Đại học Vinh tuyển sinh liên thông năm 2015

Trường Đại học Vinh tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2015. Trường tổ chức thi tuyển vào các ngày: 15/8 và 16/8/2015 với 3 môn thi: cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành.

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:
 
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN 
1. Khoa học máy tính
6. Luật kinh tế
11. Báo chí
2. Luật
7. Kinh tế nông nghiệp
12. Công tác xã hội
3. Quản lý văn hóa
8. Kế toán
13. Du lịch
4. Khoa học môi trường
9. Tài chính Ngân hàng
14. Quản lý giáo dục
5. Ngôn ngữ Anh
10. Quản trị kinh doanh
15. Kinh tế đầu tư

 II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ 

1. Công nghệ thông tin
8. Công nghệ thực phẩm
2. Kỹ thuật điện tử truyền thông
9. Quản lý đất đai
3. Kỹ thuật xây dựng
10. Quản lý tài nguyên và môi trường
4. Nuôi trồng thủy sản
11. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5. Nông học
6. Khuyến nông
7. Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
 
12. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
13. Công nghệ kỹ thuật hóa học

 III. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Nhà trường tổ chức 2 đợt tuyển sinh trong một năm. Đợt 1: xét tuyển  dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia; Đợt 2: Trường tổ chức thi tuyển vào tháng 8 hàng năm.
1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Đối tượng
- Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.
- Thí sinh đăng ký dự thi và thi theo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đúng tổ hợp môn, ngành xét tuyển của Trường Đại học Vinh (thông tin chi tiết tại cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015”):
b) Thời gian thi: Từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 04 tháng 7 năm 2015.
Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại địa điểm theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo như thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký cụm thi liên tỉnh do trường Đại học chủ trì.
Trường Đại học Vinh căn cứ kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh để xét tuyển thí sinh vào học ngành đã đăng ký theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đợt 2: Tổ chức thi tuyển
a) Đối tượng
- Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày làm hồ sơ, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.
- Thí sinh dự thi 3 môn gồm:
            + Môn Cơ bản;
            + Môn Cơ sở ngành;
            + Môn Chuyên ngành.
b) Thời gian thi
            Vào các ngày 15, 16 tháng 8 năm 2015.
Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký dự thi tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.
Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 22/7 đến ngày 05/8/2015.
c) Hồ sơ dự thi gồm có:
(1) Phiếu đăng ký dự thi (số 1 và số 2);
(2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng (bản sao công chứng);
(3) Bảng ghi kết quả học tập hệ cao đẳng chính quy (01 bản gốc + 01 bản photo công chứng);
(4) Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (bản sao công chứng, nếu có);
(5) Sơ yếu lý lịch;
(6) Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
(7) 02 ảnh 4x6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
(8) 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận;
(9) Lệ phí ĐKDT + Lệ phí dự thi: 130.000đ + 170.000đ = 300.000đ.
           
IV. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 Học tập trung theo chương trình đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm thứ 3. Kết thúc khoá học được cấp bằng đại học chính quy.
Lưu ý:
Thí sinh đã học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và sẽ học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.
- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.
V. HỌC PHÍ
Do người học đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,
Điện thoại: 038.3856.394, hotline: 038.898.8989; website: vinhuni.edu.vn.
Theo thethaohangngay

2 bình luận: Đại học Vinh tuyển sinh liên thông năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!