Đại học Thương mại tuyển sinh cao học tháng 12 năm 2015

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh cao học đợt tháng 12 năm 2015 tại Thái Nguyên như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

- Kế toán - Mã ngành: 60340301 - Chỉ tiêu: 40 

- Quản lý kinh tế - Mã ngành: 60340410 - CHỉ tiêu: 40

2. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo: chính quy

- Thời gian đào tạo: 1,8 năm

3. Hình thức tuyển sinh: THI TUYỂN

Các môn thi:

- Môn cơ bản: Toán cao cấp

- Môn cơ sở ngành:

+ Nguyên lý kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán

+ Kinh tế thương mại đại cương: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Anh);

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;

d) Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh (được quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

- Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh:

+ Địa điểm: tại Văn phòng tuyển sinh, cổng chính Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, thành phố Thái Nguyên

+ Thời gian: từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 21/10/2015

Mỗi thí sinh nộp 2 bộ, một bộ lưu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và một bộ lưu tại Trường Đại học Thương mại.

- Thời gian hướng dẫn ôn thi tuyển sinh (cho các thí sinh có nhu cầu) và tổ chức học các học phần bổ sung trình độ đại học theo chuyên ngành đăng kí dự thi cao học của thí sinh dự kiến từ ngày 09/10/2015 đến ngày 13/12/2015.

- Thời gian thi: Dự kiến ngày 18, 19 và 20/12/2015. - Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 15-20/01/2016 4 - Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 22-27/02/2016

Theo thethaohangngay

 

Viết bình luận: Đại học Thương mại tuyển sinh cao học tháng 12 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247