Danh sách mã trường THPT tỉnh Hải Dương

Cập nhật danh sách tất cả các mã trường THPT tại tỉnh Hải Dương năm 2020.

Mã trường THPT tỉnh Hải Dương năm 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN
 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/Huyện
Tên Quận/Huyện
Trường
Tên Trường Địa Chỉ Khu Vực
21 Hải Dương 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_21   Khu vực 3
21 Hải Dương 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_21   Khu vực 3
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 013 THPT Chuyên Nguyễn Trãi P.Tân Bình,TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 014 THPT Hồng Quang Số 1 Chương Dương, P. Trần Phú - TP Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 015 THPT Nguyễn Du Số 13 Đức Minh, P. Tân Bình, TP Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 016 THPT Hoàng Văn Thụ P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 017 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Quang Trung, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 041 THPT Thành Đông Số 213 Hoàng Lộc, P. Lê Thanh Nghin, TP Hải
Dương
Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 055 TT GDTX TP. Hải Dương P. Quang Trung, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 067 TC Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch 30 Tống Duy Tân, Ngọc Châu Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 076 THPT Ái Quốc Phường Ái Quốc, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 080 THPT Lương Thế Vinh Phường Thạch Khôi, TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 081 THPT Marie Curie Lô 46, Lương Thế Vinh, Phường Trần Phú,
TP.Hải Dương
Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 093 TT GDNN-GDTX TP. Hải Dương Số 95 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ
Lão - TP Hải Dương
Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương 105 THPT Nguyễn Văn Cừ Số 64 Trần Thánh Tông, P. Ngọc Châu, TP Hải
Dương
Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 018 THPT Chí Linh Phố Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 019 THPT Phả Lại Phố Sùng Yên, Phường Phả Lại, TP.Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 043 THPT Trần Phú Phố Tuệ Tĩnh, Phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 056 TT GDTX - HN - DN Chí Linh Thái Học, TX. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 074 THPT Bến Tắm Khu 3, Phường Bến Tắm, TP. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thành phố Chí Linh 094 TT GDNN-GDTX Chí Linh Số 52 Yết Kiêu, Phường Thái Học, TP. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 020 THPT Nam Sách Số 151 TRần Phú, TT Nam Sách, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 021 THPT Mạc Đĩnh Chi Xã Thanh Quang, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 046 THPT Nam Sách II Thôn Bạch Đa, Xã An Lâm, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 057 TT GDTX Nam Sách Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 075 THPT Phan Bội Châu Số 115 Nguyễn Văn Trỗi, TT. Nam Sách, H. Nam
Sách
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 095 TT GDNN-GDTX Nam Sách Đường Nguyễn Đăng Lành, TT. Nam Sách, H.
Nam Sách
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 027 THPT Kinh Môn (Trước 28/4/2017) TT Kinh Môn, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 028 THPT Nhị Chiểu (Trước 28/4/2017) TT Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 029 THPT Phúc Thành (Trước
28/4/2017)
Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 051 THPT Kinh Môn II (Trước
28/4/2017)
Xã Hiệp Sơn, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 058 TT GDTX Kinh Môn (Trước
28/4/2017)
TT Kinh Môn, H Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 077 THPT Trần Quang Khải (Trước
28/4/2017)
Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 078 THPT Quang Thành (Trước
28/4/2017)
Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 086 THPT Kinh Môn (Từ 28/4/2017) TT Kinh Môn, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 087 THPT Nhị Chiểu (Từ 28/4/2017) TT Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 088 THPT Phúc Thành (Từ 28/4/2017) Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 089 THPT Kinh Môn II (Từ 28/4/2017) Xã Hiệp Sơn, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 090 THPT Trần Quang Khải (Từ
28/4/2017)
Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 091 THPT Quang Thành (Từ 28/4/2017) Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Thị xã Kinh Môn 092 TT GDNN-GDTX Kinh Môn (Từ
28/4/2017)
TT Kinh Môn, H Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 032 THPT Gia Lộc Số 183 Nguyễn Chế Nghĩa, TT Gia Lộc, H. Gia
Lộc
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 033 THPT Đoàn Thượng Xã Đoàn Thượng, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 047 THPT Gia Lộc II Số 622 Nguyễn Chế Nghĩa, TT Gia Lộc, H. Gia
Lộc
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 059 TT GDTX - HN Gia Lộc Xã Phương Hưng, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 097 TT GDNN-GDTX Gia Lộc Xã Phương Hưng, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 030 THPT Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 031 THPT Cầu Xe Xã Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 044 THPT Hưng Đạo Xã Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 060 TT GDTX Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 072 THPT Tứ Kỳ II Thị trấn Tứ Kỳ-H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 098 TT GDNN-GDTX Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 036 THPT Thanh Miện Xã lam Sơn, TT Thanh Miện, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 037 THPT Thanh Miện II Xã Hồng Quang, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 052 THPT Thanh Miện III Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 061 TT GDTX Thanh Miện TT Thanh Miện, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 085 THPT Lê Quý Đôn Xã Đoàn Tùng, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 099 TT GDNN-GDTX Thanh Miện Số 46, đường 18/8, TT Thanh Miện, H. Thanh
Miện
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 034 THPT Ninh Giang Khu 3, TT Ninh Giang, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 035 THPT Quang Trung Thông Đào Lạng, Xã Văn Hội, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 045 THPT Khúc Thừa Dụ Xã Tân Hương, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 050 THPT Ninh Giang II Khu 3, TT Ninh Giang, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 062 TT GDTX Ninh Giang Xã Hồng Phong, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 079 THPT Hồng Đức Xã Hồng Đức, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 100 TT GDNN-GDTX Ninh Giang Thôn Giâm Me, Xã Đồng Tâm, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 038 THPT Cẩm Giàng Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 042 THPT Tuệ Tĩnh Thôn nghĩa phú, Xã Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 053 THPT Cẩm Giàng II Thôn Chí Thành, Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 063 TT GDTX Cẩm Giàng Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 101 TT GDNN-GDTX Cẩm Giàng Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 022 THPT Thanh Hà Khu 7, TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 023 THPT Hà Đông Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 024 THPT Hà Bắc Thôn Du La, Xã Cẩm Chế, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 048 THPT Thanh Bình Số 213 Trần Nhân Tông, TT Thanh Hà, H. Thanh
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 064 TT GDTX Thanh Hà TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 102 TT GDNN-GDTX Thanh Hà Khu 5, TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 025 THPT Kim Thành Số 59 Trần Hưng Đạo, TT Phú Thái, H. Kim
Thành
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 026 THPT Đồng Gia Xã Đồng Cẩm, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 049 THPT Kim Thành II Thôn Tân Thành, Xã Kim Anh, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 065 TT GDTX Kim Thành Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 073 THPT Phú Thái Xã Phúc Thành, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 103 TT GDNN-GDTX Kim Thành Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 039 THPT Bình Giang Xã Thái Học, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 040 THPT Kẻ Sặt Số 80 Tráng Liệt, đường 392, TT. Kẻ Sặt, H. Bình
Giang
Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 054 THPT Đường An Xã Bình Minh, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 066 TT GDTX Bình Giang Xã Thái Học, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 082 THPT Vũ Ngọc Phan Đường Thống Nhất, TT Kẻ Sặt, H.Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 104 TT GDNN-GDTX Bình Giang Xã Bình Minh, H. Bình Giang Khu vực 2 NT


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Hải Dương

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH