Đại học Y dược Thái Bình tuyển sinh cao học năm 2016

Trường Đại học Y dược Thái Bình thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 với tổng 50 chỉ tiêu cho 3 chuyên ngành: y tế công cộng, ngoại khoa, dinh dưỡng.

1. Các chuyên ngành đào tạo

-   Chuyên ngành: Y tế công cộng                    - Mã sọ: 60 72 03 01

-   Chuyên ngành: Ngoại khoa                         - Mă sô: 60 72 01 23

-   Chuyên ngành: Dinh dưỡng                         - Mã sô: 60 72 03 03

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

3 Hình thức và thời gian đào tạo:

-  Tập trung 18 tháng với chuyên ngành YTCC, Dinh dưỡng

- Tập trung 2 năm với chuyên ngành Ngoại khoa

4.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

-   Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không trong thời gian thi hành kỷ luật tù mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sụ, được cơ quan chủ quản đồng ý cho dự tuyền.

-   Các đối tượng ngoài biên chế Nhà nước, muốn tham gia học tập phải có đơn xin tự túc kinh phí

-   Có đủ sức khoé học tập và nghiên cứu.

-   Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo ở nước ngoài phải được xác nhận của Cục Khao thí và Kiêm dịnh chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Văn bằng: có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

+ Với chuyên ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học như: Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Ỵ tê công cộng tôt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; Với cử nhân Điều dưỡng, cử nhân Ky thuật y tế tốt nghiệp loại khá trở lên dược dự thi cao học Dinh dương ngay sau khi tôt nghiệp.

+ Thí sinh có bàng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Xã hội học, Nhân học, Dân số, sinh học, Môi trường, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học dăng ký dự thi Cao học YTCC phải có chứng chỉ đã học bồ sung kiến thúc trước khi dụ thi và có thâm niên ít nhât 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành dự thi;

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thực phâm, Hoa thục phẩm Hóa phan tích, Hoa sinh, Vi sinh, Sinh học đăng ký dự thi Cao học Dinh dưỡng phải có chứng chỉ dã học bồ sung kiến thức trước khi dự thi và có thâm niên ít nhất 24 tháng trong chuyên ngành dự thi.

+ Thí sinh dự thi Cao học Ngoại phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn dự thi.

5.  Môn thi tuyển: Thi 3 môn

-   Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ 2/6 (A2) (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) Những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ 3/6 (BI) trờ lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương dương) dược miễn thi tuyên môn Ngoại ngữ.

-   Môn Y học cơ sở theo chương trình ở bậc đại học

+ Khoa học môi trường dổi với thí sinh dăng ký dự thi Cao học chuyên ngành YTCC.

+ Vi sinh dối với thí sinh dăng ký dự thi Cao học chuyên ngành Dinh dưỡng + Giải phẫu học đối với thí sinh đăng ký dự thi Cao học chuyên ngành Ngoại khoa.

-   Môn Chuyên ngành theo chương trình ở bậc đại học

+ Dịch tễ học các bệnh nhiễm trùng dối với thí sinh dăng ký dự thi Cao học chuyên ngành YTCC.

+ Dinh dưỡng đối với thí sinh dăng ký dự thi Cao học chuyên ngành Dinh dưỡng + Ngoại khoa đối với thí sinh đăng ký dự thi Cao học chuyên ngành Ngoại khoa.

Ghi chú: Trường tổ chức lớp Bổ sung chứng chỉ đú điều kiện dự thi Cao học Y tê công cộng, Cao học Dinh dưỡng cho các đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ơ mục 3.2.2.

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Trước ngay 04/04/2016, tại Phòng QLĐT SĐH Trường Đại học Y Dược Thái Binh, địa chỉ: 373 dường Lý Bôn, Thành phố Thái Bình.

7.    Hồ sơ dự thi

- Đơn xin dự thi (theo mầu), đơn phải có xác nhận của cơ quan công tác.

- Đơn xin tự túc kinh phí nếu không thuộc biên chế nhà nước.

- Giấy chứng nhận thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi của co quan chù quản có thâm quyền quyết dịnh nhân sự.

- Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của co quan có thẩm quyền quản lý hoặc cơ quan cư đi học.

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Công văn cù di dự thi của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức hoặc của địa phương hay cơ sở hành nghề tư nhân.

- Giấy chứng nhận sức khoé của bệnh viện có thẩm quyền.

- Giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Văn bằng: ban sao hợp lệ, có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điêm.

- Ba ảnh cỡ 3 X 4cm mới chụp

- Hai phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Không chấp nhận bổ sung hồ sơ, văn bằng chứng chỉ sau khi thi.

Toàn bộ giấy tờ trên đựng trong một túi hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại và các loại giấy tờ cỏ trong túi. Sau khi trung tuyển học viên phải có Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. Nếu là người ngoài biên chế Nhà nước phải có xác nhận đủ điêu kiện đi học cua ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đang hành nghề.

Theo thethaohangngay

1 bình luận: Đại học Y dược Thái Bình tuyển sinh cao học năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247