, tỷ lệ chọi năm 2014 của trường là 1/6.85.

Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 theo ngành chi tiết như sau:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số ĐK dự thi Tỉ lệ chọi (theo số đăng ký)
SP Toán học D140209 150   1341 1/8,9
SP Vật lý D140211 100   924 1/9,2
SP Tin học D140210 100   352 1/3,5
SP Hóa học D140212 100   942 1/9,4
SP Sinh học D140213 90   736 1/8,2
SP Ngữ văn D140217 130   1378 1/10,6
SP Lịch sử D140218 100   454 1/4,5
SP Địa lý D140219 100   694 1/6,9
GD Chính trị D140205 80   225 1/2,8
GD Quốc phòng - An ninh D140208 82   242 1/3
Quản lý giáo dục D140114 80   349 1/4,4
SP tiếng Anh D140231 120   1264 1/10,5
SP song ngữ Nga - Anh D140232 40   103 1/2,6
SP tiếng Pháp D140233 40   82 1/2,1
SP tiếng Trung D140234 40   62 1/1,6
GD tiểu học D140202 200   6967 1/34,8
GD Mầm non D140201 200   2707 1/13,5
GD thể chất D140206 130   446 1/3,4
GD đặc biệt D140203 50   205 1/4,1
Ngôn ngữ Anh D220201 180   344 1/1,9
Ngôn ngữ Nga-Anh D220202 120   163 1/1,4
Ngôn ngữ Pháp D220203 80   146 1/1,8
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 110   252 1/2,3
Ngôn ngữ Nhật D220209 130   148 1/1,1
Công nghệ thông tin D480201 150   392 1/2,6
Vật ký học D440102 110   169 1/1,5
Hóa học D440112 100   310 1/3,1
Văn học D220330 80   146 1/1,8
Việt Nam học D220113 88   247 1/2,8
Quốc tế học D220212 110   284 1/2,6
Tâm lý học D310401 110   517 1/4,7

Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 đã được công bố trên Tuyensinh247.

Tuyensinh247 sẽ cập nhật thông tin về trường, tỷ lệ chọi thường xuyên để gửi tới các bạn nhanh nhất, chính xác nhất.

Đăng ký nhận Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam,  Soạn tin:

CH SPS gửi 8712

Trong đó SPS là Mã trường

Xem Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM tại đây.

 Các bạn có thể tham khảo tỷ lệ chọi năm 2013, 2012, 2011, 2010 của trường - Đây cũng là một nguồn tham khảo hữu ích. 

1. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013

Tỉ lệ chọi của trường năm 2013 là 1/5,1

Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2013 theo ngành chi tiết như sau:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Đại học  Số người ĐKDT Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT)
Quản lý Giáo dục D140114 80 384 1/4.8
Giáo dục Mầm non D140201 170 2.151 1/12.65
Giáo dục Tiểu học D140202 170 4.081 1/24.01
Giáo dục Đặc biệt D140203 40 134 1/3.35
Giáo dục Chính trị D140205 100 206 1/2.06
Giáo dục Thể Chất D140206 140 478 1/3.41
Giáo dục QP - A.Ninh D140208 100 165 1/1.65
SP Toán học D140209 170 1.644 1/9.67
SP Tin học D140210 120 296 1/2.47
SP Vật lý D140211 120 1.236 1/10.3
SP Hóa học D140212 120 1.103 1/9.19
Sinh học D140213 100 1.115 1/11.15
SP Ngữ Văn D140217 150 1.502 1/10.01
SP Lịch sử D140218 100 627 1/6.27
SP Địa lý D140219 100 974 1/9.74
SP Tiếng Anh D140231 150 831 1/5.54
SP Song ngữ Nga - Anh D140232 30 105 1/3.5
SP Tiếng Pháp D140233 30 50 1/1.67
SP Tiếng Trung Quốc D140234 30 53 1/1.77
Việt Nam học D220113 120 465 1/3.88
Ngôn ngữ Anh D220201 150 1.059 1/7.06
Ngôn ngữ Nga-Anh D220202 70 117 1/1.67
Ngôn ngữ Pháp D220203 70 108 1/1.54
Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 100 172 1/1.72
Ngôn ngữ Nhật D220209 120 775 1/6.46
Quốc tế học D220212 120 304 1/2.53
Văn học D220330 120 166 1/1.38
Tâm lý học D310401 100 1.031 1/10.31
Vật lý học D440102 110 85 1/0.77
Hóa học D440112 110 819 1/7.45
Công nghệ thông tin D480201 140 285 1/2.04

2. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2012

Trường: Đại học Sư phạm TP HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1   SP Toán học 150   1465   1/9.77  
2   SP Vật lý 150   893   1/5.95  
3   SP Tin học 120   224   1/1.87  
4   SP Hóa học 130   912   1/7.02  
5   SP Sinh học 100   625   1/6.25  
6   SP Ngữ văn 150   1487   1/9.91  
7   SP Lịch sử 130   584   1/4.49  
8   SP Địa lý 130   863   1/6.64  
9   GD Chính trị 100   141   1/1.41  
10   Quản lý giáo dục 80   365   1/4.56  
11   GD Quốc phòng – An ninh 12   120   10-Jan  
12   SP tiếng Anh 1171   120   1/0.1  
13   SP tiếng Nga 36   40   1/1.11  
14   SP tiếng Pháp 36   60   1/1.67  
15   SP tiếng Trung 39   40   1/1.03  
16   GD tiểu học 3877   150   1/0.04  
17   GD Mầm non 1271   150   1/0.12  
18   GD thể chất 408   140   1/0.34  
19   GD đặc biệt 102   40   1/0.39  
20   Ngôn ngữ Anh 492   120   1/0.24  
21   Ngôn ngữ Nga 28   60   1/2.14  
22   Ngôn ngữ Pháp 41   60   1/1.46  
23   Ngôn ngữ Trung Quốc 108   120   1/1.11  
24   Ngôn ngữ Nhật 198   120   1/0.61  
25   Công nghệ thông tin 269   150   1/0.56  
26   Vật ký học 84   120   1/1.43  
27   Hóa học 547   120   1/0.22  
28   Văn học 72   120   1/1.67  
29   Việt Nam học 157   80   1/0.51  
30   Quốc tế học 87   110   1/1.26  
31   Tâm lý học 616   120   1/0.19  

3. Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2011

Trường: Đại học Sư phạm TP HCM Mã trường: SPS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1   SP Toán học 150   1377   1/9.18  
2   SP Tin học 100   257   1/2.57  
3   SP Vật lý 120   863   1/7.19  
4   SP Hóa 120   994   1/8.28  
5   SP Sinh 100   1082   1/10.82  
6   SP Ngữ văn 150   1365   1/9.1  
7   SP Lịch sử 120   527   1/4.39  
8   SP Địa lý 120   766   1/6.38  
9   GD Chính trị 100   122   1/1.22  
10   Sử -GDQP 60   72   1/1.2  
11   QLGD 60   275   1/4.58  
12   SP tiếng Anh 120   940   1/7.83  
13   SP song ngữ Nga-Anh 40   24   1/0.6  
14   SP tiếng Pháp 40   37   1/0.93  
15   SP tiếng Trung Quốc 40   45   1/1.13  
16   GD Tiểu học 130   3260   1/25.08  
17   GD Mầm non 130   1302   1/10.02  
18   GDThể chất 130   442   1/3.4  
19   GD Đặc biệt 40   82   1/2.05  
20   CNthông tin 150   207   1/1.38  
21   Vật lý học 110   84   1/0.76  
22   Hóa học 120   387   1/3.23  
23   Văn học 50   98   1/1.96  
24   Việt Nam học 60   164   1/2.73  
25   Quốc tế học 60   262   1/4.37  
26   Tâm lý học 40   261   1/6.53  
27   Ngôn ngữ Anh 140   549   1/3.92  
28   Ngôn ngữ Nga 50   8   1/0.16  
29   Ngôn ngữ Pháp 50   54   1/1.08  
30   Ngôn ngữ Trung Quốc 110   93   1/0.85  
31   Ngôn ngữ Nhật 60   108   1/1.8  

Một số lưu ý về tỷ lệ chọi bạn nên biết:

  1. Tỉ lệ chọi KHÔNG QUYẾT ĐỊNH điểm chuẩn
  2. Tỉ lệ chọi CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 
  3. Bạn nên theo dõi điểm trúng tuyển hoặc điểm chuẩn đại học 3 năm liên tiếp của ngành bạn thi.

Như vậy, tỉ lệ chọi chỉ là 1 con số tạm thời, không quyết định khả năng đỗ/trượt của bạn, thay vì lo lắng và quá chú ý vào tỉ lệ chọi, bạn hãy tập trung học và ôn luyện thi để có một kết quả tốt nhất.

Dai Hoc Su Pham TPHCM cong bo ti le choi nam 2014

Một số thông tin về trường Đại Học Sư Phạm TPHCM

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách Trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. 

Mã tuyển sinh: SPS
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 280 An Dương Vương Q5 TP HCM;221 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM
Website: http://hcmup.edu.vn

 Tuyensinh247 tổng hợp

 

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại Học Sư Phạm TPHCM công bố tỉ lệ chọi năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH