Đại học Văn Hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017

Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội vừa chốt phương án tuyển sinh năm 2017. Theo đó, trường xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.

Đại học Văn hoá Hà Nội

Ký hiệu: VHH

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn Năng khiếu), Trường sẽ tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh

STT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Hệ đại học chính quy

1

52380101C0

Luật C00

90

C00

2

52380101D1

Luật D01

D01

3

52380101D7

Luật D78

D78

4

52320101C0

Báo chí C00

90

C00

5

52320101D1

Báo chí D01

D01

6

52320101D7

Báo chí D78

D78

7

52220341C0

Gia đình học C00

30

C00

8

52220341D1

Gia đình học D01

D01

9

52220341D7

Gia đình học D78

D78

10

52320402C0

Kinh doanh xuất bản phẩm C00

100

C00

11

52320402D1

Kinh doanh xuất bản phẩm D01

D01

12

52320402C1

Kinh doanh xuất bản phẩm C15

C15

13

52320202C0

Khoa học thư viện C00

40

C00

14

52320202D1

Khoa học thư viện D01

D01

15

52320202D9

Khoa học thư viện D96

D96

16

52320201C0

Thông tin học C00

50

C00

17

52320201D1

Thông tin học D01

D01

18

52320201D9

Thông tin học D96

D96

19

52320305C0

Bảo tàng học C00

50

C00

20

52320305D1

Bảo tàng học D01

D01

21

52320305C1

Bảo tàng học C15

C15

22

52220340AC0

Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa C00

40

C00

23

52220340AD1

Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa D01

D01

24

52220340AA1

Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa A16

A16

25

52220340BC0

Văn hóa học - Văn hóa truyền thông C00

100

C00

26

52220340BD1

Văn hóa học - Văn hóa truyền thông D01

D01

27

52220340BA1

Văn hóa học - Văn hóa truyền thông A16

A16

28

52220112C0

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00

80

C00

29

52220112D1

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D01

D01

30

52220112D7

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam D78

D78

31

52220342AC0

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00

180

C00

32

52220342AD1

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật D01

D01

33

52220342AN1

QLVH - Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật N04

N04

34

52220342BC0

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình C00

40

C00

35

52220342BD1

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D01

D01

36

52220342BD7

QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình D78

D78

37

52220342CC0

QLVH - Quản lý di sản văn hóa C00

60

C00

38

52220342CD1

QLVH - Quản lý di sản văn hóa D01

D01

39

52220342CD9

QLVH - Quản lý di sản văn hóa D96

D96

40

52220342X

QLVH - Biểu diễn âm nhạc

10

N00

41

52220342Y

QLVH - Đạo diễn sự kiện

15

N05

42

52220342Z

QLVH - Biên đạo múa đại chúng

10

N00

43

52220113AC0

Việt Nam học - Văn hóa du lịch C00

180

C00

44

52220113AD1

Việt Nam học - Văn hóa du lịch D01

D01

45

52220113AD9

Việt Nam học - Văn hóa du lịch D96

D96

46

52220113BC0

Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00

100

C00

47

52220113BD1

Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01

D01

48

52220113BD9

Việt Nam học - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D96

D96

49

52220113CD1

Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01

90

D01

50

52220113CD7

Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78

D78

51

52220113CD9

Việt Nam học - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96

D96

52

52340103C0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00

100

C00

53

52340103D1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01

D01

54

52220201D1

Ngôn ngữ Anh D01

50

D01

Hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy

1

52220342LTC0

Liên thông Quản lý văn hóa C00

10

C00

2

52220342LTD1

Liên thông Quản lý văn hóa D01

D01

3

52320202LTC0

Liên thông Khoa học thư viện C00

40

C00

4

52320202LTD1

Liên thông Khoa học thư viện D01

D01

5

52320202LTD9

Liên thông Khoa học thư viện D96

D96

6

52220113LTC0

Liên thông Việt Nam học C00

40

C00

7

52220113LTD1

Liên thông Việt Nam học D01

D01

8

52220113LTD9

Liên thông Việt Nam học D96

D96

 Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

Theo Thethaohangngay

 

Viết bình luận: Đại học Văn Hóa Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!