Đại học Tân Trào công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2016

Trường đại học Tân Trào chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016 tới các thí sinh, các em theo dõi chi tiết bên dưới:

Đại học Tân Trào công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2016

Dại học Tan Trào cong bó diẻm chuản NVBS dọt 1 nam 2016Dại học Tan Trào cong bó diẻm chuản NVBS dọt 1 nam 2016Dại học Tan Trào cong bó diẻm chuản NVBS dọt 1 nam 2016


Theo ĐH Tân Trào

Viết bình luận: Đại học Tân Trào công bố điểm chuẩn NVBS đợt 1 năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học