Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh công bố phương án tuyển sinh 2022

Đã có phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh (Văn Lâm - Hưng Yên). Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh đại học là 960 sinh viên.

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh công bố phương án tuyển sinh 2022

Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh cong bo phuong an tuyen sinh 2022

Dai hoc Tai chinh - Quan tri kinh doanh cong bo phuong an tuyen sinh 2022

>>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh công bố phương án tuyển sinh 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học