Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Công Đoàn

Trường Đại học Công Đoàn công bố danh sách trúng tuyển các ngành đào tạo năm 2020, thông tin chi tiết được cập nhật bên dưới, các em cùng tham khảo

Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Công Đoàn 

STT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

GHI CHÚ

1

7310301

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

2

7340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

3

7340201

TÀI CHÍNH và NGÂN HÀNG

Xem ở đây

4

7340301

KẾ TOÁN

Xem ở đây

5

7340404

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

6

7340408

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

7

7380101

LUẬT

Xem ở đây

8

7760101

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

9

7850201

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây


Theo TTHN 


Viết bình luận: Danh sách trúng tuyển năm 2020 Đại học Công Đoàn

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học