Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ 2022

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố mức điểm đủ điều kiện theo phương thức xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT với quy định của trường năm 2022 và hướng dẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

MỨC ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP THPT VỚI QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN

Dai hoc Van hoa Ha Noi cong bo diem chuan hoc ba 2022

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tới thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức, bao gồm:

- Xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT với quy định của Trường (Phương thức khác, mã phương thức xét tuyển 500)

- Xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu (mã phương thức xét tuyển 406)

1. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đảm bảo đầy đủ quyền trúng tuyển của thí sinh, từ ngày 22/07/2022 đến ngày 20/08/2022, đề nghị thí sinh đăng ký nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

Lưu ý: Thí sinh đã trúng tuyển (trừ diều kiện tốt nghiệp THPT) muốn theo học ngành mong muốn tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, khi đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đặt nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.

2. Thông tin về cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2022 nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Từ ngày 12/07/2022 đến ngày 18/07/2022, thí sinh phải thực hiện:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân tại Phụ lục V theo công văn số 2598/CV/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 26/06/2022 và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận theo quy định và hướng dẫn của Sở Giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú để nhận thông tin tài khoản nhằm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học và các yêu cầu khác (nếu có) theo quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học

Trước 17h00 ngày 17/09/2022, Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2022. Thí sinh xem kết quả trúng tuyển chính thức tại trang thông tin điện tử của Trường: www.huc.edu.vn

Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 18/09/2022 đến 17h00 ngày 30/09/2022.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học