Danh sách trúng tuyển vào Đại học Dược Hà Nội 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 vào trường Đại học Dược Hà Nội đã được công bố. Theo đó, có 959 thí sinh trúng tuyển vào tất cả các ngành của trường.

Danh sách trúng tuyển vào Đại học Dược Hà Nội 2022

TT Mã SV Họ tên SBD Tên ngành Buổi nhập học
1 2201001 Bùi Phúc An 29016785 Dược học Sáng 26/9
2 2201002 Bùi Thị Thu An 26015334 Dược học Chiều 27/9
3 2201003 Bùi Xuân An 26013692 Dược học Chiều 27/9
4 2201004 Ngô Tuấn Thành An 19000001 Dược học Chiều 26/9
5 2201005 Nguyễn Bình An 28003679 Dược học Sáng 27/9
6 2201006 Nguyễn Bình Tâm An 01056687 Dược học Chiều 26/9
7 2201007 Nguyễn Hoàng An 28029416 Dược học Sáng 27/9
8 2201009 Nguyễn Thái An 26004039 Dược học Chiều 27/9
9 2201010 Nguyễn Văn An 22013147 Dược học Sáng 27/9
10 2201011 Nguyễn Văn Thành An 22006658 Dược học Sáng 27/9
11 2201012 Trần An An 15000003 Dược học Chiều 27/9
12 2201013 Trần Phú An 01050134 Dược học Chiều 26/9
13 2201014 Trần Phương An 16003950 Dược học Chiều 27/9
14 2201016 Trần Văn An 26002491 Dược học Chiều 27/9
15 2201017 Vũ Hữu An 25000525 Dược học Sáng 27/9
16 2201018 Vũ Ngọc An 25015798 Dược học Sáng 27/9
17 2201019 Cao Thị Lan Anh 25015804 Dược học Sáng 27/9
18 2201020 Đặng Thị Lan Anh 26000030 Dược học Chiều 27/9
19 2201021 Đặng Tú Anh 03010800 Dược học Sáng 27/9
20 2201023 Đinh Thị Mai Anh 25005255 Dược học Sáng 27/9
21 2201024 Đỗ Thị Minh Anh 22007207 Dược học Sáng 27/9
22 2201025 Đoàn Thị Phương Anh 01088739 Dược học Chiều 26/9
23 2201026 Đồng Phương Anh 21013597 Dược học Sáng 27/9
24 2201027 Dương Đức Anh 12000010 Dược học Chiều 27/9
25 2201028 Dương Quang Anh 12001198 Dược học Sáng 26/9
26 2201030 Dương Thị Vân Anh 16007051 Dược học Chiều 27/9
27 2201031 Hoàng Lê Quỳnh Anh 16007053 Dược học Chiều 27/9
28 2201032 Hoàng Phương Anh 29015271 Dược học Sáng 26/9
29 2201033 Hoàng Quỳnh Anh 12003888 Dược học Chiều 27/9
30 2201034 Hoàng Thị Ngọc Anh 01083830 Dược học Chiều 26/9
31 2201035 Hoàng Thị Vân Anh 24005099 Dược học Chiều 26/9
32 2201037 Hoàng Trường Đức Anh 19011192 Dược học Chiều 26/9
33 2201038 Hoàng Tuấn Anh 17006867 Dược học Chiều 27/9
34 2201039 Lê Minh Đức Anh 28018811 Dược học Sáng 27/9
35 2201040 Lê Nguyễn Hải Anh 15005516 Dược học Chiều 27/9
36 2201041 Lê Thị Lan Anh 30006848 Dược học Sáng 27/9
37 2201042 Lê Thị Lan Anh 28002196 Dược học Sáng 27/9
38 2201044 Lê Tùng Anh 21016896 Dược học Sáng 27/9
39 2201045 Lưu Phương Anh 25005264 Dược học Sáng 27/9
40 2201046 Mai Thái Anh 01015814 Dược học Chiều 26/9
41 2201047 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 01003251 Dược học Chiều 26/9
42 2201048 Nguyễn Diệu Anh 22000372 Dược học Sáng 27/9
43 2201049 Nguyễn Đinh Ngọc Anh 27003294 Dược học Chiều 27/9
44 2201051 Nguyễn Hà Anh 01021522 Dược học Sáng 27/9
45 2201052 Nguyễn Hoàng Anh 10000021 Dược học Sáng 26/9
46 2201053 Nguyễn Hồng Anh 21006738 Dược học Sáng 27/9
47 2201054 Nguyễn Huyền Anh 26019558 Dược học Chiều 27/9
48 2201055 Nguyễn Ngọc Anh 26000053 Dược học Chiều 27/9
49 2201056 Nguyễn Phương Anh 16007068 Dược học Chiều 27/9
50 2201058 Nguyễn Phương Anh 17005734 Dược học Chiều 27/9
51 2201059 Nguyễn Phương Anh 19005258 Dược học Chiều 26/9
52 2201060 Nguyễn Quang Anh 01000251 Dược học Chiều 26/9
53 2201061 Nguyễn Thế Anh 16000429 Dược học Chiều 27/9
54 2201062 Nguyễn Thị Minh Anh 25013479 Dược học Sáng 27/9
55 2201063 Nguyễn Thị Minh Anh 29000035 Dược học Sáng 26/9
56 2201065 Nguyễn Thị Minh Anh 24008495 Dược học Chiều 26/9
57 2201066 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 29030631 Dược học Sáng 26/9
58 2201067 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 21015888 Dược học Sáng 27/9
59 2201068 Nguyễn Thị Vân Anh 29035728 Dược học Sáng 26/9
60 2201069 Nguyễn Vân Anh 01021891 Dược học Chiều 26/9
61 2201070 Nguyễn Việt Anh 26000066 Dược học Chiều 27/9
62 2201072 Phạm Duy Anh 01021896 Dược học Chiều 26/9
63 2201073 Phạm Thị Quỳnh Anh 22008375 Dược học Sáng 27/9
64 2201074 Phan Lê Quốc Anh 28016616 Dược học Sáng 27/9
65 2201075 Tống Duy Anh 28008394 Dược học Sáng 27/9
66 2201076 Trần Lan Anh 28029006 Dược học Sáng 27/9
67 2201077 Trần Thị Quỳnh Anh 03006055 Dược học Sáng 27/9
68 2201079 Trần Thị Tú Anh 26007287 Dược học Chiều 27/9
69 2201080 Trần Trịnh Kim Anh 25012378 Dược học Sáng 27/9
70 2201081 Triệu Tuấn Anh 25008527 Dược học Sáng 27/9
71 2201082 Võ Mai Anh 29023062 Dược học Sáng 26/9
72 2201083 Vũ Minh Anh 26000085 Dược học Chiều 27/9
73 2201084 Vũ Tâm Anh 28021797 Dược học Sáng 27/9
74 2201086 Vũ Thị Ngọc Anh 22003544 Dược học Sáng 27/9
75 2201087 Vũ Trần Mai Anh 01021948 Dược học Chiều 26/9
76 2201088 Đỗ Ngọc Ánh 03012789 Dược học Sáng 27/9
77 2201089 Hà Ngọc Ánh 15004822 Dược học Chiều 27/9
78 2201090 Lê Thị Ngọc Ánh 28002234 Dược học Sáng 27/9
79 2201091 Nguyễn Ngọc Ánh 26013190 Dược học Chiều 27/9
80 2201093 Nguyễn Ngọc Ánh 25001311 Dược học Sáng 27/9
81 2201094 Nguyễn Như Ngọc Ánh 01021956 Dược học Sáng 27/9
82 2201095 Nguyễn Thị Mỹ Ánh 29014815 Dược học Sáng 26/9
83 2201096 Phạm Ngọc Ánh 19013915 Dược học Chiều 26/9
84 2201097 Phạm Trọng Ngọc Ánh 25006927 Dược học Sáng 27/9
85 2201098 Trần Minh Ánh 01060579 Dược học Chiều 26/9
86 2201100 Vương Thị Nguyệt Ánh 26013742 Dược học Chiều 27/9
87 2201101 Lê Bùi Xuân Bắc 19010659 Dược học Chiều 26/9
88 2201102 Ngô Vũ Đình Bách 29014821 Dược học Sáng 26/9
89 2201103 Lê Hoàng Băng 28008410 Dược học Sáng 27/9
90 2201104 Nguyễn Sao Băng 01009671 Dược học Chiều 26/9
91 2201105 Chử Quốc Bảo 01028627 Dược học Chiều 26/9
92 2201107 Đinh Thị Thái Bảo 29028705 Dược học Sáng 26/9
93 2201108 Nguyễn Thái Bảo 17014823 Dược học Chiều 27/9
94 2201109 Nguyễn Xuân Bảo 01076534 Dược học Chiều 26/9
95 2201110 Phạm Xuân Bảo 26000875 Dược học Chiều 27/9
96 2201111 Trần Gia Bảo 16000472 Dược học Chiều 27/9
97 2201112 Nguyễn Thị Ngọc Bích 19000043 Dược học Chiều 26/9
98 2201114 Đỗ Tiến Bình 01057314 Dược học Chiều 26/9
99 2201115 Hoàng Xuân Bình 27009831 Dược học Chiều 27/9
100 2201116 Ngô Thị Thanh Bình 01040944 Dược học Chiều 26/9
101 2201117 Nguyễn Mai Bình 01050863 Dược học Chiều 26/9
102 2201118 Nguyễn Thị Thanh Bình 16000051 Dược học Chiều 27/9
103 2201119 Phạm Đức Bình 21013680 Dược học Sáng 27/9
104 2201121 NguyễN Thanh CảNh 01091672 Dược học Chiều 26/9
105 2201122 Khuất Thu Chang 01060632 Dược học Chiều 26/9
106 2201123 Nguyễn Tiến Chất 24005153 Dược học Chiều 26/9
107 2201124 Hà Minh Châu 01094786 Dược học Chiều 26/9
108 2201125 Kiều Bảo Châu 23006611 Dược học Sáng 27/9
109 2201126 Lê Thị Minh Châu 28002251 Dược học Sáng 27/9
110 2201128 Nguyễn Lê Minh Châu 30011356 Dược học Sáng 27/9
111 2201129 Vũ Thị Minh Châu 22013204 Dược học Sáng 27/9
112 2201130 Đàm Quế Chi 29003689 Dược học Sáng 26/9
113 2201131 Dương Thị Hoài Chi 01083996 Dược học Chiều 26/9
114 2201132 Lê Khánh Chi 01017089 Dược học Chiều 26/9
115 2201133 Lương Hồng Chi 25016624 Dược học Sáng 27/9
116 2201135 Nguyễn Hiền Chi 01031969 Dược học Chiều 26/9
117 2201136 Nguyễn Thị Diệp Chi 29000095 Dược học Sáng 26/9
118 2201137 Phạm Hà Chi 03001499 Dược học Sáng 27/9
119 2201138 Phú Khánh Hạnh Chi 29002876 Dược học Sáng 26/9
120 2201139 Trần Khánh Chi 30011368 Dược học Sáng 27/9
121 2201140 Trần Mai Chi 25016629 Dược học Sáng 27/9
122 2201142 Trương Khánh Chi 13000041 Dược học Sáng 26/9
123 2201143 Phan Minh Chiến 25017334 Dược học Sáng 27/9
124 2201144 Hoàng Duy Chinh 28031733 Dược học Sáng 27/9
125 2201145 Nguyễn Thị Việt Chinh 19012699 Dược học Chiều 26/9
126 2201146 Khuất Thị Thanh Chúc 01060679 Dược học Chiều 26/9
127 2201147 Bùi Quang Cường 13000046 Dược học Sáng 26/9
128 2201149 Ngô Việt Cường 23002646 Dược học Sáng 27/9
129 2201150 Nguyễn Mạnh Cường 22001496 Dược học Sáng 27/9
130 2201151 Nguyễn Mạnh Cường 01051365 Dược học Chiều 26/9
131 2201152 Viên Đình Cường 28010016 Dược học Sáng 27/9
132 2201153 Vũ Quốc Cường 01022387 Dược học Chiều 26/9
133 2201154 Vũ Dương Linh Đài 01051439 Dược học Chiều 26/9
134 2201156 Trần Đức Đại 21020057 Dược học Sáng 27/9
135 2201157 Nguyễn Hải Đăng 28027956 Dược học Sáng 27/9
136 2201158 Phạm Hải Đăng 01017737 Dược học Chiều 26/9
137 2201159 Dương Quốc Đạt 19000081 Dược học Chiều 26/9
138 2201160 Hoàng Nghĩa Đạt 29003747 Dược học Sáng 26/9
139 2201161 Nguyễn Doãn Tiến Đạt 29018101 Dược học Sáng 26/9
140 2201163 Nguyễn Hà Tuấn Đạt 01010604 Dược học Chiều 26/9
141 2201164 Nguyễn Quốc Đạt 28014410 Dược học Sáng 27/9
142 2201165 Nhâm Ngọc Đạt 17006198 Dược học Chiều 27/9
143 2201166 Phạm Tiến Đạt 25008249 Dược học Sáng 27/9
144 2201167 Vương Tuấn Đạt 01077089 Dược học Chiều 26/9
145 2201168 Nguyễn Thị Diên 25006960 Dược học Sáng 27/9
146 2201170 Nguyễn Văn Diện 01079591 Dược học Chiều 26/9
147 2201171 Nguyễn Thị Diệp 28016655 Dược học Sáng 27/9
148 2201172 Nguyễn Thị Ái Diệu 23007824 Dược học Sáng 27/9
149 2201173 Lâm Thị Dinh 25015865 Dược học Sáng 27/9
150 2201174 Nguyễn Văn Dinh 28022690 Dược học Sáng 27/9
151 2201175 Phạm Quốc Doanh 25010426 Dược học Sáng 27/9
152 2201177 Hồ Nguyễn Anh Đông 01017748 Dược học Chiều 26/9
153 2201178 Bùi Trung Đức 01086876 Dược học Chiều 26/9
154 2201179 Đặng Quang Đức 27009898 Dược học Chiều 27/9
155 2201180 Đỗ Minh Đức 15003080 Dược học Chiều 27/9
156 2201181 Hoàng Bá Đức 19011331 Dược học Chiều 26/9
157 2201182 Nguyễn Minh Đức 01032475 Dược học Chiều 26/9
158 2201184 Nguyễn Minh Đức 28019754 Dược học Sáng 27/9
159 2201185 Nguyễn Minh Đức 17006213 Dược học Chiều 27/9
160 2201186 Trần Minh Đức 08004527 Dược học Sáng 26/9
161 2201187 Trần Thị Ái Đức 30010024 Dược học Sáng 27/9
162 2201188 Bùi Thị Thùy Dung 23001257 Dược học Sáng 27/9
163 2201189 Lê Thị Dung 28009315 Dược học Sáng 27/9
164 2201191 Lê Thiên Dung 28018199 Dược học Sáng 27/9
165 2201192 Nguyễn Thị Thùy Dung 18003798 Dược học Sáng 26/9
166 2201193 Phạm Thị Thùy Dung 29031943 Dược học Sáng 26/9
167 2201194 Phan Hoàng Dung 29013946 Dược học Sáng 26/9
168 2201195 Bùi Trí Dũng 01016630 Dược học Chiều 26/9
169 2201196 Đặng Việt Dũng 01022082 Dược học Chiều 26/9
170 2201198 Đỗ Tiến Dũng 28009808 Dược học Sáng 27/9
171 2201199 Lưu Danh Dũng 27000486 Dược học Chiều 27/9
172 2201200 Ngô Tiến Dũng 26018402 Dược học Chiều 27/9
173 2201201 Nguyễn Mạnh Dũng   Dược học Sáng 26/9
174 2201202 Trần Đức Dũng 17006166 Dược học Chiều 27/9
175 2201203 Hà Tuấn Dương 10006703 Dược học Sáng 26/9
176 2201205 Lê Đình Dương 18018719 Dược học Sáng 26/9
177 2201206 Lê Doãn Dương 28025497 Dược học Sáng 27/9
178 2201207 Ngô Thị Thùy Dương 21001525 Dược học Sáng 27/9
179 2201208 Nguyễn Dương Dương 01086595 Dược học Chiều 26/9
180 2201209 Nguyễn Thị Thùy Dương 06003539 Dược học Sáng 26/9
181 2201210 Nguyễn Trung Thùy Dương 01077068 Dược học Chiều 26/9
182 2201212 Phạm Quang Dương 22000081 Dược học Sáng 27/9
183 2201213 Quách Văn Dương 23001270 Dược học Sáng 27/9
184 2201214 Triệu Thùy Dương 10000084 Dược học Sáng 26/9
185 2201215 Trịnh Thùy Dương 28002298 Dược học Sáng 27/9
186 2201216 Trần Nhật Duy 01016737 Dược học Chiều 26/9
187 2201217 Trần Vũ Khương Duy 28015425 Dược học Sáng 27/9
188 2201219 Hà Thị Mỹ Duyên 29015833 Dược học Sáng 26/9
189 2201220 Hoàng Thị Mỹ Duyên 16010861 Dược học Chiều 27/9
190 2201221 Nguyễn Tâm Duyên 25001363 Dược học Sáng 27/9
191 2201222 Vũ Thị Mỹ Duyên 25008604 Dược học Sáng 27/9
192 2201223 Ngũ Thị Hồng Gấm 29018119 Dược học Sáng 26/9
193 2201224 Hà Thị Kim Giang 26019665 Dược học Chiều 27/9
194 2201226 Lại Hương Giang 23001283 Dược học Sáng 27/9
195 2201227 Nguyễn Duy Trường Giang 01067620 Dược học Chiều 26/9
196 2201228 Nguyễn Hương Giang 09000292 Dược học Chiều 27/9
197 2201229 Nguyễn Thị Giang 19000098 Dược học Chiều 26/9
198 2201230 Nguyễn Trường Giang 27001593 Dược học Chiều 27/9
199 2201231 Trần Đức Giang 16006417 Dược học Chiều 27/9
200 2201233 Trần Hạnh Giang 01022866 Dược học Chiều 26/9
201 2201234 Trần Hương Giang 15014144 Dược học Chiều 27/9
202 2201235 Trần Hương Giang 23000132 Dược học Sáng 27/9
203 2201236 TrưƠNg Thị HưƠNg Giang 19000099 Dược học Chiều 26/9
204 2201237 Lê Văn Giáp 16003004 Dược học Chiều 27/9
205 2201238 Trần Mạnh Giáp 15000108 Dược học Chiều 27/9
206 2201240 Đàm Cao Hải Hà 03005081 Dược học Sáng 27/9
207 2201241 Đàm Lê Ngân Hà 15000110 Dược học Chiều 27/9
208 2201242 Đào Thu Hà 21003159 Dược học Sáng 27/9
209 2201243 Lê Mạnh Hà 01017852 Dược học Chiều 26/9
210 2201244 Lê Việt Hà 28024517 Dược học Sáng 27/9
211 2201245 Nguyễn Ngọc Hà 26006090 Dược học Chiều 27/9
212 2201247 Nguyễn Ngọc Hà 01061124 Dược học Chiều 26/9
213 2201248 Nguyễn Thị Hà 24002449 Dược học Chiều 26/9
214 2201249 Nguyễn Thị Thu Hà 25009966 Dược học Sáng 27/9
215 2201250 Nguyễn Thị Thu Hà 27007300 Dược học Chiều 27/9
216 2201251 Nguyễn Vũ Khánh Hà 01004266 Dược học Chiều 26/9
217 2201252 Phạm Việt Hà 15013481 Dược học Chiều 27/9
218 2201254 Trần Ngọc Hà 01017871 Dược học Sáng 27/9
219 2201255 Trần Thu Hà 19000564 Dược học Chiều 26/9
220 2201256 Trương Thị Ngọc Hà 28030110 Dược học Sáng 27/9
221 2201257 Vũ Thị Hà 28021905 Dược học Sáng 27/9
222 2201258 Vũ Thị Hà 26013851 Dược học Chiều 27/9
223 2201259 Bùi Thị Hạ 22002418 Dược học Sáng 27/9
224 2201261 Nguyễn Duy Hân 25016769 Dược học Sáng 27/9
225 2201262 Phạm Đặng Nhật Hân 22000529 Dược học Sáng 27/9
226 2201263 Hoàng Thị Thu Hằng 28025552 Dược học Sáng 27/9
227 2201264 Nguyễn Thị Thu Hằng 18009538 Dược học Sáng 26/9
228 2201265 Nguyễn Tố Hằng 16000114 Dược học Chiều 27/9
229 2201266 Phùng Thị Thúy Hằng 25005438 Dược học Sáng 27/9
230 2201268 Trần Đỗ Quế Hằng 01022924 Dược học Chiều 26/9
231 2201269 Trần Minh Hằng 29003785 Dược học Sáng 26/9
232 2201270 Trần Minh Hằng 16000115 Dược học Chiều 27/9
233 2201271 Trần Thanh Hằng 26006836 Dược học Chiều 27/9
234 2201272 Mã Thị Hạnh 28029098 Dược học Sáng 27/9
235 2201273 Ngô Thúy Hạnh 25008663 Dược học Sáng 27/9
236 2201275 Nguyễn Hồng Hạnh 21017050 Dược học Sáng 27/9
237 2201276 Nguyễn Thị Hạnh 21004802 Dược học Sáng 27/9
238 2201277 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15013488 Dược học Chiều 27/9
239 2201278 Trần Thị Diễm Hạnh 29004576 Dược học Sáng 26/9
240 2201279 Hồ Thị Hảo 26015596 Dược học Chiều 27/9
241 2201280 Hoàng Thu Hậu 17001087 Dược học Sáng 27/9
242 2201282 Nguyễn Thị Hậu 01089958 Dược học Chiều 26/9
243 2201283 Xã Thị Hồng Hậu 29004300 Dược học Sáng 26/9
244 2201284 Nguyễn Thị Hiền 01089962 Dược học Chiều 26/9
245 2201285 Nguyễn Thị Thu Hiền 25008682 Dược học Sáng 27/9
246 2201286 Nguyễn Thị Thu Hiền 01007338 Dược học Chiều 26/9
247 2201287 Nguyễn Thị Thúy Hiền 29026501 Dược học Sáng 26/9
248 2201289 Nguyễn Thu Hiền 01013678 Dược học Chiều 26/9
249 2201290 Trần Thị Thu Hiền 16000120 Dược học Chiều 27/9
250 2201291 Trịnh Thị Hiền 21000157 Dược học Sáng 27/9
251 2201292 Vũ Thị Hiền 25008686 Dược học Sáng 27/9
252 2201293 Nguyễn Như Hiển 01022935 Dược học Chiều 26/9
253 2201294 Hoàng Đức Hiệp 29006752 Dược học Sáng 26/9
254 2201296 Nguyễn Hoàng Hiệp 25011275 Dược học Sáng 27/9
255 2201297 Trần Đại Hiệp 24002871 Dược học Chiều 26/9
256 2201298 Trần Hữu Hoàng Hiệp 29003026 Dược học Sáng 26/9
257 2201299 Đỗ Vũ Trung Hiếu 01004340 Dược học Chiều 26/9
258 2201300 Lê Minh Hiếu 01010729 Dược học Chiều 26/9
259 2201301 Ngô Trần Trung Hiếu 01001345 Dược học Chiều 26/9
260 2201303 Trần Hiếu 19011409 Dược học Chiều 26/9
261 2201304 Trần Minh Hiếu 30017136 Dược học Sáng 27/9
262 2201305 Trần Minh Hiếu 24003671 Dược học Chiều 26/9
263 2201306 Lý Thị Hiểu 10001431 Dược học Sáng 26/9
264 2201307 Bùi Thị Quỳnh Hoa 23000161 Dược học Sáng 27/9
265 2201308 Lù Thị Hoa 12001402 Dược học Sáng 26/9
266 2201310 Nguyễn Phương Hoa 01089986 Dược học Chiều 26/9
267 2201311 Nông Hồng Hoa 06003234 Dược học Sáng 26/9
268 2201312 Phạm Minh Hoa 23000164 Dược học Sáng 27/9
269 2201313 Voọng Thị Hoa 29004306 Dược học Sáng 26/9
270 2201314 Đinh Thanh Hòa 01007401 Dược học Chiều 26/9
271 2201315 Đỗ Minh Hòa 28028039 Dược học Sáng 27/9
272 2201317 Nguyễn Khánh Hòa 27002891 Dược học Sáng 27/9
273 2201318 Nguyễn Thị Hòa 15014195 Dược học Chiều 27/9
274 2201319 Vũ Thúy Hòa 25004192 Dược học Sáng 27/9
275 2201320 Kiều Thị Thu Hoài 16008605 Dược học Chiều 27/9
276 2201321 Ngô Thị Hoài 26015073 Dược học Chiều 27/9
277 2201322 Nguyễn Thị Thu Hoài 01047991 Dược học Chiều 26/9
278 2201324 Trần Phương Hoài 25011289 Dược học Sáng 27/9
279 2201325 Trần Thị Thanh Hoài 25012551 Dược học Sáng 27/9
280 2201326 Đặng Bùi Hoàn 29034977 Dược học Sáng 26/9
281 2201327 Lê Thị Hoàn 29026523 Dược học Sáng 26/9
282 2201328 Đỗ Duy Minh Hoàng 01077647 Dược học Chiều 26/9
283 2201329 Lê Văn Hoàng 18007655 Dược học Sáng 26/9
284 2201331 Nguyễn Duy Hoàng 01089995 Dược học Chiều 26/9
285 2201332 Nguyễn Hoàng 01018351 Dược học Chiều 26/9
286 2201333 Nguyễn Khánh Hoàng 30002083 Dược học Sáng 27/9
287 2201334 Nguyễn Minh Hoàng 30013402 Dược học Sáng 27/9
288 2201335 Nguyễn Nhật Hoàng 01011033 Dược học Chiều 26/9
289 2201336 Trần Việt Hoàng 03020300 Dược học Sáng 27/9
290 2201338 Trương Minh Hoàng 01055434 Dược học Chiều 26/9
291 2201339 Nguyễn Thu Hồi 01052190 Dược học Chiều 26/9
292 2201340 Hà Thị Hồng 15004933 Dược học Chiều 27/9
293 2201341 Nguyễn Thu Hồng 19005507 Dược học Chiều 26/9
294 2201342 Phan Thị Huê 25013107 Dược học Sáng 27/9
295 2201343 Lê Thị Huế 25012568 Dược học Sáng 27/9
296 2201345 Nguyễn Thị Huế 28023148 Dược học Sáng 27/9
297 2201346 Đinh Thị Huệ 27004136 Dược học Chiều 27/9
298 2201347 Lê Phương Huệ 30005540 Dược học Sáng 27/9
299 2201348 Ngô Thị Bích Huệ 18018104 Dược học Sáng 26/9
300 2201349 Ngô Thị Minh Huệ 19000125 Dược học Chiều 26/9
301 2201350 Nguyễn Thị Huệ 26009466 Dược học Chiều 27/9
302 2201352 Bùi Quốc Hùng 27000124 Dược học Chiều 27/9
303 2201353 Đào Viết Hùng 26018530 Dược học Chiều 27/9
304 2201354 Lê Danh Hùng 30005541 Dược học Sáng 27/9
305 2201355 Nguyễn Đức Hùng 29035919 Dược học Sáng 26/9
306 2201356 Nguyễn Huy Hùng 23000182 Dược học Sáng 27/9
307 2201357 Nguyễn Viết Hùng 29015963 Dược học Sáng 26/9
308 2201359 Cao Minh Hưng 29004930 Dược học Sáng 26/9
309 2201360 Đoàn Mạnh Hưng 01052616 Dược học Chiều 26/9
310 2201361 Lê Minh Hưng 01033104 Dược học Chiều 26/9
311 2201362 Nguyễn Hải Hưng 03008799 Dược học Sáng 27/9
312 2201363 Trần Ngọc Hưng 03005471 Dược học Sáng 27/9
313 2201364 Hà Thu Hương 15000186 Dược học Chiều 27/9
314 2201366 Nguyễn Thị Hương 29015990 Dược học Sáng 26/9
315 2201367 Đặng Thị Mỹ Hường 25013145 Dược học Sáng 27/9
316 2201368 Mai Thị Hường 29008582 Dược học Sáng 26/9
317 2201369 Ngô Thị Hường 29019151 Dược học Sáng 26/9
318 2201370 Nguyễn Thu Hường 19008930 Dược học Chiều 26/9
319 2201371 Trương Thị Hường 27009168 Dược học Chiều 27/9
320 2201373 Doãn Ngọc Huy 28023608 Dược học Sáng 27/9
321 2201374 Nguyễn Quang Huy 17006328 Dược học Chiều 27/9
322 2201375 Bùi Thị Khánh Huyền 27003530 Dược học Chiều 27/9
323 2201376 Bùi Thị Khánh Huyền 28030835 Dược học Sáng 27/9
324 2201377 Cao Thị Huyền 17008814 Dược học Chiều 27/9
325 2201378 Đặng Thanh Huyền 29014958 Dược học Sáng 26/9
326 2201380 Đặng Thị Huyền 01071984 Dược học Chiều 26/9
327 2201381 Đỗ Diệu Huyền 21018615 Dược học Sáng 27/9
328 2201382 Hà Thị Thu Huyền 28012656 Dược học Sáng 27/9
329 2201383 Hoàng Thu Huyền 12004118 Dược học Chiều 27/9
330 2201384 Nguyễn Khánh Huyền 01018494 Dược học Chiều 26/9
331 2201385 Nguyễn Thị Huyền 01068373 Dược học Chiều 26/9
332 2201387 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19008906 Dược học Chiều 26/9
333 2201388 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 27009993 Dược học Chiều 27/9
334 2201389 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 30007820 Dược học Sáng 27/9
335 2201390 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25015968 Dược học Sáng 27/9
336 2201391 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25013714 Dược học Sáng 27/9
337 2201392 Nguyễn Thị Thu Huyền 22002913 Dược học Sáng 27/9
338 2201394 Nguyễn Thị Thu Huyền 25016844 Dược học Sáng 27/9
339 2201395 Phạm Mai Thu Huyền 22011923 Dược học Sáng 27/9
340 2201396 Phạm Minh Huyền 01007527 Dược học Chiều 26/9
341 2201397 Phạm Thanh Huyền 25000789 Dược học Sáng 27/9
342 2201398 Phạm Thị Thu Huyền 30014033 Dược học Sáng 27/9
343 2201399 Phan Ngọc Huyền 29017047 Dược học Sáng 26/9
344 2201401 Phan Thị Huyền 29035018 Dược học Sáng 26/9
345 2201402 Trần Thị Thu Huyền 18018864 Dược học Sáng 26/9
346 2201403 Hà Thế Khánh 01014071 Dược học Chiều 26/9
347 2201404 Lê Nguyễn Viết Khánh 03006862 Dược học Sáng 27/9
348 2201405 Mạc Bàn Duy Khánh   Dược học Chiều 27/9
349 2201406 Nguyễn Ngọc Khánh 21015550 Dược học Sáng 27/9
350 2201408 Nguyễn Ngọc Khánh 25000228 Dược học Sáng 27/9
351 2201409 Nguyễn Thị Vân Khánh 29010639 Dược học Sáng 26/9
352 2201410 Vũ Quang Khánh 21011556 Dược học Sáng 27/9
353 2201411 Phạm Đăng Khoa 03006874 Dược học Sáng 27/9
354 2201412 Đoàn Thị Lệ Khuyên 25012043 Dược học Sáng 27/9
355 2201413 Đinh Tuấn Kiên 24008134 Dược học Chiều 26/9
356 2201415 Đỗ Trần Trung Kiên 01023459 Dược học Sáng 27/9
357 2201416 Vũ Đức Kiên 01096431 Dược học Chiều 26/9
358 2201417 Hà Xuân Kiều 10009435 Dược học Sáng 26/9
359 2201418 Nguyễn Hải Lâm 01023500 Dược học Chiều 26/9
360 2201419 Nguyễn Tùng Lâm 15004992 Dược học Chiều 27/9
361 2201420 Nguyễn Vũ Công Phúc Lâm 01030561 Dược học Chiều 26/9
362 2201422 Lê Thị Mai Lan 26006944 Dược học Chiều 27/9
363 2201423 Nguyễn Diệp Mai Lan 12007821 Dược học Chiều 27/9
364 2201424 Nguyễn Thị Lan 24000627 Dược học Chiều 26/9
365 2201425 Trần Thị Hương Lan 22000167 Dược học Sáng 27/9
366 2201426 Hoàng Lân 26006260 Dược học Chiều 27/9
367 2201427 Lê Sỹ Tuấn Lân 01005048 Dược học Chiều 26/9
368 2201429 Ngô Gia Lệ 06002176 Dược học Sáng 26/9
369 2201430 Nguyễn Trần Nhật Lệ 16003217 Dược học Chiều 27/9
370 2201431 Phan Mỹ Lệ 09000376 Dược học Chiều 27/9
371 2201432 Nguyễn Thị Liên 19011531 Dược học Chiều 26/9
372 2201433 Phan Thị Phương Liên 26010867 Dược học Chiều 27/9
373 2201434 Bùi Hương Linh 03019538 Dược học Sáng 27/9
374 2201436 Bùi Thị Hà Linh 30005576 Dược học Sáng 27/9
375 2201437 Cao Khánh Linh 25000864 Dược học Sáng 27/9
376 2201438 Đàm Nguyễn Phương Linh 01052855 Dược học Chiều 26/9
377 2201439 Đặng Ngọc Linh 01019344 Dược học Chiều 26/9
378 2201440 Đặng Thùy Linh 10000815 Dược học Sáng 26/9
379 2201441 Đào Thị Ngọc Linh 21004435 Dược học Sáng 27/9
380 2201443 Đậu Nguyễn Phương Linh 29000394 Dược học Sáng 26/9
381 2201444 Dương Khánh Linh 12001521 Dược học Sáng 26/9
382 2201445 Dương Phương Linh 25000865 Dược học Sáng 27/9
383 2201446 Dương Thị Khánh Linh 15000214 Dược học Chiều 27/9
384 2201447 Hà Anh Ngọc Linh 22003701 Dược học Sáng 27/9
385 2201448 Hà Khánh Linh 25007192 Dược học Sáng 27/9
386 2201450 Hoàng Thị Hà Linh 29030407 Dược học Sáng 26/9
387 2201451 Lê Thị Hà Linh 01023958 Dược học Chiều 26/9
388 2201452 Lê Thuỳ Linh 01005392 Dược học Chiều 26/9
389 2201453 Lương Thị Khánh Linh 17015019 Dược học Chiều 27/9
390 2201454 Nguyễn Diệu Linh 26016500 Dược học Chiều 27/9
391 2201455 Nguyễn Đỗ Quý Linh 01020172 Dược học Chiều 26/9
392 2201457 Nguyễn Khánh Linh 01085464 Dược học Chiều 26/9
393 2201458 Nguyễn Khánh Linh 01002162 Dược học Chiều 26/9
394 2201459 Nguyễn Phương Linh 01012050 Dược học Chiều 26/9
395 2201460 Nguyễn Phương Linh 01019520 Dược học Chiều 26/9
396 2201461 Nguyễn Thị Huyền Linh 30014073 Dược học Sáng 27/9
397 2201462 Nguyễn Thị Linh 19000178 Dược học Chiều 26/9
398 2201464 Nguyễn Thị Linh 01073054 Dược học Chiều 26/9
399 2201465 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26003602 Dược học Chiều 27/9
400 2201466 Nguyễn Thùy Linh 26019777 Dược học Chiều 27/9
401 2201467 Nguyễn Thùy Linh 01077894 Dược học Chiều 26/9
402 2201468 Nguyễn Viết Linh 28002440 Dược học Sáng 27/9
403 2201469 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 16000213 Dược học Chiều 27/9
404 2201471 Phạm Hà Khánh Linh 01005409 Dược học Chiều 26/9
405 2201472 Phùng Diệu Linh 19014247 Dược học Chiều 26/9
406 2201473 Tô Ngọc Linh 03007046 Dược học Sáng 27/9
407 2201474 Trần Diệu Linh 25016922 Dược học Sáng 27/9
408 2201475 Trần Hà Linh 01020194 Dược học Chiều 26/9
409 2201476 Trần Khánh Linh 05005776 Dược học Sáng 26/9
410 2201478 Trần Thị Thùy Linh 25013775 Dược học Sáng 27/9
411 2201479 Trần Thị Thùy Linh 22010081 Dược học Sáng 27/9
412 2201480 Trương Thùy Linh 21010130 Dược học Sáng 27/9
413 2201481 Vũ Khánh Linh 26018629 Dược học Chiều 27/9
414 2201482 Vũ Khánh Linh 03009499 Dược học Sáng 27/9
415 2201483 Vũ Ngọc Phương Linh 25016929 Dược học Sáng 27/9
416 2201485 Vũ Nguyễn Diệu Linh 01023661 Dược học Chiều 26/9
417 2201486 Vũ Phương Linh 01039416 Dược học Chiều 26/9
418 2201487 Nguyễn Thị Phương Loan 21004986 Dược học Sáng 27/9
419 2201488 Phạm Bích Loan 01053291 Dược học Chiều 26/9
420 2201489 Phạm Thị Thanh Loan 28029699 Dược học Sáng 27/9
421 2201490 Đỗ Xuân Lộc 28025700 Dược học Sáng 27/9
422 2201492 Lê Thành Long 30009007 Dược học Sáng 27/9
423 2201493 Ngô Đức Long 26013425 Dược học Chiều 27/9
424 2201494 Nguyễn Hoàng Bảo Long 28002452 Dược học Sáng 27/9
425 2201495 Trần Bảo Long 01023986 Dược học Chiều 26/9
426 2201496 Nguyễn Đình Luật 01053344 Dược học Chiều 26/9
427 2201497 Đỗ Công Lực 26008912 Dược học Chiều 27/9
428 2201499 Nguyễn Phương Ly 05000512 Dược học Sáng 26/9
429 2201500 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25010682 Dược học Sáng 27/9
430 2201501 Nguyễn Thị Khánh Ly 16000230 Dược học Chiều 27/9
431 2201502 Nguyễn Thị Khánh Ly 16000231 Dược học Chiều 27/9
432 2201503 Nguyễn Thị Vân Ly 25000908 Dược học Sáng 27/9
433 2201504 Trịnh Thị Yến Ly 28008589 Dược học Sáng 27/9
434 2201506 Vi Thị Nam Ly 28002457 Dược học Sáng 27/9
435 2201507 Chu Nhật Mai 26000426 Dược học Chiều 27/9
436 2201508 Đặng Tuyết Mai 24007792 Dược học Chiều 26/9
437 2201509 Đào Trần Tuyết Mai 01020229 Dược học Chiều 26/9
438 2201510 Lê Ngọc Mai 25013802 Dược học Sáng 27/9
439 2201511 Lộc Xuân Mai   Dược học Sáng 26/9
440 2201513 Nghiêm Xuân Mai 01020241 Dược học Chiều 26/9
441 2201514 Nguyễn Phương Mai 23000258 Dược học Chiều 27/9
442 2201515 Nguyễn Thanh Mai 25007880 Dược học Sáng 27/9
443 2201516 Phạm Thị Xuân Mai 05000153 Dược học Chiều 26/9
444 2201517 Trần Thị Ngọc Mai 26002175 Dược học Chiều 27/9
445 2201518 Trần Thị Ngọc Mai 16006524 Dược học Chiều 27/9
446 2201520 Trần Thị Thanh Mai 28017156 Dược học Sáng 27/9
447 2201521 Trần Thị Thùy Mai 16000235 Dược học Chiều 27/9
448 2201522 Trần Thị Tuyết Mai 16002552 Dược học Chiều 27/9
449 2201523 Đỗ Đức Mạnh 13000188 Dược học Sáng 26/9
450 2201524 Nguyễn Văn Mạnh 29025710 Dược học Sáng 26/9
451 2201525 Phạm Quang Mạnh 15009650 Dược học Chiều 27/9
452 2201527 Trần Khắc Mạnh 24004699 Dược học Chiều 26/9
453 2201528 Trương Sỹ Mạnh 01009992 Dược học Chiều 26/9
454 2201529 Bùi Ngọc Minh 01053436 Dược học Chiều 26/9
455 2201530 Đinh Viết Minh 29006865 Dược học Sáng 26/9
456 2201531 Lê Bình Minh 25009687 Dược học Sáng 27/9
457 2201532 Lê Nguyệt Minh 26017926 Dược học Chiều 27/9
458 2201534 Lê Trần Khánh Minh 28002480 Dược học Sáng 27/9
459 2201535 Nguyễn Đức Minh 01034073 Dược học Chiều 26/9
460 2201536 Nguyễn Đức Tuấn Minh 21003375 Dược học Sáng 27/9
461 2201537 Nguyễn Hải Minh 03007249 Dược học Sáng 27/9
462 2201538 Nguyễn Quang Minh 01014559 Dược học Chiều 26/9
463 2201539 Nguyễn Quang Minh 17006478 Dược học Chiều 27/9
464 2201541 Nguyễn Tuấn Minh 25004994 Dược học Sáng 27/9
465 2201542 Nguyễn Tuấn Minh 22000207 Dược học Sáng 27/9
466 2201543 Phạm Trần Nhật Minh 62004487 Dược học Sáng 26/9
467 2201544 Trần Nhật Minh 09000428 Dược học Chiều 27/9
468 2201545 Nguyễn Thị Mơ 18009776 Dược học Sáng 26/9
469 2201546 Phạm Thị Mơ 25009691 Dược học Sáng 27/9
470 2201548 Đặng Lê Hà My 28001269 Dược học Chiều 26/9
471 2201549 Đinh Trà My 01020843 Dược học Chiều 26/9
472 2201550 Đinh Trang My 25013821 Dược học Sáng 27/9
473 2201551 Dương Trà My 01030846 Dược học Chiều 26/9
474 2201552 Mai Thị Trà My 28002494 Dược học Sáng 27/9
475 2201553 Nguyễn Thanh Trà My 28002496 Dược học Sáng 27/9
476 2201555 Nguyễn Thảo My 25016973 Dược học Sáng 27/9
477 2201556 Nguyễn Thị My 22008070 Dược học Sáng 27/9
478 2201557 Phạm Thị Trà My 25009693 Dược học Sáng 27/9
479 2201558 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 30007245 Dược học Sáng 27/9
480 2201559 Trịnh Ái Mỹ 28010271 Dược học Sáng 27/9
481 2201560 Lê Na 28002500 Dược học Sáng 27/9
482 2201562 Lê Trần Lê Na 01020416 Dược học Chiều 26/9
483 2201563 Võ Lê Na 30014130 Dược học Sáng 27/9
484 2201564 Nguyễn Hải Nam 17012825 Dược học Chiều 27/9
485 2201565 Nguyễn Thành Nam 01024531 Dược học Chiều 26/9
486 2201566 Hoàng Lê Thanh Nga 29033419 Dược học Sáng 26/9
487 2201567 Lê Thị Việt Nga 21011676 Dược học Sáng 27/9
488 2201569 Nguyễn Phương Nga 08001108 Dược học Sáng 26/9
489 2201570 Nguyễn Thu Nga 15000291 Dược học Chiều 27/9
490 2201571 Phùng Thị Thuý Nga 01091054 Dược học Chiều 26/9
491 2201572 Trần Hồng Nga 29015044 Dược học Sáng 26/9
492 2201573 Bùi Thị Kim Ngân 16002590 Dược học Chiều 27/9
493 2201574 Cấn Thu Ngân 01036526 Dược học Chiều 26/9
494 2201576 Cao Thúy Ngân 03007776 Dược học Sáng 27/9
495 2201577 Đỗ Hạnh Ngân 24003861 Dược học Chiều 26/9
496 2201578 Đỗ Phương Ngân 01014588 Dược học Chiều 26/9
497 2201579 Lê Thị Kim Ngân 15001943 Dược học Chiều 27/9
498 2201580 Nguyễn Diễm Ngân 18004756 Dược học Sáng 26/9
499 2201581 Nguyễn Hạnh Ngân 01020458 Dược học Chiều 26/9
500 2201583 Nguyễn Phương Ngân 01033700 Dược học Chiều 26/9
501 2201584 Nguyễn Thị Kim Ngân 21017700 Dược học Sáng 27/9
502 2201585 Nguyễn Thị Ngân 29014597 Dược học Sáng 26/9
503 2201586 Nguyễn Thị Trang Ngân 27003698 Dược học Chiều 27/9
504 2201587 Trần Hạnh Ngân 29003955 Dược học Sáng 26/9
505 2201588 Trần Thị Ngân 30003931 Dược học Sáng 27/9
506 2201590 Vũ Kim Ngân 21000289 Dược học Sáng 27/9
507 2201591 Lê Thị Nghĩa 29026210 Dược học Sáng 26/9
508 2201592 Trần Trung Nghĩa 01024564 Dược học Chiều 26/9
509 2201593 Vũ Minh Nghĩa 27010091 Dược học Chiều 27/9
510 2201594 Hoàng Doanh Nghiệp 15005061 Dược học Chiều 27/9
511 2201595 Đinh Thị Diệu Ngọc 27010092 Dược học Chiều 27/9
512 2201597 Đỗ Thị Hồng Ngọc 25009707 Dược học Sáng 27/9
513 2201598 Hoàng Minh Ngọc 03008921 Dược học Sáng 27/9
514 2201599 Lê Bảo Ngọc 01025926 Dược học Chiều 26/9
515 2201600 Lê Vũ Bảo Ngọc 28013224 Dược học Sáng 27/9
516 2201601 Mai Thị Ánh Ngọc 22004163 Dược học Sáng 27/9
517 2201602 Nguyễn Minh Ngọc 01088450 Dược học Chiều 26/9
518 2201604 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 23000309 Dược học Sáng 27/9
519 2201605 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 19007023 Dược học Chiều 26/9
520 2201606 Phạm Bích Ngọc 27008716 Dược học Chiều 27/9
521 2201607 Phạm Minh Ngọc 21016313 Dược học Sáng 27/9
522 2201608 Tống Minh Ngọc 28003962 Dược học Sáng 27/9
523 2201609 Trần Thị Ngọc 25012695 Dược học Sáng 27/9
524 2201611 Trương Ánh Ngọc 25000977 Dược học Sáng 27/9
525 2201612 Vũ Thị Hồng Ngọc 25015068 Dược học Sáng 27/9
526 2201613 Dương Nhật Nguyên 01024587 Dược học Chiều 26/9
527 2201614 Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên 01024592 Dược học Chiều 26/9
528 2201615 Nguyễn Thị Bình Nguyên 23005089 Dược học Sáng 27/9
529 2201616 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 30011708 Dược học Sáng 27/9
530 2201618 Nguyễn Minh Nguyệt 01081102 Dược học Chiều 26/9
531 2201619 Nguyễn Thị Nguyệt 29027577 Dược học Sáng 26/9
532 2201620 Nguyễn Thị Nguyệt 29024738 Dược học Sáng 26/9
533 2201621 Trần Thị Nhài 25010164 Dược học Sáng 27/9
534 2201622 Nguyễn Doãn Nhật 30017232 Dược học Sáng 27/9
535 2201623 Đỗ Thị Yến Nhi 26019830 Dược học Chiều 27/9
536 2201625 Đoàn Yến Nhi 16011837 Dược học Chiều 27/9
537 2201626 Lê Yến Nhi 19011665 Dược học Chiều 26/9
538 2201627 Nguyễn Hằng Nhi 30007310 Dược học Sáng 27/9
539 2201628 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 12000552 Dược học Chiều 27/9
540 2201629 Nông Ngọc Nhi 05002656 Dược học Sáng 26/9
541 2201630 Phạm Yến Nhi 10000350 Dược học Sáng 26/9
542 2201632 Bùi Hồng Nhung 26009654 Dược học Chiều 27/9
543 2201633 Đặng Thị Hồng Nhung 06003777 Dược học Sáng 26/9
544 2201634 Đặng Thị Nhung 30009067 Dược học Sáng 27/9
545 2201635 Hoàng Huyền Nhung 28018523 Dược học Sáng 27/9
546 2201636 Nguyễn Mai Hồng Nhung 01024621 Dược học Chiều 26/9
547 2201637 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29023485 Dược học Sáng 26/9
548 2201639 Phạm Hồng Nhung 26002260 Dược học Chiều 27/9
549 2201640 Bùi Thế Niên 25015096 Dược học Sáng 27/9
550 2201641 Vũ Thị Thùy Ninh 21001799 Dược học Sáng 27/9
551 2201642 Dương Thị Kim Oanh 19011681 Dược học Chiều 26/9
552 2201643 Nguyễn Thị Oanh 16007553 Dược học Chiều 27/9
553 2201644 Nguyễn Thị Tú Oanh 30010348 Dược học Sáng 27/9
554 2201646 Phạm Kim Oanh 25011525 Dược học Sáng 27/9
555 2201647 Tạ Kim Oanh 01066571 Dược học Chiều 26/9
556 2201648 Nguyễn Mạnh Phong 01020532 Dược học Chiều 26/9
557 2201649 Vũ Đình Phong 25000363 Dược học Sáng 27/9
558 2201650 Lê Anh Phú 24005845 Dược học Chiều 26/9
559 2201651 Hoàng Minh Phúc 22006404 Dược học Sáng 27/9
560 2201653 Nguyễn Bảo Phúc 22003803 Dược học Sáng 27/9
561 2201654 Nguyễn Thị Phúc 21014770 Dược học Sáng 27/9
562 2201655 Vũ Duy Phúc 17006572 Dược học Chiều 27/9
563 2201656 Bùi Thu Phương 01027252 Dược học Chiều 26/9
564 2201657 Đoàn Thu Phương 25010780 Dược học Sáng 27/9
565 2201658 Đồng Đức Phương 01083044 Dược học Chiều 26/9
566 2201660 Nguyễn Hà Phương 25005068 Dược học Sáng 27/9
567 2201661 Nguyễn Khánh Phương 19015173 Dược học Chiều 26/9
568 2201662 Nguyễn Minh Phương 01014718 Dược học Chiều 26/9
569 2201663 Phạm Mai Phương 29004023 Dược học Sáng 26/9
570 2201664 Phạm Thị Hoài Phương 26015215 Dược học Chiều 27/9
571 2201665 Phan Thu Phương 22000252 Dược học Sáng 27/9
572 2201667 Trần Thị Hà Phương 29027616 Dược học Sáng 26/9
573 2201668 Trịnh Mai Phương 03007401 Dược học Sáng 27/9
574 2201669 Trịnh Mai Phương 01054249 Dược học Chiều 26/9
575 2201670 Vũ Lê Phương 10007199 Dược học Sáng 26/9
576 2201671 Vũ Thảo Phương 25012199 Dược học Sáng 27/9
577 2201672 Đoàn Thị Phượng 26014755 Dược học Chiều 27/9
578 2201674 Trần Thị Phượng 28030407 Dược học Sáng 27/9
579 2201675 Trịnh Hồng Quân 28030420 Dược học Sáng 27/9
580 2201676 Vũ Minh Quân 26018770 Dược học Chiều 27/9
581 2201677 Chế Đình Quang 29023526 Dược học Sáng 26/9
582 2201678 Đặng Nhật Quang 01021146 Dược học Chiều 26/9
583 2201679 Hoàng Minh Quang 17006596 Dược học Chiều 27/9
584 2201681 Nguyễn Đức Quang 19000280 Dược học Chiều 26/9
585 2201682 Nguyễn Minh Quang 26013534 Dược học Chiều 27/9
586 2201683 Phạm Xuân Quang 01012943 Dược học Chiều 26/9
587 2201684 Phan Duy Quang 30017259 Dược học Sáng 27/9
588 2201685 Phan Phúc Quý 30014227 Dược học Sáng 27/9
589 2201686 Nguyễn Ngọc Quyên 29001587 Dược học Sáng 26/9
590 2201688 Nguyễn Như Thảo Quyên 63006383 Dược học Sáng 27/9
591 2201689 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 19000283 Dược học Chiều 26/9
592 2201690 Nguyễn Tuấn Quyền 16007598 Dược học Chiều 27/9
593 2201691 Đinh Phương Quỳnh 25004484 Dược học Sáng 27/9
594 2201692 Hoàng Trúc Quỳnh 25011573 Dược học Sáng 27/9
595 2201693 Lê Thị Thủy Quỳnh 28027598 Dược học Sáng 27/9
596 2201695 Lưu Thị Quỳnh 28037153 Dược học Sáng 27/9
597 2201696 Ngô Thị Diễm Quỳnh 28018588 Dược học Sáng 27/9
598 2201697 Ngô Thị Quỳnh 18019100 Dược học Sáng 26/9
599 2201698 Phạm Như Quỳnh 26007096 Dược học Chiều 27/9
600 2201699 Phạm Như Quỳnh 29018506 Dược học Sáng 26/9
601 2201700 Vũ Ngọc Quỳnh 25001760 Dược học Sáng 27/9
602 2201702 Nguyễn Hàn Châu Sa 01013012 Dược học Chiều 26/9
603 2201703 Đậu Thị Sang 30015653 Dược học Sáng 27/9
604 2201704 Nguyễn Sỹ Sáng 29015119 Dược học Sáng 26/9
605 2201705 Nguyễn Trường Xuân Sinh 03007885 Dược học Sáng 27/9
606 2201706 Đinh Kim Sơn 01014784 Dược học Chiều 26/9
607 2201707 Hoàng Minh Sơn   Dược học Chiều 27/9
608 2201709 Phạm Thái Sơn 01024989 Dược học Chiều 26/9
609 2201710 Kiều Thị Nguyên Tâm 28009646 Dược học Sáng 27/9
610 2201711 Nguyễn Lê Tâm 01088174 Dược học Chiều 26/9
611 2201712 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 23000361 Dược học Sáng 27/9
612 2201713 Trần Minh Tâm 25001082 Dược học Sáng 27/9
613 2201714 Vũ Thanh Thái 28004025 Dược học Sáng 27/9
614 2201716 Trần Văn Thân 01076015 Dược học Chiều 26/9
615 2201717 Dương Đình Thắng 26000629 Dược học Chiều 27/9
616 2201718 Nguyễn Vũ Thắng 19011773 Dược học Chiều 26/9
617 2201719 Trần Minh Thắng 28031594 Dược học Sáng 27/9
618 2201720 Hoàng Thanh Thanh 62004580 Dược học Sáng 26/9
619 2201721 Lê Thị Hà Thanh 19005853 Dược học Chiều 26/9
620 2201723 Nguyễn Thị Thanh 19006430 Dược học Chiều 26/9
621 2201724 Phạm Thị Thanh 28025865 Dược học Sáng 27/9
622 2201725 Trần Nhật Thanh 14001485 Dược học Sáng 26/9
623 2201726 Bùi Quốc Thành 44008853 Dược học Chiều 27/9
624 2201727 Đoàn Văn Thành 21003514 Dược học Sáng 27/9
625 2201728 Nguyễn Xuân Thành 28004030 Dược học Sáng 27/9
626 2201730 Đinh Võ Phương Thảo 30000577 Dược học Sáng 27/9
627 2201731 Đỗ Phương Thảo 16008961 Dược học Chiều 27/9
628 2201732 Đỗ Thị Phương Thảo 03022398 Dược học Sáng 27/9
629 2201733 Đỗ Thị Phương Thảo 28012353 Dược học Sáng 27/9
630 2201734 Hà Phương Thảo 15000367 Dược học Chiều 27/9
631 2201735 Lê Phương Thảo 19011750 Dược học Chiều 26/9
632 2201737 Lê Thanh Thảo 25017118 Dược học Sáng 27/9
633 2201738 Lê Thị Thảo 21018848 Dược học Sáng 27/9
634 2201739 Lê Trần Phương Thảo 24008876 Dược học Chiều 26/9
635 2201740 Nghiêm Vi Thảo 27003812 Dược học Chiều 27/9
636 2201741 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 26000619 Dược học Chiều 27/9
637 2201742 Nguyễn Phương Thảo 16003451 Dược học Chiều 27/9
638 2201744 Nguyễn Phương Thảo 27010175 Dược học Chiều 27/9
639 2201745 Nguyễn Phương Thảo 01017496 Dược học Chiều 26/9
640 2201746 Nguyễn Thạch Thảo 17004246 Dược học Chiều 27/9
641 2201747 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15014461 Dược học Chiều 27/9
642 2201748 Nguyễn Thị Thảo 26003048 Dược học Chiều 27/9
643 2201749 Nguyễn Thị Thảo 16007648 Dược học Chiều 27/9
644 2201751 Nguyễn Tiến Thảo 19005871 Dược học Chiều 26/9
645 2201752 Phạm Thanh Thảo 27003815 Dược học Chiều 27/9
646 2201753 Vũ Minh Thảo 03022442 Dược học Sáng 27/9
647 2201754 Vũ Phương Thảo 19011766 Dược học Chiều 26/9
648 2201755 Vũ Thị Phương Thảo 15005941 Dược học Chiều 27/9
649 2201756 Vũ Thị Thanh Thảo 25009776 Dược học Sáng 27/9
650 2201758 Vũ Thị Thanh Thảo 22003866 Dược học Sáng 27/9
651 2201759 Hoàng Nghĩa Thi 29004100 Dược học Sáng 26/9
652 2201760 Nguyễn Phúc Thịnh 28016936 Dược học Sáng 27/9
653 2201761 Vũ Tiến Thịnh 25010883 Dược học Sáng 27/9
654 2201762 Hoàng Thị Minh Thơ 27009389 Dược học Chiều 27/9
655 2201763 Nguyễn Tạ Ngọc Thơ 15000381 Dược học Chiều 27/9
656 2201765 Phạm Thị Thơm 25015229 Dược học Sáng 27/9
657 2201766 Đặng Bảo Thu 18019152 Dược học Sáng 26/9
658 2201767 Phạm Thị Thu 25016163 Dược học Sáng 27/9
659 2201768 Trần Thị Thu 25005154 Dược học Sáng 27/9
660 2201769 Đào Thanh Thư 01043564 Dược học Chiều 26/9
661 2201770 Hoàng Anh Thư 12001794 Dược học Sáng 26/9
662 2201772 Lưu Anh Thư 28017759 Dược học Sáng 27/9
663 2201773 Nguyễn Minh Thư 01025152 Dược học Chiều 26/9
664 2201774 Nguyễn Thị Hà Thư 28002656 Dược học Sáng 27/9
665 2201775 Nguyễn Toàn Thư 19003873 Dược học Chiều 26/9
666 2201776 Trần Anh Thư 21006681 Dược học Sáng 27/9
667 2201777 Nguyễn Thị Ninh Thương 01088576 Dược học Chiều 26/9
668 2201779 Nguyễn Thị Thương 28033207 Dược học Sáng 27/9
669 2201780 Phùng Thị Thanh Thúy 01055226 Dược học Chiều 26/9
670 2201781 Bùi Thị Thùy 16002731 Dược học Chiều 27/9
671 2201782 Đoàn Phương Thùy 08001962 Dược học Sáng 26/9
672 2201783 Khổng Thị Thu Thủy 16006971 Dược học Chiều 27/9
673 2201784 Lê Thị Thu Thủy 29027732 Dược học Sáng 26/9
674 2201786 Nguyễn Thị Thu Thủy 29004459 Dược học Sáng 26/9
675 2201787 Vũ Bích Thủy 25001827 Dược học Sáng 27/9
676 2201788 Dương Đỗ Minh Tiến 01090300 Dược học Chiều 26/9
677 2201789 Hoàng Quốc Tiến 01097466 Dược học Chiều 26/9
678 2201790 Nguyễn Trần Tiến 24000888 Dược học Chiều 26/9
679 2201791 Cao Nguyễn Tín 28010445 Dược học Sáng 27/9
680 2201793 Lê Chánh Tín 28034788 Dược học Sáng 27/9
681 2201794 Vũ Văn Toan 25017180 Dược học Sáng 27/9
682 2201795 Nguyễn Thắng Toàn 01029029 Dược học Chiều 26/9
683 2201796 Vũ Đình Toàn 19015827 Dược học Chiều 26/9
684 2201797 Nguyễn Thị Thanh Trà 29000827 Dược học Sáng 26/9
685 2201798 Cao Nguyễn Huyền Trâm 29027787 Dược học Sáng 26/9
686 2201800 Lê Ngọc Trâm 01088661 Dược học Chiều 26/9
687 2201801 Ngô Bảo Trâm 25001873 Dược học Sáng 27/9
688 2201802 Cấn Phương Trang 01010909 Dược học Chiều 26/9
689 2201803 Đỗ Hạnh Đoan Trang 01019010 Dược học Chiều 26/9
690 2201804 Dương Quỳnh Trang 12001817 Dược học Sáng 26/9
691 2201805 Hoàng Khánh Trang 41006546 Dược học Sáng 27/9
692 2201807 Hoàng Thu Trang 01007561 Dược học Chiều 26/9
693 2201808 Hoàng Thu Trang 23008115 Dược học Sáng 27/9
694 2201809 Lê Huyền Trang 28022240 Dược học Sáng 27/9
695 2201810 Lê Phan Huyền Trang 30007546 Dược học Sáng 27/9
696 2201811 Lê Thị Hà Trang 30002870 Dược học Sáng 27/9
697 2201812 Lê Thu Trang 26000677 Dược học Chiều 27/9
698 2201814 Lưu Thùy Trang 01019019 Dược học Chiều 26/9
699 2201815 Mai Huyền Trang 27001316 Dược học Chiều 27/9
700 2201816 Ngô Lê Quỳnh Trang 19000341 Dược học Chiều 26/9
701 2201817 Nguyễn Thị Thu Trang 16011065 Dược học Chiều 27/9
702 2201818 Nguyễn Thị Thùy Trang 26006592 Dược học Chiều 27/9
703 2201819 Nguyễn Thùy Trang 28015887 Dược học Sáng 27/9
704 2201821 Nguyễn Thùy Trang 01052883 Dược học Chiều 26/9
705 2201822 Phạm Huyền Trang 26003124 Dược học Chiều 27/9
706 2201823 Phùng Thùy Trang 01039030 Dược học Chiều 26/9
707 2201824 Trần Hà Trang 08004898 Dược học Sáng 26/9
708 2201825 Trần Huyền Trang 01041467 Dược học Chiều 26/9
709 2201826 Trần Thị Kiều Trang 17004281 Dược học Chiều 27/9
710 2201828 Trần Thị Quỳnh Trang 23002879 Dược học Sáng 27/9
711 2201829 Trần Thu Trang 27003866 Dược học Chiều 27/9
712 2201830 Trần Thùy Trang 19000963 Dược học Chiều 26/9
713 2201831 Vũ Thị Huyền Trang 11001354 Dược học Sáng 26/9
714 2201832 Vương Yến Trang 05003649 Dược học Sáng 26/9
715 2201833 Trần Bá Khánh Trình 28002686 Dược học Sáng 27/9
716 2201835 Lê Thị Thanh Trúc 24000285 Dược học Chiều 26/9
717 2201836 Lưu Thành Trung 18017780 Dược học Sáng 26/9
718 2201837 Trần Quốc Trung 01025227 Dược học Chiều 26/9
719 2201838 Trần Mạnh Trường 25017220 Dược học Sáng 27/9
720 2201839 Lê Đăng Tú 29024923 Dược học Sáng 26/9
721 2201840 Lê Thị Cẩm Tú 01019102 Dược học Chiều 26/9
722 2201842 Nguyễn Cẩm Tú 26009164 Dược học Chiều 27/9
723 2201843 Nguyễn Nữ Tú 13000309 Dược học Sáng 26/9
724 2201844 Phí Ngọc Tú 01068229 Dược học Chiều 26/9
725 2201845 Trần Cẩm Tú 30009227 Dược học Sáng 27/9
726 2201846 Cấn Mạnh Tuân 01065445 Dược học Chiều 26/9
727 2201847 Đỗ Minh Tuấn 01052939 Dược học Chiều 26/9
728 2201849 Hoàng Anh Tuấn 01011915 Dược học Chiều 26/9
729 2201850 Nguyễn Anh Tuấn 28014272 Dược học Sáng 27/9
730 2201851 Vũ Trần Anh Tuấn 19009275 Dược học Chiều 26/9
731 2201852 Nguyễn Tài Tuệ 28000713 Dược học Sáng 27/9
732 2201853 Đào Duy Tùng 21011178 Dược học Sáng 27/9
733 2201854 Nguyễn Thanh Tùng 12003834 Dược học Chiều 27/9
734 2201856 Đặng Thị Hồng Tươi 08004924 Dược học Sáng 26/9
735 2201857 Lương Thị Hồng Tươi 25014057 Dược học Sáng 27/9
736 2201858 Võ Thị TưƠI 01093239 Dược học Chiều 26/9
737 2201859 Cao Thị Ánh Tuyết 01047105 Dược học Chiều 26/9
738 2201860 Đỗ Ánh Tuyết 16003571 Dược học Chiều 27/9
739 2201861 Đỗ Thị Ánh Tuyết 12008104 Dược học Chiều 27/9
740 2201863 Dương Thị Ánh Tuyết 25005888 Dược học Sáng 27/9
741 2201864 Nguyễn Diệu Tuyết 10001962 Dược học Sáng 26/9
742 2201865 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30009239 Dược học Sáng 27/9
743 2201866 Đào Thị Thu Uyên 22005454 Dược học Sáng 27/9
744 2201867 Lưu Phương Uyên 25019333 Dược học Sáng 27/9
745 2201868 Nguyễn Phương Uyên 28001584 Dược học Sáng 27/9
746 2201870 Nguyễn Thục Uyên 01053755 Dược học Chiều 26/9
747 2201871 Trần Thị Phương Uyên 25001192 Dược học Sáng 27/9
748 2201872 Trịnh Nguyễn Tố Uyên 01025289 Dược học Chiều 26/9
749 2201873 Vũ Lan Uyên 25009835 Dược học Sáng 27/9
750 2201874 Đặng Thị Cẩm Vân 30004141 Dược học Sáng 27/9
751 2201875 Đinh Ngọc Vân 01020585 Dược học Chiều 26/9
752 2201877 Đinh Thị Vân 28028970 Dược học Sáng 27/9
753 2201878 Hà Thị Vân 18006818 Dược học Sáng 26/9
754 2201879 Lê Thị Thanh Vân 22002308 Dược học Sáng 27/9
755 2201880 Nguyễn Thị Vân 19002154 Dược học Chiều 26/9
756 2201881 Trần Thị Tường Vi 10000502 Dược học Sáng 26/9
757 2201882 Tăng Đức Việt 21011967 Dược học Sáng 27/9
758 2201884 Hoàng Đình Vinh 01087309 Dược học Chiều 26/9
759 2201885 Lại Thành Vinh 13006597 Dược học Sáng 26/9
760 2201886 Phạm Thúy Vinh 28030642 Dược học Sáng 27/9
761 2201887 Dương Phạm Anh Vũ 01020634 Dược học Chiều 26/9
762 2201888 Nguyễn Đình Vũ 01080951 Dược học Chiều 26/9
763 2201889 Nguyễn Tài Vũ 19015413 Dược học Chiều 26/9
764 2201891 Trần Hữu Minh Vương 01020652 Dược học Chiều 26/9
765 2201892 Hoàng Bá Vượng 30010589 Dược học Sáng 27/9
766 2201893 Hoàng Quốc Vượng 27009498 Dược học Chiều 27/9
767 2201894 Lê Hà Vy 01014480 Dược học Chiều 26/9
768 2201895 Nguyễn Khánh Vy 29019665 Dược học Sáng 26/9
769 2201896 Phạm Thanh Vy 03021430 Dược học Sáng 27/9
770 2201898 Trần Tường Vy 28002725 Dược học Sáng 27/9
771 2201899 Vũ Hà Thảo Vy 01014488 Dược học Chiều 26/9
772 2201900 Vũ Thảo Vy 25011780 Dược học Sáng 27/9
773 2201901 Đinh Thị Như Ý 25015794 Dược học Sáng 27/9
774 2201902 Bùi Hải Yến 23005825 Dược học Sáng 27/9
775 2201903 Nguyễn Hải Yến 01020671 Dược học Chiều 26/9
776 2201905 Nguyễn Thị Hải Yến 03006029 Dược học Sáng 27/9
777 2201906 Nguyễn Thị Hồng Yến 06000957 Dược học Sáng 26/9
778 2201907 Vũ Hoàng Yến 25018666 Dược học Sáng 27/9
779 2291001 Lê Minh An 26016171 Hóa dược Sáng 28/9
780 2291002 Trần Thị Bảo An 25014604 Hóa dược Sáng 28/9
781 2291003 Hà Nhật Quỳnh Anh 26004048 Hóa dược Sáng 28/9
782 2291004 Nguyễn Quỳnh Anh 16004487 Hóa dược Sáng 28/9
783 2291005 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17004566 Hóa dược Sáng 28/9
784 2291006 Nguyễn Huỳnh Chân 01022017 Hóa dược Sáng 28/9
785 2291007 Trần Kim Chi 25001340 Hóa dược Sáng 28/9
786 2291008 Vũ Thị Kim Chi 19013407 Hóa dược Sáng 28/9
787 2291009 Trịnh Thành Công 22000065 Hóa dược Sáng 28/9
788 2291010 Nguyễn Thành Đạt 22008458 Hóa dược Sáng 28/9
789 2291011 Nguyễn Văn Đạt 34004008 Hóa dược Sáng 28/9
790 2291012 Trịnh Khánh Diệp 01006574 Hóa dược Sáng 28/9
791 2291013 Dương Ngọc Dũng 01013448 Hóa dược Sáng 28/9
792 2291014 Nguyễn Minh Dũng 28000912 Hóa dược Sáng 28/9
793 2291015 Cù Ngọc Thu Hà 25005411 Hóa dược Sáng 28/9
794 2291016 Nguyễn Thị Hà 01047567 Hóa dược Sáng 28/9
795 2291017 Bùi Thị Thu Hằng 22005564 Hóa dược Sáng 28/9
796 2291018 Đỗ Thanh Hằng 25010531 Hóa dược Sáng 28/9
797 2291019 Vũ Phương Hạnh 27003459 Hóa dược Sáng 28/9
798 2291020 Tạ Nguyễn Thúy Hiền 03002251 Hóa dược Sáng 28/9
799 2291021 Hoàng Thị Phương Hoa 25009605 Hóa dược Sáng 28/9
800 2291022 Nguyễn Quỳnh Hoa 01018327 Hóa dược Sáng 28/9
801 2291023 Hồ Thị Hòa 29035447 Hóa dược Sáng 28/9
802 2291024 Trần Đình Hoàng 12003325 Hóa dược Sáng 28/9
803 2291025 Phạm Đức Hùng 01018388 Hóa dược Sáng 28/9
804 2291026 Trần Thành Hưng 01023220 Hóa dược Sáng 28/9
805 2291027 Hoàng Thị Thu Huyền 29024026 Hóa dược Sáng 28/9
806 2291028 Vũ Thị Kim Khánh 26013954 Hóa dược Sáng 28/9
807 2291029 Đỗ Thị Thùy Linh 03015329 Hóa dược Sáng 28/9
808 2291030 Phạm Thùy Linh   Hóa dược Sáng 28/9
809 2291031 Trần Thị Khánh Linh 26000408 Hóa dược Sáng 28/9
810 2291032 Trần Vũ Thùy Linh 01020202 Hóa dược Sáng 28/9
811 2291033 Ngô Thị Mai 12004215 Hóa dược Sáng 28/9
812 2291034 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 01085539 Hóa dược Sáng 28/9
813 2291035 Vũ Thị Tuyết Mai 05003751 Hóa dược Sáng 28/9
814 2291036 Nguyễn Vũ Mạnh 03007194 Hóa dược Sáng 28/9
815 2291037 Nguyễn Cao Minh 01012565 Hóa dược Sáng 28/9
816 2291038 Phan Công Minh 01005596 Hóa dược Sáng 28/9
817 2291039 Phạm Trà My 17014558 Hóa dược Sáng 28/9
818 2291040 Nguyễn Hữu Nam 25005650 Hóa dược Sáng 28/9
819 2291041 Nguyễn Thị Bảo Ngà 18001492 Hóa dược Sáng 28/9
820 2291042 Nguyễn Thanh Ngân 01014596 Hóa dược Sáng 28/9
821 2291043 Bạch Thị Hồng Nguyệt 16004888 Hóa dược Sáng 28/9
822 2291044 Đoàn Hà Yến Nhi 22012050 Hóa dược Sáng 28/9
823 2291045 Trần Thanh Nội 12014729 Hóa dược Sáng 28/9
824 2291046 Nguyễn Ngọc Nữ 29036134 Hóa dược Sáng 28/9
825 2291047 Vũ Thảo Phương 01044923 Hóa dược Sáng 28/9
826 2291048 Bùi Xuân Thái 15007474 Hóa dược Sáng 28/9
827 2291049 Nguyễn Văn Thân 29023634 Hóa dược Sáng 28/9
828 2291050 Dương Thị Thảo 27003807 Hóa dược Sáng 28/9
829 2291051 Lê Phương Thảo 22001350 Hóa dược Sáng 28/9
830 2291052 Đào Huyền Thu 15003465 Hóa dược Sáng 28/9
831 2291053 Nguyễn Hà Trang 24004049 Hóa dược Sáng 28/9
832 2291054 Nguyễn Thị Huyền Trang 25016202 Hóa dược Sáng 28/9
833 2291055 Nguyễn Thị Trang 25009801 Hóa dược Sáng 28/9
834 2291056 Trương Việt Trung 22010397 Hóa dược Sáng 28/9
835 2291057 Nguyễn Thị Ngọc Tú 19015852 Hóa dược Sáng 28/9
836 2291058 Trần Thị Cẩm Tú 29004159 Hóa dược Sáng 28/9
837 2291059 Phạm Minh Tuấn 03005928 Hóa dược Sáng 28/9
838 2291060 Nguyễn Quang Vinh 19011907 Hóa dược Sáng 28/9
839 2291061 Bùi Thị Xuân 26014286 Hóa dược Sáng 28/9
840 2271001 Hoàng Khánh An 01021824 Hóa học Sáng 28/9
841 2271002 Lê Nam An 01027944 Hóa học Sáng 28/9
842 2271003 Vương Hoà An 01025373 Hóa học Sáng 28/9
843 2271004 Lê Phương Anh 01003202 Hóa học Sáng 28/9
844 2271005 Nguyễn Đặng Mai Anh 25008502 Hóa học Sáng 28/9
845 2271006 Trần Lê Phương Anh 01006365 Hóa học Sáng 28/9
846 2271007 Trần Nam Anh 25001285 Hóa học Sáng 28/9
847 2271008 Trần Quốc Anh 25001292 Hóa học Sáng 28/9
848 2271009 Đỗ Nguyễn Nguyệt Ánh 22001448 Hóa học Sáng 28/9
849 2271010 Ngô Ngọc Ánh 19005301 Hóa học Sáng 28/9
850 2271011 Hoàng Hữu Gia Bảo 25002441 Hóa học Sáng 28/9
851 2271012 Lê Văn Bình 28016632 Hóa học Sáng 28/9
852 2271013 Nguyễn Kim Chi 03010937 Hóa học Sáng 28/9
853 2271014 Nguyễn Hữu Đạt 01086640 Hóa học Sáng 28/9
854 2271015 Nguyễn Hồng Diệp 01076652 Hóa học Sáng 28/9
855 2271016 Lương Thị Mai Dung 25013574 Hóa học Sáng 28/9
856 2271017 Vũ Hải Duy 21013724 Hóa học Sáng 28/9
857 2271018 Nguyễn Thị Hương Giang 26005263 Hóa học Sáng 28/9
858 2271019 Nguyễn Huy Giáp 19000101 Hóa học Sáng 28/9
859 2271020 Lại Thị Thu Hà 24001155 Hóa học Sáng 28/9
860 2271021 Nguyễn Thúy Hằng 29003784 Hóa học Sáng 28/9
861 2271022 Nguyễn Đức Hồng Hạnh 29023224 Hóa học Sáng 28/9
862 2271023 Đào Phương Hảo 26002700 Hóa học Sáng 28/9
863 2271024 Lý Minh Hiền 21011461 Hóa học Sáng 28/9
864 2271025 Mai Thị Minh Hiền 01017931 Hóa học Sáng 28/9
865 2271026 Vũ Thu Hiền 13000111 Hóa học Sáng 28/9
866 2271027 Nguyễn Phạm Gia Hiếu 01007379 Hóa học Sáng 28/9
867 2271028 Phạm Đình Huy Hoàng 01052182 Hóa học Sáng 28/9
868 2271029 Tô Thị Tuyết Hồng 25013686 Hóa học Sáng 28/9
869 2271030 Đỗ Thị Lan Hương 01096062 Hóa học Sáng 28/9
870 2271031 Nguyễn Thu Hương 01014050 Hóa học Sáng 28/9
871 2271032 Nguyễn Thu Hường 13000594 Hóa học Sáng 28/9
872 2271033 Nguyễn Minh Huyền 27003533 Hóa học Sáng 28/9
873 2271034 Nguyễn Thị Minh Huyền 52003254 Hóa học Sáng 28/9
874 2271035 Doãn Phúc Khang 01052673 Hóa học Sáng 28/9
875 2271036 Hoàng Tuấn Kiệt 03008848 Hóa học Sáng 28/9
876 2271037 Nguyễn Điển Lân 01012016 Hóa học Sáng 28/9
877 2271038 Phạm Đăng Linh 26014000 Hóa học Sáng 28/9
878 2271039 Trần Thị Thùy Linh 03021214 Hóa học Sáng 28/9
879 2271040 Lê Bảo Long 22000192 Hóa học Sáng 28/9
880 2271041 Nguyễn Khắc Lê Minh 27004242 Hóa học Sáng 28/9
881 2271042 Khúc Vũ Hằng Nga 22010161 Hóa học Sáng 28/9
882 2271043 Đào Phạm Đức Nghĩa 01008507 Hóa học Sáng 28/9
883 2271044 Trần Minh Ngọc 25000973 Hóa học Sáng 28/9
884 2271045 Tạ Thị Ngọc Nhi 26002253 Hóa học Sáng 28/9
885 2271046 Nguyễn Thái Phụng Như 01002879 Hóa học Sáng 28/9
886 2271047 Bùi Thị Thanh Phương 01048792 Hóa học Sáng 28/9
887 2271048 Đào Văn Quang 19003755 Hóa học Sáng 28/9
888 2271049 Nguyễn Đức Thanh 13000865 Hóa học Sáng 28/9
889 2271050 Cao Thị Thảo 29020982 Hóa học Sáng 28/9
890 2271051 Trịnh Thị Thoa 19004521 Hóa học Sáng 28/9
891 2271052 Lê Thị Xuân Thu 01081363 Hóa học Sáng 28/9
892 2271053 Lưu Thị Minh Thu 23000382 Hóa học Sáng 28/9
893 2271054 Nguyễn Thị Thu Thủy 01066895 Hóa học Sáng 28/9
894 2271055 Trần Thị Thủy 29032369 Hóa học Sáng 28/9
895 2271056 Nguyễn Thị Phương Trâm 29024906 Hóa học Sáng 28/9
896 2271057 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 13000296 Hóa học Sáng 28/9
897 2271058 Mai Thanh Trúc 25001162 Hóa học Sáng 28/9
898 2271059 Bùi Anh Tuấn 01007649 Hóa học Sáng 28/9
899 2271060 Nguyễn Đức Việt 01008167 Hóa học Sáng 28/9
900 2271061 Bùi Thị Như Ý 38001246 Hóa học Sáng 28/9
901 2281001 Đào Phương Anh 01021840 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
902 2281002 Nguyễn Thị Lan Anh 22002695 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
903 2281003 Phạm Kỳ Anh 21006759 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
904 2281004 Trần Diệu Anh 01054615 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
905 2281005 Trương Ngọc Ánh 22000045 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
906 2281006 Vũ Thị Ngọc Ánh 24007936 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
907 2281007 Nguyễn Bảo Châu 19000050 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
908 2281008 Trần Nguyễn Hà Châu 25011849 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
909 2281009 Nguyễn Văn Dương 21011364 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
910 2281010 Nguyễn Trường Giang 15001269 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
911 2281011 Nguyễn Thị Thu Hà 17007097 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
912 2281012 Ngô Thái Hạ 01089934 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
913 2281013 Lê Thị Hạnh 28030117 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
914 2281014 Lê Văn Hiếu 01025838 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
915 2281015 Bùi Huy Hoàng 01001385 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
916 2281016 Nguyễn Quang Huy 28001097 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
917 2281017 Đỗ Thu Huyền 28020444 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
918 2281018 Hồ Thị Khánh Huyền 29024603 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
919 2281019 Nguyễn Thành Lâm 01014129 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
920 2281020 Đỗ Gia Linh 01005385 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
921 2281021 Dương Thùy Linh 10000236 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
922 2281022 Ngô Thùy Linh 24007455 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
923 2281023 Nguyễn Dương Hà Linh 01012037 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
924 2281024 Nguyễn Khánh Linh 29004340 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
925 2281025 Nguyễn Thị Linh 28026744 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
926 2281026 Nguyễn Thùy Linh 01008237 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
927 2281027 Phạm Ngọc Huyền Linh 01036140 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
928 2281028 Phan Thị Khánh Linh 30010213 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
929 2281029 Thái Thị Thùy Linh 30010214 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
930 2281030 Trần Khánh Linh 27003614 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
931 2281031 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 25016933 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
932 2281032 Đỗ Thành Long 26014640 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
933 2281033 Đặng Thị Oanh Mai 18008945 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
934 2281034 Đỗ Thị Ngọc Mai 01030710 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
935 2281035 Trần Huyền My 25000942 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
936 2281036 Trần Thị Trà My 01088352 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
937 2281037 Đỗ Minh Ngọc 01024569 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
938 2281038 Ngô Thị Minh Nguyệt 25001687 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
939 2281039 Mai Thị Yến Nhi 25013864 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
940 2281040 Nguyễn Tiến Phương 01078916 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
941 2281041 Vũ Thu Phương 24000778 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
942 2281042 Phạm Thị Quyên 25005741 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
943 2281043 Ngô Thị Như Quỳnh 29019420 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
944 2281044 Nguyễn Mai Quỳnh 01014307 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
945 2281045 Nguyễn Trường Sơn 18009033 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
946 2281046 Nguyễn Thị Tâm 01025002 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
947 2281047 Phạm Lê Minh Tân 03004934 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
948 2281048 Trần Nhật Tân 24000243 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
949 2281049 Trịnh Thu Thảo 01004572 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
950 2281050 Nguyễn Thị Thanh Thư 01063641 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
951 2281051 Trần Thị Anh Thư 25017170 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
952 2281052 Phạm Minh Thương 28037225 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
953 2281053 Nguyễn Hương Trà 01018998 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
954 2281054 Phan Phương Trinh 29000871 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
955 2281055 Trần Thị Thanh Trúc 26005829 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
956 2281056 Phan Đức Trung 01001933 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
957 2281057 Phạm Thanh Tú 01032319 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
958 2281058 Nguyễn Long Vũ 01095850 Công nghệ sinh học Sáng 28/9
959 2281059 Nguyễn Tuấn Vũ 01002578 Công nghệ sinh học Sáng 28/9


Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách trúng tuyển vào Đại học Dược Hà Nội 2022

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH