Đại học Thủy lợi thông báo chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2015

Trường Đại học Thủy lợi thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho các chuyên ngành đào tạo và các cơ sở đào tạo đợt 1 năm 2015 như sau:

TT

Chuyên ngành

Tổng chỉ tiêu

Hà Nội

Cơ sở 2

Viện Miền Trung

1

Địa kỹ thuật xây dựng

25

15

10

 

2

Quản lý xây dựng

80

40

20

20

3

Khoa học môi trường

15

15

 

 

4

Kỹ thuật cơ khí

15

15

 

 

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước)

30

20

10

 

6

Kỹ thuật tài nguyên nước

40

25

15

 

7

Quản lý tài nguyên và môi trường

30

30

 

 

8

Kỹ thuật công trình biển

20

20

 

 

9

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

75

35

20

20

10

Thủy văn học

15

15

 

 

11

Kỹ thuật môi trường

15

15

 

 

Tổng

360

245

75

40

Nhà trường thông báo đến các Khoa, Cơ sở 2, Viện Đào tạo và Khoa học Ứng dụng Miền Trung và thí sinh được biết để thực hiện./

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Thủy lợi thông báo chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247