Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tuyển sinh thạc sĩ năm 2015

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2015 như sau:

I.            CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

-        Khoa học môi trường                 Mã số: 60440301;

-        Kỹ thuật trắc địa - bản đồ           Mã số: 60520503;

-        Thủy văn học                             Mã số: 60440224.

               II.            HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1.      Hình thức, địa điểm, thời gian đào tạo:

-        Hình thức đào tạo: Chính quy;

-        Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

-        Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

2.      Chỉ tiêu tuyển sinh:

-        Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 là 100, trong đó: chuyên ngành Khoa học môi trường là 50 chỉ tiêu; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ là 25 chỉ tiêu; Thủy văn học là 25 chỉ tiêu;

                   I.            ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

-        Điều kiện về văn bằng:

+   Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

+   Đối với các văn bằng thuộc các ngành gần, ngành khác phải được học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào 

DANH MỤC MÔN HỌC BỔ SUNG:

Nhóm ngành Khoa học môi trường Thủy văn học Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Ngành gần Học phần Số TC Học phần Số TC Học phần Số TC
Cơ sở khoa học môi trường 2 Thủy lực sông ngòi 3 Lý thuyết sai số 3
Hóa kỹ thuật môi trường 2 Thủy văn ứng dụng 2 Trắc địa cao cấp đại cương 4
Quản lý nhà nước về môi trường 3 Chỉnh biên thủy văn 3 Cơ sở viễn thám 2
Công nghệ môi trường 3 Xác suất thống kê trong thủy văn 2 Cơ sở trắc địa công trình 3
Quan trắc môi trường 3 Mô hình toán thủy văn 3 Định vị vệ tinh 3
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 Động lực học dòng sông 3 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa 3
    Dự báo thủy văn 4    
  15   20   18
Khác ngành Cơ sở khoa học môi trường 3 Thủy lực sông ngòi 3    
Sinh thái môi trường 2 Thủy văn ứng dụng 2    
Độc học môi trường 2 Chỉnh biên thủy văn 3    
Hóa kỹ thuật môi trường 3 Xác suất thống kê trong thủy văn 2    
Quản lý nhà nước về môi trường 3 Mô hình toán thủy văn 3    
Công nghệ môi trường 3 Động lực học dòng sông 3    
Quan trắc môi trường 3 Dự báo thủy văn 4    
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 2 Viễn thám và GIS 3    
Đánh giá tác động môi trường 3 Quản lí tổng hợp tài nguyên nước 2    
Hệ thống quản lý chất lượng môi trường 3 Thuỷ văn nước dưới đất 2    
  27   27    

+   Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận văn bằng của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-        Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp khác ngành đăng ký dự thi phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi.

-        Có đủ sức khỏe để học tập;

-        Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của Nhà trường.

               II.            HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Người dự thi trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức gồm các môn sau:

Người dự thi trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức gồm các môn sau:

STT

Ngành

Môn

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

(môn chủ chốt)

1

Khoa học môi trường

Tiếng Anh

Toán cao cấp

Cơ sở khoa học môi trường

2

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Tiếng Anh

Toán cao cấp

Lý thuyết sai số

3

Thủy văn học

Tiếng Anh

Toán cao cấp

Thủy văn đại cương


            III.            ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). Môn tiếng Anh phải có điểm tương đương trình độ B1 theo khung châu Âu trở lên;

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

-        Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

-        Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

-        Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

-        Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế quy định tại thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/4/2014 hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

Căn cứ vào chỉ tiêu đã được thông báo cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi của từng thí sinh (không cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển;

Tr­ường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi nêu trên (đã cộng cả điểm ưu tiên, nếu có) thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

-        Thí sinh là nữ ưu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

-        Người có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành;

-        Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc người có điểm cao hơn của môn ngoại ngữ.

             IV.            ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Đối tượng:

-        Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

-        Thương binh, bệnh binh người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

-        Con liệt sĩ;

-        Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

-        Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

-        Con nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đối tượng được ưu tiên theo trong khoản a mục 1 nêu trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

Chính sách ưu tiên:

-        Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản và môn ngoại ngữ; cộng mười điểm (thang điểm 100) cho môn cơ bản và môn ngoại ngữ (nếu không thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ Anh theo quy định);

-        Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

                V.            HỒ SƠ TUYỂN SINH

a.      Hồ sơ dự thi cao học gồm có:

Đơn đăng ký dự thi cao học (theo mẫu của Nhà trường);

Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương);

Bản sao công chứng Bằng đại học và bảng điểm toàn khóa;

Bảng điểm học chuyển đổi, bổ sung (có công chứng, nếu có);

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

Bản sao có chứng nhận các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng;

Giấy xác nhận thâm niên công tác.

Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên;

06 ảnh (trong đó: 02 ảnh 3x4, 04 ảnh 4x6) cho vào phong bì ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh;

02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh.

b.      Phát hành và nộp hồ sơ

Hồ sơ dự thi cao học do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường phát hành.

-        Phát hành hồ sơ dự thi: Từ ngày 05/9 đến 05/10/2015.

-        Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 01/10 đến hết ngày 10/10/2015 (hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại);

-        Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng đào tạo, P.101a – Nhà C – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Địa chỉ: Số 41A, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

             VI.            ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TUYỂN SINH

1.      Địa điểm

Địa điểm học bổ sung kiến thức, hướng dẫn ôn tập và thi tuyển cao học được tổ chức tại: Cơ sở 1 - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, số 41A, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2.      Thời gian:

-        Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức ngành gần, ngành khác: 05/9 đến 25/9/2015;

-        Thời gian học bổ sung kiến thức: từ ngày 25/9 đến ngày 31/10/2015;

-        Thời gian hướng dẫn ôn tập: từ 01/11 đến 19/11/2015;

-        Thời gian thi tuyển sinh: ngày 28-29/11/2015;

-        Công bố kết quả tuyển sinh: ngày 11/12/2015;

-        Dự kiến ngày nhập học và khai giảng: 19/12/2015.

         VII.            PHÍ HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI

-        Phí phát hành hồ sơ: 30.000đ/hồ sơ

-        Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 60.000đ/hồ sơ;

-        Lệ phí thi: 120.000đ/môn thi;

-        Lệ phí ôn tập, học bổ sung kiến thức đầu vào theo quy định của Trường.

            Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên Website: http://hunre.edu.vn

Điện thoại liên hệ:

+ TS. Vũ Danh Tuyên, ĐT: 0988 343 666;

+ Ths. Đặng Hữu Mạnh, ĐT: 0976 284 868;

Theo thethaohangngay

1 bình luận: Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tuyển sinh thạc sĩ năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!