Danh sách mã trường THPT tỉnh Hải Dương

Cập nhật danh sách tất cả các mã trường THPT tại tỉnh Hải Dương năm 2019.

Mã trường THPT tỉnh Hải Dương năm 2019

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

Học sinh chú ý đây là thông tin mã trường THPT từ Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên năm 2019 mã của một số trường thay đổi mà Bộ hiện chưa cập nhật, để chắc chắn các em hỏi lại nhà trường trước khi làm hồ sơ để tránh việc điền sai thông tin. 


Tỉnh/TP
Tên Tỉnh/TP
Quận/ Huyện
Tên Quận/Huyện Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Khu vực
21 Hải Dương 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
800 Học ở nước ngoài_21   Khu vực 3
21 Hải Dương 00 Sở Giáo dục và Đào
tạo
900 Quân nhân, Công an tại
ngũ_21
  Khu vực 3
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
013 THPT Chuyên Nguyễn
Trãi
P.Tân Bình,TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
014 THPT Hồng Quang P. Trần Phú, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
015 THPT Nguyễn Du P.Tân Bình,TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
016 THPT Hoàng Văn Thụ P. Ngọc Châu, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
017 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm
P. Quang Trung, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
041 THPT Thành Đông P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
055 TT GDTX TP. Hải Dương P. Quang Trung, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
067 TC Văn hóa - Nghệ thuật -
Du lịch
30 Tống Duy Tân, Ngọc Châu Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
076 THPT Ái Quốc Xã ái Quốc, TP. Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
080 THPT Lương Thế Vinh Xã Thạch Khôi, TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 01 Thành phố Hải
Dương
081 THPT Marie Curie Phường Hải Tân, TP.Hải Dương Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 018 THPT Chí Linh Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 019 THPT Phả Lại Phường Phả Lại, TX.Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 043 THPT Trần Phú Phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 056 TT GDTX - HN - DN Chí
Linh
Thái Học, TX. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 074 THPT Bến Tắm Phường Bến Tắm, TX. Chí Linh Khu vực 2
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 020 THPT Nam Sách TT Nam Sách, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 021 THPT Mạc Đĩnh Chi Xã Thanh Quang, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 046 THPT Nam Sách II Xã An Lâm, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 057 TT GDTX Nam Sách Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách 075 THPT Phan Bội Châu Thị trấn Nam Sách, H. Nam Sách Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 086 THPT Kinh Môn TT Kinh Môn, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 087 THPT Nhị Chiểu TT Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 088 THPT Phúc Thành Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 089 THPT Kinh Môn II Xã Hiệp Sơn, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 090 THPT Trần Quang Khải Phú Thứ, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 091 THPT Quang Thành Xã Phúc Thành, H. Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 092 TT GDTX Kinh Môn TT Kinh Môn, H Kinh Môn Khu vực 1
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 032 THPT Gia Lộc TT Gia Lộc, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 033 THPT Đoàn Thượng Xã Đoàn Thượng, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 047 THPT Gia Lộc II TT Gia Lộc, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc 059 TT GDTX - HN Gia Lộc Xã Phương Hưng, H. Gia Lộc Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 030 THPT Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 031 THPT Cầu Xe Xã Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 044 THPT Hưng Đạo Xã Hưng Đạo, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 060 TT GDTX Tứ Kỳ TT Tứ Kỳ, H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ 072 THPT Tứ Kỳ II Thị trấn Tứ Kỳ-H. Tứ Kỳ Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 036 THPT Thanh Miện TT Thanh Miện, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 037 THPT Thanh Miện II Xã Hồng Quang, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 052 THPT Thanh Miện III Xã Ngũ Hùng, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 061 TT GDTX Thanh Miện TT Thanh Miện, H. Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện 085 THPT Lê Quý Đôn Đoàn Tùng, Thanh Miện Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 034 THPT Ninh Giang TT Ninh Giang, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 035 THPT Quang Trung Xã Văn Hội, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 045 THPT Khúc Thừa Dụ Xã Tân Hương, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 050 THPT Ninh Giang II TT Ninh Giang, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 062 TT GDTX Ninh Giang Xã Hồng Phong, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang 079 THPT Hồng Đức Xã Hồng Đức, H. Ninh Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 038 THPT Cẩm Giàng Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 042 THPT Tuệ Tĩnh Xã Cẩm Vũ, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 053 THPT Cẩm Giàng II Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng 063 TT GDTX Cẩm Giàng Xã Tân Trường, H. Cẩm Giàng Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 022 THPT Thanh Hà TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 023 THPT Hà Đông Xã Thanh Cường, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 024 THPT Hà Bắc Xã Cẩm Chế, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 048 THPT Thanh Bình TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà 064 TT GDTX Thanh Hà TT Thanh Hà, H. Thanh Hà Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 025 THPT Kim Thành TT Phú Thái, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 026 THPT Đồng Gia Xã Đồng Gia, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 049 THPT Kim Thành II Xã Kim Anh, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 065 TT GDTX Kim Thành Xã Cổ Dũng, H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành 073 THPT Phú Thái Phúc Thành-H. Kim Thành Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 039 THPT Bình Giang Xã Thái Học, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 040 THPT Kẻ Sặt Tráng Liệt, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 054 THPT Đường An Xã Bình Minh, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 066 TT GDTX Bình Giang Xã Thái Học, H. Bình Giang Khu vực 2 NT
21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang 082 THPT Vũ Ngọc Phan TT Kẻ Sặt, H.Bình Giang Khu vực 2 NT

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Danh sách mã trường THPT tỉnh Hải Dương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!