Đại học Trà Vinh tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL năm 2015

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2015, cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN (danh mục các ngành và môn thi tuyển sinh đính kèm)

II. VÙNG TUYỂN SINH

Tuyển sinh trong cả nước.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

A. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học hệ chính quy

    1. Về thâm niên công tác:

       Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (15/3/2015) và phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo từ 12 tháng trở lên tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận đến thời điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề)và được đơn vị tuyển dụng cử đi học. 

    2. Về văn bằng đăng ký dự thi:

       - Ngành Y đa khoa: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN): Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa.

       - Ngành Dược học: Người đã có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp.

B. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học

   1. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp/ trung cấp nghề và cao đẳng/ cao đẳng nghề lên đại học hình thức vừa làm vừa học

     Người dự thi tuyển sinh liên thông phải có một trong các văn bằng sau: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng (CĐ), bằng tốt nghiệp trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN).

      a. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự thi (15/3/2015) lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). 

     b. Người có bằng tốt nghiệp TCN, TCCN, CĐN, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký dự thi liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức VLVH.

     Lưu ý :

    - Người có bằng tốt nghiệp TCN, CĐN phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   - Riêng các ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học và Y tế Công cộng về văn bằng đăng ký dự thi cụ thể như sau:

    + Ngành Điều dưỡng: Là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng. Những người tốt nghiệp trung cấp Y sĩ, Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng.

    + Ngành Xét nghiệm y học: Là những người có bằng tốt nghiệp TCCN các ngành: Xét nghiệm, Kỹ thuật Xét nghiệm.

    + Ngành Y tế Công cộng: Là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc cao đẳng thuộc Khối ngành sức khỏe.

   2. Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

                  a. Đối tượng miễn thi (được xét tuyển thẳng vào học hình thức VLVH):

        Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) có nguyện vọng học ĐH ngành học khác theo hình thức VLVH, được xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH.

        Các trường hợp được miễn thi khác thực hiện theo điều 6 tại điểm a, b, c, d khoản 3 quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

      b. Đối tượng phải thi tuyển:

         Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

   3. Tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học

      Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học. Người đăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp.

      a. Đối tượng  miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

       - Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại chính Trường mà mình đã học, được cấp bằng tốt nghiệp và ngành đã tốt nghiệp cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng đại học thứ hai.

         - Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

        - Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

       b. Đối tượng phải thi tuyển:

         Những người không thuộc diện miễn thi nêu trên thì phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

IV. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Các lớp đào tạo theo hình thức chính quy: Tổ chức học các ngày trong tuần (học tập trung liên tục tại Trường)

2. Các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần. Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.

Riêng ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học và Y tế Công cộng tổ chức học tập trung theo đợt (3 tháng/ đợt).

V.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ ÔN THI, THI, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

   Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường ĐHTV, mỗi hồ sơ gồm có:

   - 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc xác nhận của chính quyền địa phương - mẫu phát hành hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHTV);

  - 02 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

   - 03 phong bì đã dán sẵn tem, ghi chính xác họ tên, địa chỉ và số điện thoại của thí sinh (Trường hợp người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ trên bì thư “Nhờ chuyển cho …..”);

   - 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và  02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (Thí sinh dự thi văn bằng 2);

   - 02 bản sao (có thị thực) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Thí sinh dự thi đại học hình thức VLVH);

   - 02 bản sao (có thị thực) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp TCCN (hoặc TCN); Cao đẳng (hoặc CĐN) (Thí sinh dự thi liên thông);

   - 01 bản sao (có thị thực) giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

   - 01 giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);

   - 01 bản sao (có thị thực) các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

* Lưu ý : Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển đối với các ngành thuộc Khối Y- Dược phải nộp thêm:

             01 bản sao hợp đồng làm việc hoặc quyết định tiếp nhận (đối với thí sinh không làm việc cơ quan Nhà nước). Những thí sinh làm việc tại các Nhà thuốc, quầy thuốc không có mộc tròn phải có xác nhận của chủ nhà thuốc và Sở Y tế hoặc Phòng Y tế nơi nhà thuốc hoạt động kinh doanh. Thí sinh làm công tác y tế trường học phải có xác nhận của Trường và Sở GDĐT hoặc Phòng Giáo dục.

            2.  Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

    - Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/03/2015 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

    - Hồ sơ đăng ký dự thi: 60.000đ/hồ sơ

3.  Thời gian ôn thi, lệ phí ôn thi,  thi và lệ phí xét tuyển:

   - Ôn thi tuyển sinh từ ngày 02/3/2015 đến ngày 22/3/2015 (các buổi tối  trong tuần và thứ bảy, chủ nhật)

  - Lệ phí ôn thi nộp khi đăng ký: 400.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 03 môn)300.000đ/thí sinh (đối với thí sinh thi tuyển 02 môn).

                - Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/thí sinh/môn thi (nộp khi nhận thẻ dự thi).

   - Lệ phí xét tuyển (đối với thí sinh miễn thi đầu vào): 300.000 đ/hồ sơ/ thí sinh (nộp lệ phí khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển)

4. Ngày thi và địa điểm thi tuyển:

   -  Thời gian thi tuyểnNgày 04/4 và 05/4/2015.

   -  Địa điểm thi:  Khu I - Trường ĐHTV (nhận thẻ dự thi từ ngày 31/3 đến 03/4/2015 tại phòng Đào tạo, Trường ĐHTV).

* Lưu ý:

  + Ôn tậpCác môn thi có số lượng đăng ký ôn tập từ 20 thí sinh trở lên, Trường sẽ mở lớp ôn tập; các môn thi có số lượng đăng ký ôn tập dưới 20, thí sinh tự ôn tập theo đề cương ôn tập của Trường (nhận đề cương ôn tập tại Phòng Đào tạo).

  + Tổ chức thi: Các ngành tuyển sinh có số lượng đăng ký từ 30 thí sinh trở lên, Trường sẽ tổ chức thi; số lượng đăng ký dưới 30, nếu không đủ số lượng tổ chức thi, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này, chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp trong năm 2015 và hoàn lại lệ phí ôn thi cho thí sinh (nếu có).

Trước ngày 28/2/2015, Trường thông báo các ngành có đủ số lượng ôn tập và trước ngày 25/3/2015, Trường thông báo các ngành có đủ số lượng tổ chức thi tuyển trênWebsite Phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn.)

VI. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC:

- Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên theo quy chế, quy định hiện hành.

- Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của Nhà trường.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh:

  •      Địa chỉ: số 126, Quốc lộ 53, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
  •      ĐT: 074. 3855247.
  •      Website: http://www.tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn.

Theo thethaohangngay

4 bình luận: Đại học Trà Vinh tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247