Học viện tài chính tuyển sinh hệ liên thông đại học đợt 1 năm 2015

Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh hệ Liên thông đại học khoá 18 (đợt 1 năm 2015) với những nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:

     - Chỉ tiêu dự kiến: 240
     - Ngành và chuyên ngành đào tạo:
           + Ngành Kế toán: (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp)
           + Ngành  Tài chính ngân hàng: (Chuyên ngành Ngân hàng)

2. Diện thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành kinh tế sau thời hạn 36 tháng

2.1. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
    a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sau thời hạn 36 tháng (từ tháng 2/2012 trở về trước) loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.
    b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng (từ tháng 2/2012 trở về trước) loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh sẽ học theo chương trình có thời gian đào tạo tối thiểu 2 năm.
    c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động họp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học như các thí sinh qui định tại mục b khoản 2.1.
2.2. Môn thi tuyển sinh:
    Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:
        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)
        - Môn Nguyên lý kế toán
        - Môn Kế toán tài chính
    Chuyên ngành Ngân hàng:   
        - Môn Toán (Chương trình phổ thông trung học)
        - Môn Tài chính - Tiền tệ
        - Môn Quản trị Ngân hàng thương mại

2.3. Bằng tốt nghiệp:

    - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo chính quy.
    - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo vừa làm vừa học trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ hoặc niên chế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học.

3. Diện thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc nhóm ngành kinh tế chưa đủ 36 tháng

3.1. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
    a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học.
    b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh  sẽ học theo chương trình có thời gian đào tạo tối thiểu 2 năm
    c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động họp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học như các thí sinh qui định tại mục b khoản 3.1.
3.2. Môn thi tuyển: Khối A (Toán, Lý, Hoá).
3.3. Bằng tốt nghiệp:
    - Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính qui, vừa làm vừa học trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số đơn vị tín chỉ hoặc niên chế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo vừa làm vừa học.

4. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 11/12/2014 đến 20/1/2015 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), tại phòng 307 (tầng 3) - Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm –  Thành phố Hà Nội.

5. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn thi:

    Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày nộp hồ sơ.

    Địa điểm hướng dẫn ôn thi: Học viện Tài chính

6. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Ngày 14 & 15/3/2015 tại Học viện Tài chính.

7. Chương trình và thời gian đào tạo: Chương trình đào tạo Liên thông đại học được tổ chức theo hệ thống tín chỉ cho 2 loại hình đào tạo chính quy và vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo từ 17h30 đến 20h30 các ngày trong tuần.

8. Nhập học, khai giảng:  Dự kiến 6/4/2015

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện tài chính tuyển sinh hệ liên thông đại học đợt 1 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247