Danh sách trúng tuyển đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2019

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2019 cho tất cả các ngành xét tuyển kết quả thi THPTQG.

 Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2019

STT

TÊN NGÀNH 
VÀ MÃ NGÀNH CHÍNH

MÃ NGÀNH
PHỤ

ĐỐI TƯỢNG
CÓ HỘ KHẨU

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

1

Y khoa

(7720101)

7720101TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720101TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

2

Dược học

(7720201)

7720201TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720201TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

3

Điều dưỡng

(7720301)

7720301TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720301TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

4

Dinh dưỡng

(7720401)

7720401TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720401TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

5

Răng Hàm Mặt

(7720501)

7720501TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720501TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

6

Kỹ thuật xét nghiệm y học(7720601)

7720601TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720601TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7

Kỹ thuật hình ảnh y học

(7720602)

7720602TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720602TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

8

Khúc xạ nhãn khoa

(7720699)

7720699TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720699TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

9

Y tế công cộng

(7720701)

7720701TP

Tại TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

7720701TQ

Ngoài TP. HCM

Xem danh sách

Dự phòng

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Danh sách trúng tuyển đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!