Danh sách ngành dừng tuyển sinh đại học năm 2014

Năm 2014 có tổng 207 ngành đào tạo đại học bị dừng tuyển sinh do các ngành này không bảo đảm về đội ngũ như yêu cầu mở ngành.

Thông báo dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo ĐH và cảnh báo hàng trăm ngành đào tạo ĐH, CĐ do các ngành này không bảo đảm về đội ngũ như yêu cầu mở ngành (với ngành đào tạo ĐH phải có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 3 giảng viên có trình độ thạc sĩ, ngành đào tạo trình độ CĐ, cũng phải báo đảm có ít nhất 4 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký) của Bộ GD-ĐT được công bố ngay trước khi các trường thông tin về kỳ thi tuyển sinh 2014 đã buộc nhiều thí sinh phải thay đổi lựa chọn ngành, trường ĐH mà mình sẽ đăng ký dự tuyển.

Danh sách 207 ngành đào tạo ĐH bị dừng tuyển sinh năm 2014 tại đây:

STT trường Tên trường ĐH TT ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Trình độ đào tạo
1        Học viện Âm nhạc Huế 1        Chỉ huy Âm nhạc ĐH
Học viện Âm nhạc Huế 2        Thanh nhạc ĐH
Học viện Âm nhạc Huế 3 Sư phạm Âm nhạc  
Học viện Âm nhạc Huế 4   Âm nhạc học ĐH
2        Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 5        Sư phạm âm nhạc ĐH
3        Học viện Hàng không 6        Quản lý hoạt động bay ĐH
4        Học viện Tài chính 7        Hệ thống thông tin quản lý ĐH
5        Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 8        Sư phạm âm nhạc ĐH
6        Trường ĐH  Mỹ thuật Công nghiệp 9        Hội họa ĐH
Trường ĐH  Mỹ thuật Công nghiệp 10   Gốm ĐH
Trường ĐH  Mỹ thuật Công nghiệp 11   Thiết kế Công nghiệp ĐH
7        Trường ĐH  Mỹ thuật Tp HCM 12   Điêu khắc ĐH
Trường ĐH  Mỹ thuật Tp HCM 13   Thiết kế đồ hoạ ĐH
Trường ĐH  Mỹ thuật Tp HCM 14   Đồ họa ĐH
Trường ĐH  Mỹ thuật Tp HCM 15   Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật ĐH
8        Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 16   Biên kịch Sân khấu ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 17   Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 18   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 19   Biên kịch Điện ảnh – Truyền hình ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 20   Nhiếp ảnh ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 21   Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 22   Thiết kế mỹ thuật Sân khấu – Điện ảnh ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 23   Lý luận và Phê bình ĐA– Truyền hình ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 24   Lý luận và Phê bình Sân khấu ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 25   Quay phim ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 26   Biên đạo Múa ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 27   Huấn luyện Múa ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 28   Lý luận, Phê bình Múa ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 29   Diễn viên Sân khấu kịch hát ĐH
Trường ĐH  S.khấu Điện ảnh Hà Nội 30   Đạo diễn Sân khấu ĐH
9        Trường ĐH  Sân khấu Điện ảnh TpHCM 31   Đạo diễn Điện ảnh TH ĐH
10   Trường ĐH Chu Văn An 32   Việt Nam học  ĐH
Trường ĐH Chu Văn An 33   Ngôn ngữ Trung Quốc  ĐH
11   Trường ĐH CNTT&TT- ĐH Thái Nguyên 34   Kỹ thuật y sinh ĐH
Trường ĐH CNTT&TT- ĐH Thái Nguyên 35   Quản trị văn phòng ĐH
12   Trường ĐH Đại Nam 36   Tiếng Trung ĐH
13   Trường ĐH Dân lập Phú Xuân 37   Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH
Trường ĐH Dân lập Phú Xuân 38   Quản trị kinh doanh ĐH
Trường ĐH Dân lập Phú Xuân 39   Văn học ĐH
Trường ĐH Dân lập Phú Xuân 40   Lịch sử ĐH
14   Trường ĐH Đông Đô 41   Điện tử viễn thông ĐH
Trường ĐH Đông Đô 42   Công nghệ sinh học ĐH
Trường ĐH Đông Đô 43   Tiếng Trung ĐH
Trường ĐH Đông Đô 44   Tiếng Anh ĐH
15   Trường ĐH Duy Tân 45   Quan hệ Quốc tế ĐH
16   Trường ĐH Hà Hoa Tiên 46   Ngôn ngữ Anh ĐH
Trường ĐH Hà Hoa Tiên 47   Công nghệ chế tạo máy ĐH
17   Trường ĐH Hà Nội 48    Ngôn ngữ Bồ Đào Nha ĐH
Trường ĐH Hà Nội 49    Ngôn ngữ Italia ĐH
Trường ĐH Hà Nội 50   Kế toán  ĐH
Trường ĐH Hà Nội 51   Tiếng Việt và VH Việt Nam ĐH
18   Trường ĐH Hà Tĩnh 52   Sư phạm Toán ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 53   Sư phạm Tin học ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 54   Sư phạm Vật lí ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 55   Sư phạm Hoá học ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 56   Sư phạm Tiếng Anh ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 57   Giáo dục Chính trị ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 58   Giáo dục Mầm non ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 59   Giáo dục Tiểu học ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 60   Quản trị kinh doanh ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 61   Kế toán ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 62   Tài chính - Ngân hàng ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 63   Công nghệ thông tin ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 64   Khoa học môi trường ĐH
Trường ĐH Hà Tĩnh 65   Ngôn ngữ Anh ĐH
19   Trường ĐH Hải Phòng 66   Sư phạm Âm nhạc ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 67   Nuôi trồng thủy sản ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 68   Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 69   Sư phạm Vật lý ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 70   Giáo dục Mầm non ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 71   Công nghệ chế tạo máy ĐH
Trường ĐH Hải Phòng 72   Chăn nuôi ĐH
20   Trường ĐH Hòa Bình 73   Công nghệ đa phương tiện ĐH
Trường ĐH Hòa Bình 74   Hệ thống thông tin ĐH
21   Trường ĐH Hoa Lư 75   Việt Nam học ĐH
Trường ĐH Hoa Lư 76   Sư phạm Toán-Tin ĐH
22   Trường ĐH Hoa Sen 77    Thiết kế thời trang  ĐH
23   Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 78   Hướng dẫn viên du lịch ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 79   Sư phạm Âm nhạc ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 80   Quản lý giáo dục ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 81   Sư phạm Mĩ thuật ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 82   Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 83   Sư phạm Tiếng Anh ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 84   Ngôn Ngữ Anh ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 85   Ngôn Ngữ Trung Quốc ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 86   Việt Nam học ĐH
Trường ĐH Hùng Vương P.Thọ 87   Giáo dục Mầm non ĐH
24   Trường ĐH Hùng Vương Tp HCM 88   Ngôn ngữ Nhật ĐH
Trường ĐH Hùng Vương Tp HCM 89   Quản trị Bệnh viện ĐH
Trường ĐH Hùng Vương Tp HCM 90   Công nghệ sau thu hoạch ĐH
25   Trường ĐH KHTN - ĐHQG TpHCM 91   Hải dương học ĐH
26   Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TpHCM 92    Ngôn ngữ Tây Ban Nha ĐH
Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TpHCM 93   Hán Nôm ĐH
Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TpHCM 94    Ngôn ngữ Italia  ĐH
27   Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 95   Kinh tế xây dựng ĐH
28   Trường ĐH Kiến trúc Tp HCM 96   Thiết kế thời trang ĐH
Trường ĐH Kiến trúc Tp HCM 97   Thiết kế đồ hoạ ĐH
29   Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 98   Luật kinh tế ĐH
30   Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp HCM 99   Công Nghệ Thông Tin ĐH
31   Trường ĐH KT&QTKD - ĐH Thái Nguyên 100           Du lịch và khách sạn ĐH
32   Trường ĐH KTCN - ĐH TNguyên 101           Quản lý công nghiệp ĐH
Trường ĐH KTCN - ĐH TNguyên 102           Kỹ thuật XD công trình giao thông ĐH
33   Trường ĐH Lạc Hồng 103           Nông học ĐH 
Trường ĐH Lạc Hồng 104           Công nghệ may ĐH 
34   Trường ĐH Lương Thế Vinh 105           Việt Nam học  ĐH
Trường ĐH Lương Thế Vinh 106           Nuôi trồng thủy sản ĐH
Trường ĐH Lương Thế Vinh 107           Công nghệ kỹ thuật cơ khí ĐH
Trường ĐH Lương Thế Vinh 108           Thú y ĐH
35   Trường ĐH Nghệ thuật Trung ương 109           Thiết kế Đồ họa ĐH
36   Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 110           Ngôn ngữ Thái Lan ĐH
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 111           Ngôn ngữ Hàn Quốc ĐH
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 112           Ngôn ngữ Nhật ĐH
37   Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế 113            Ngôn ngữ Hàn Quốc ĐH
38   Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN 114           Ngôn ngữ Ả Rập ĐH
39   Trường ĐH Nguyễn Trãi 115           Thiết kế đồ họa ĐH
40   Trường ĐH Nha Trang 116           Công nghệ kỹ thuật xây dựng ĐH
Trường ĐH Nha Trang 117           Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐH
41   Trường ĐH Nông Lâm - ĐH TNguyên 118           Công nghiệp nông thôn ĐH
Trường ĐH Nông Lâm - ĐH TNguyên 119           Công nghệ sau thu hoạch ĐH
42   Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang 120           Kế toán ĐH
43   Trường ĐH Phạm Văn Đồng 121           Sư phạm Tin học ĐH
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 122           Công nghệ Thông tin ĐH
44   Trường ĐH Phan Châu Trinh 123           Tài chính - Ngân hàng ĐH
45   Trường ĐH Phú Yên 124           Giáo dục Mầm non ĐH
Trường ĐH Phú Yên 125           Sinh học ĐH
Trường ĐH Phú Yên 126           Công nghệ thông tin ĐH
Trường ĐH Phú Yên 127           Giáo dục Tiểu học ĐH
Trường ĐH Phú Yên 128           Sư phạm Tin học ĐH
46   Trường ĐH Phương Đông 129           Ngôn ngữ Pháp ĐH
Trường ĐH Phương Đông 130           Việt Nam học ĐH
Trường ĐH Phương Đông 131           Ngôn ngữ Đức ĐH
Trường ĐH Phương Đông 132           Ngôn ngữ Nhật ĐH
Trường ĐH Phương Đông 133           Kế toán ĐH
Trường ĐH Phương Đông 134           Tài chính - Ngân hàng ĐH
Trường ĐH Phương Đông 135           Công nghệ KT môi trường ĐH
47   Trường ĐH Quảng Bình 136           Quản lý tài nguyên MT ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 137           Giáo dục Tiểu học ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 138           Giáo dục Mầm non ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 139           Quản trị kinh doanh ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 140           Nuôi trồng TSản ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 141           Kế toán ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 142           Sư phạm Sinh học ĐH
Trường ĐH Quảng Bình 143           Sư phạm Ngữ văn ĐH
48   Trường ĐH Quảng Nam 144           Việt Nam học ĐH
Trường ĐH Quảng Nam 145           Kế toán ĐH
Trường ĐH Quảng Nam 146           Quản trị kinh doanh ĐH
Trường ĐH Quảng Nam 147           Sư phạm Ngữ Văn ĐH
Trường ĐH Quảng Nam 148           Công nghệ thông tin ĐH
49   Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 149           Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 150           Công nghệ may ĐH
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 151           Châu Á ĐH
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 152           Điều dưỡng ĐH
50   Trường ĐH Quốc tế miền Đông 153           Kỹ thuật phần mềm ĐH
Trường ĐH Quốc tế miền Đông 154           Tr.thông và mạng máy tính ĐH
51   Trường ĐH Quy Nhơn 155           Tiếng Nga ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 156           Sư phạm KT Công nghiệp ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 157           Giáo dục đặc biệt ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 158           Công tác xã hội  ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 159           Ngôn ngữ Pháp ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 160           Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH
Trường ĐH Quy Nhơn 161           Quản lý nhà nước ĐH
52   Trường ĐH Sài Gòn 162           Sư phạm Mỹ thuật ĐH
Trường ĐH Sài Gòn 163           Thanh nhạc ĐH
Trường ĐH Sài Gòn 164           Kỹ thuật điện, điện tử ĐH
Trường ĐH Sài Gòn 165           Công nghệ KT điện, điện tử ĐH
Trường ĐH Sài Gòn 166           Khoa học Thư viện ĐH
53   Trường ĐH SPKT Hưng Yên 167           Công nghệ may ĐH
54   Trường ĐH SPKT Nam Định 168           Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐH
55   Trường ĐH SPKT Tp HCM 169           Kinh tế gia đình ĐH
Trường ĐH SPKT Tp HCM 170           Thiết kế thời trang ĐH
Trường ĐH SPKT Tp HCM 171           Kỹ thuật công nghiệp ĐH
Trường ĐH SPKT Tp HCM 172           Kế toán ĐH
Trường ĐH SPKT Tp HCM 173           Công nghệ may ĐH
56   Trường ĐH SPKT Vinh 174           Kế toán ĐH
Trường ĐH SPKT Vinh 175           Sư phạm KT công nghiệp ĐH
57   Trường ĐH Sư phạm - ĐH TNguyên 176           Sư phạm Âm nhạc ĐH
Trường ĐH Sư phạm - ĐH TNguyên 177           Sư phạm Mỹ thuật ĐH
58   Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 178           Giáo dục công dân ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 179           Sư phạm Mỹ thuật ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 180           Công nghệ thông tin ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 181           Toán học ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 182           Hoá học ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 183           Sinh học ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 184           Văn học ĐH
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 185           Tâm lý học ĐH
59   Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 186           Ngôn ngữ Trung Quốc ĐH
60   Trường ĐH Sư phạm Tp HCM 187           Ngôn Ngữ Nhật ĐH
61   Trường ĐH Tài chính - Marketing 188           Quản trị khách sạn ĐH
Trường ĐH Tài chính - Marketing 189           Kế toán ĐH
62   Trường ĐH Thái Bình Dương 190           Ngôn ngữ Anh ĐH
63   Trường ĐH Thành Đô 191           Việt Nam học ĐH
64   Trường ĐH TN&MT Hà Nội 192           Quản lý biển ĐH
Trường ĐH TN&MT Hà Nội 193           Khí tượng thủy văn biển ĐH
Trường ĐH TN&MT Hà Nội 194           Địa chính ĐH
Trường ĐH TN&MT Hà Nội 195           Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ĐH
Trường ĐH TN&MT Hà Nội 196           Quản lý đất đai ĐH
65   Trường ĐH TN&MT Tp HCM 197           Quản trị kinh doanh ĐH
66   Trường ĐH Tư thục CNTT Gia Định 198           Hệ thống thông tin ĐH
67   Trường ĐH Văn Hiến 199           Đông phương học ĐH
Trường ĐH Văn Hiến 200           Xã hội học ĐH
68   Trường ĐH Vinh 201           Kinh tế đầu tư ĐH
69   Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 202           Điều dưỡng ĐH
70   Trường ĐH Y Dược Tp HCM 203           Kỹ thuật y học (hình ảnh) ĐH
Trường ĐH Y Dược Tp HCM 204           Kỹ thuật Phục hình răng ĐH
Trường ĐH Y Dược Tp HCM 205           Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng ĐH
71   Trường ĐH Y Thái Bình 206           Điều dưỡng ĐH
Trường ĐH Y Thái Bình 207           Dược học ĐH


(Danh sách gồm 207 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 71 cơ sở đào tạo)

Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, việc dừng tuyển sinh và cảnh báo của bộ đối với các trường nhằm giúp các trường điều chỉnh, bổ sung đội ngũ cho phù hợp quy định, bảo đảm quyền lợi cho SV được học  một cách có chất lượng các chương trình đào tạo ĐH. Riêng đối với SV đã trúng tuyển và đang học tập ở các ngành bị dừng tuyển sinh vẫn sẽ tiếp tục được  thực hiện đào tạo theo quy định tại quy chế đào tạo hiện hành.

Danh sach nganh dung tuyen sinh dai hoc nam 2014

207 ngành đào tạo đại học dừng tuyển sinh năm 2014

Cùng với việc dừng tuyển sinh hơn 200 ngành đào tạo ĐH của 71 trường ĐH, Bộ GD-ĐT cũng cảnh báo gần 300 ngành đào tạo CĐ không đủ điều kiện về đội ngũ, cần thiết phải khắc phục bổ sung trong năm 2014, nếu không sẽ bị dừng tuyển sinh.

Xem Danh sách các ngành CĐ thuộc diện bị cảnh báo tại đây

Tuy nhiên, với một số ngành chưa đáp ứng điều kiện nhưng thuộc diện đặc biệt  (các ngành thuộc các cơ sở đào tạo ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; các ngành thuộc nhóm ngành ngoại ngữ, nghệ thuật và có từ 5 giảng viên cơ hữu trở lên có trình độ thạc sĩ ; các ngành có đội ngũ giảng viên cơ hữu, gồm 1 tiến sĩ và 2 thạc sĩ hoặc 01 phó giáo sư và 01 thạc sĩ), Bộ GD-ĐT quyết định sẽ có cơ chế xử lý riêng.

Theo đó, các ngành này vẫn được tạm thời tiếp tục tuyển sinh, tổ chức đào tạo, nhưng phải có trách nhiệm bổ sung đội ngũ đầy đủ. Nếu để tình trạng kéo dài sang năm 2016, không có báo cáo hoặc không bổ sung được đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định sẽ phải dừng tuyển sinh và bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.

Theo TT

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Danh sách ngành dừng tuyển sinh đại học năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH