Đại học Thương mại thông báo tuyển thẳng năm 2016

Trường đại học Thương mại quy định cụ thể về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy của Trường năm 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG       

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau được xét tuyển thẳng vào học đại học chính quy của Trường:

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học (THPT) nếu có nguyên vọng được xét tuyển thẳng vào học các ngành/chuyên ngành đào tạo của trường;

Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường đại học Thương mại các năm trước, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận lại vào học ngành hoặc chuyên ngành đào tạo mà thí sinh đã dự thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, tốt nghiệp THPT năm 2016 được tuyển thẳng vào ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý.

4. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016  được tuyển thẳng vào đại học ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại).

5. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Pháp và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016 được tuyển thẳng vào đại học chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại.

II. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

Thí sinh thuộc các đối tượng sau được ưu tiên xét tuyển vào học đại học chính quy:

1. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, tốt nghiệp THPT năm 2016 và có kết quả thi các môn Toán, Vật lý, Hóa đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ưu tiên xét tuyển vào đại học các ngành đào tạo sử dụng các tổ hợp môn thi Toán, Vật lí, Hóa học  để xét tuyển.

2. Thí sinh đạt  giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, tốt nghiệp THPT năm 2016 và có kết quả thi các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ưu tiên xét tuyển vào đại học các ngành đào tạo sử dụng các tổ hợp môn thi Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn  để xét tuyển..

3. Thí sinh đạt  giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Pháp, tốt nghiệp THPT năm 2016, tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi các môn Toán, Tiếng Pháp, Ngữ văn đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ưu tiên xét tuyển vào đại học chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại.

III. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THẲNG

1. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.           

Thí sinh thuộc diện trên để được xét tuyển cần đạt các điều kiện sau:

-         Xếp loại học tập các năm lớp 10, 11, 12 từ loại khá trở lên;

-         Tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không vượt quá 1% chỉ tiêu tuyển sinh của trường theo từng chuyên ngành đào tạo đã công bố trên Website của Trường. Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành nào đó vượt quá 1% chỉ tiêu, trường sẽ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu quy định. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Sau khi nhập học, những thí sinh này được học bổ sung kiến thức văn hóa 01 năm trước khi vào học chính thức.

2. Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định có kết quả xếp loại học tập 3 năm THPT từ loại khá trở lên, tốt nghiệp THPT năm 2016 được xem xét cho vào học ngành đào tạo thích hợp với tình trạng sức khỏe của thí sinh.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN

1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

d) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

2.  Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a). Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục III của công văn số 981/BGDĐT – KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016).

            b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);      

 c) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2016;

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú (đối với diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm 1 mục III) hoặc Bản sao hợp lê giấy chứng nhận là người khuyết tật đặc biệt nặng của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quyy định);

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển hoặc xét tuyển. Thí sinh nộp nhiều hồ sơ hoặc hồ sơ ghi không đầy đủ thông tin coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên. 

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

- Thời gian đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở GD&ĐT trước 20/5/2016; Các Sở GD&ĐT chuyển tới các trường trước 20/7/2016.

- Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: Sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc nộp trực tiếp tại Trường từ ngày 01/08 – 10/08/2016.

- Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ cho các Sở GD&ĐT trước 20/5/2016. Các Sở GD&ĐT chuyển tới Trường trước 20/7/2016.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ

-  Kết quả đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng được gửi về các Sở GD&ĐT trước 05/8/2016.

-  Kết quả ưu tiên xét tuyển được công bố công khai trên Websites của Trường trước 20/8/2016.

Tuyensinh247.com tổng hợp

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Thương mại thông báo tuyển thẳng năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH