Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM xét bổ sung ĐGNL 2022

Trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM xét tuyển bổ sung theo đánh giá năng lực đợt 3 năm 2022, theo đó tại cơ sở TPHCM trường tuyển thêm 41 chỉ tiêu

Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM xét bổ sung ĐGNL đợt 3 năm 2022

Dai hoc Tai nguyen va moi truong TPHCM xet bo sung DGNL 2022

Dai hoc Tai nguyen va moi truong TPHCM xet bo sung DGNL 2022

Dai hoc Tai nguyen va moi truong TPHCM xet bo sung DGNL 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM xét bổ sung ĐGNL 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học