Đại học Y Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Dưới đây là thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại Học Y Hà Nội năm 2019, trường tuyển 1.120 chỉ tiêu.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               - Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và có điểm tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.

- Nhà trường dành 15% chỉ tiêu cho tuyển thẳng.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐH Y Hà Nội TẠI ĐÂY.

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học          
Y khoa 7720101 400   B00  
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa 7720101_YHT 100   B00  
Thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường
Y học dự phòng 7720110 80   B00  
Y học cổ truyền 7720115 50   B00  
Điều dưỡng 7720301 140   B00  
Dinh dưỡng 7720401 70   B00  
Răng - Hàm - Mặt 7720501 80   B00  
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 80   B00  
Khúc xạ nhãn khoa 7720699 70   B00  
Y tế công cộng 7720701 50   B00  
       

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành khoa học sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ GD & ĐT, Nhà trường sẽ công bố công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng ngành dự kiến trước 21/07/2019.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

2.6.1. Mã Trường: YHB Website: www.hmu.edu.vn

2.6.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo.

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Tổng chỉ tiêu

Y khoa

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720101

400

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (*)

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720101_YHT

100

Y học cổ truyền

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720115

50

Răng Hàm Mặt

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720501

80

Y học dự phòng

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720110

80

Y tế công cộng

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720701

50

Kỹ thuật xét nghiệm y học

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720601

70

Điều dưỡng

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720301

140

Dinh dưỡng

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720401

70

Khúc xạ Nhãn khoa

B00 (Toán – Hóa học – Sinh học)

7720699

70

Tổng

 

1120

Ghí chú: (*) Ngành Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa: Thí sinh trúng tuyển ngành này sẽ học tại Phân hiệu Thanh Hóa của Trường – Đường Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa.

2.6.3. Các điều kiện sử dụng trong xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổ hợp bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển. Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.

Điều kiện phụ dùng để xét tuyển nếu các thí sinh cuối cùng của chỉ tiêu tuyển sinh có điểm thi bằng nhau: Ưu tiên theo thứ tự đăng ký nguyện vọng.

Đối với thí sinh tốt nghiệp các năm trước: Không sử dụng kết quả điểm thi THPT Quốc gia các năm trước để xét tuyển vào Trường.

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 09/08/2019. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1 bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến Trường Đại học Y Hà Nội bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngày 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp tại Trường Đại học Y Hà Nội. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 được xem như từ chối nhập học.

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển:

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh của Trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Các sai sót nếu có, sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học, Nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong “Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học; cao đẳng, trung cấp”. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:
Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: Theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.
Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển của tất cả các ngành: Toán, Hóa học, Sinh học.
2.8. Chính sách ưu tiên:
Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019, cụ thể:

2.8.1. Tuyển thẳng

Stt

Ngành tuyển thẳng

Tiêu chí tuyển thẳng

 1.  

Y khoa

 • Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 1.  

Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa

 • Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đạt từ giải Nhì trở lên các môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 1.  

Răng Hàm Mặt

 1.  

Y học cổ truyền

 • Thí sinh đạt giải Olympic Quốc tế (Vàng, Bạc, Đồng) môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 • Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đạt từ giải Ba trở lên các môn: Toán, Hóa học, Sinh học.
 1.  

Y học dự phòng

 1.  

Y tế công cộng

 1.  

Kỹ thuật xét nghiệm y học.

 1.  

Điều dưỡng

 1.  

Dinh dưỡng

 1.  

Khúc xạ Nhãn khoa

hí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật: Hội đồng Tuyển sinh của Trường sẽ xem xét cụ thể từng kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải để tuyển thẳng.
+ Đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế: Xem xét tuyển thẳng tất cả các ngành.

+ Đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc gia: Xem xét tuyển thẳng vào một số ngành hệ cử nhân.

Chỉ tiêu tuyển thẳng: Chỉ tiêu tuyển thẳng không quá 15% mỗi chuyên ngành. Nếu số lượng vượt chỉ tiêu tuyển thẳng, Nhà trường xét theo tiêu chí ưu tiên:
+ Ưu tiên 1: Thứ tự đạt giải;

+ Ưu tiên 2: Điểm trung bình chung học tập 3 năm THPT.

Hồ sơ tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 20/5/2019
+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

+ Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận đạt giải.

+ Bản phô tô có công chứng học bạ THPT.

+ Báo cáo đề tài đạt giải (đối với những thí sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật).

Hội đồng Tuyển sinh Trường công bố kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng trước 17h ngày 18/07/2019.
Nếu trúng tuyển diện tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau cho Trường Đại học Y Hà Nội để xác nhận nhập học trước ngày 20/07/2019:
+ Bản gốc giấy chứng nhận đạt giải và 02 bản phô tô có công chứng.

+ Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh không được miễn thi tốt nghiệp)

2.8.2. Xét tuyển thẳng

Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng các ngành sư phạm hệ chính quy hiện hành.

Trường Đại học Y Hà Nội dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho thí sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2018 - 2019, như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh:
+ Ngành Y khoa: 3 chỉ tiêu

+ Ngành YHDP: 3 chỉ tiêu

+ Ngành Điều dưỡng: 3 chỉ tiêu.

+ Ngành Y tế công cộng: 3 chỉ tiêu.

Nếu số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu xét tuyển thẳng, Nhà trường ưu tiên theo kết quả thi THPT Quốc gia 03 môn: Toán, Hóa học, Sinh học năm 2018.

Điều kiện trúng tuyển:
Đối với ngành Y khoa:
+ Thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): 23 điểm và trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc.

+ Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc: Toán, Hóa học, Sinh học đạt 8,0 điểm trở lên.

+ Có hạnh kiểm loại tốt.

Đối với ngành YHDP, YTCC và Điều dưỡng:
+ Thí sinh phải có tổng điểm kết quả thi THPT Quốc gia 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học (tính cả điểm ưu tiên, không nhân hệ số): 18 điểm và trúng tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc.

+ Thí sinh phải có điểm trung bình của mỗi môn học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc: Toán, Hóa học, Sinh học đạt 6,5 điểm trở lên.

+ Có hạnh kiểm loại tốt.

Hồ sơ xét tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2019 (01 bản phô tô có công chứng).
+ Học bạ THPT.

+ Kết quả học tập 03 môn Toán, Hoá học, Sinh học và rèn luyện 01 năm học tại Trường dự bị đại học Dân tộc.

+ Giấy báo trúng tuyển vào Trường dự bị Đại học Dân tộc.

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

Nếu trúng tuyển diện xét tuyển thẳng: Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Trường Đại học Y Hà Nội trước ngày 23/07/2019.
+ Bản gốc học bạ THPT.

+ Kết quả học tập 03 môn Toán, Hoá học, Sinh học và rèn luyện 01 năm học tại Trường dự bị đại học Dân tộc.

+ Giấy báo trúng tuyển vào Trường dự bị đại học Dân tộc.

+ Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

2.8.3 Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng).

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia môn: Toán, Hóa học, Sinh học được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển, cụ thể:

+ Giải Nhất: Cộng 4,0 điểm

+ Giải Nhì: Cộng 3,0 điểm

+ Giải Ba: Cộng 2,0 điểm

Hồ sơ ưu tiên xét tuyển:Thí sinh phải nộp các giấy tờ sau về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/05/2019
+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

+ Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận đạt giải.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đại học Y Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2019

 •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!