Danh sách tuyển thẳng Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2019

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân công bố danh sách học sinh được tuyển thẳng hệ Đại học chính quy năm 2019, thông tin được cập nhật cụ thể phía dưới.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 
VÀ ĐẠT GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM  2019 
(Lưu ý, thí sinh đạt giải thi KHKTQG cần có điều kiện Kết quả thi THPTQG đạt từ 20 điểm trở lên theo tổ hợp xét tuyển của trường)

>>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2018 của Đại học Kinh Tế Quốc Dân TẠI ĐÂY

 

TT

Mã tỉnh

Họ và tên

Môn đạt giải

Loại giải

Tên ngành

1

Điện Biên

Lê Bình 

An

Khoa học xã hội và hành vi

Ba

Tài chính Ngân hàng

2

Nghệ An

Trần Ngọc Minh 

An

Tiếng Anh

Nhì

Kinh doanh quốc tế

3

Phú Thọ

Hoàng Tường 

An

Sinh học

Nhì

Kinh tế đầu tư

4

Hà Nam

Lê Đức 

Anh

Hóa học

Ba

Kế toán

5

Hà Nội

Nguyễn Kim 

Anh

Lịch sử

Ba

Quản trị khách sạn quốc tế

6

Hà Nội

Vương Đức 

Anh

Sinh học tế bào và phân tử

Ba

Kinh tế nông nghiệp

7

Hà Tĩnh

Trần Phương 

Anh

Tiếng Anh

Nhì

Công nghệ thông tin

8

Hà Tĩnh

Trần Đức 

Anh

Địa lý

Ba

Luật kinh tế

9

Thái Bình

Vũ Ngọc 

Anh

Vật lý

Ba

Tài chính Ngân hàng

10

Thanh Hóa

Trần Quỳnh 

Anh

Tiếng Anh

Nhì

Kế toán

11

Thanh Hóa

Nguyễn Mai 

Anh

Ngữ văn

nhì

Kinh tế quốc tế

12

Vĩnh phúc

Nguyễn Quỳnh 

Anh

Địa lý

Nhì

Quan hệ công chúng

13

Bắc Giang

Vũ Nhật Phương 

Anh

Vật lý

Ba

Quản trị kinh doanh

14

Điện Biên

Lê Quỳnh 

Anh

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

15

Hải Phòng

Nguyễn Đỗ Kim 

Anh

Ngữ văn

Ba

Tài chính Ngân hàng

16

Ninh Bình

Đinh Quốc 

Bảo

Vật lý và Thiên Văn

Nhì

Hệ thống thông tin quản lý

17

Hà Nội

Nguyễn Minh 

Châu

Lịch sử

Ba

Luật kinh tế

18

Hà Nội

Lâm Phương 

Chi

Ngữ văn

Nhì

Ngôn ngữ Anh

19

Hà Tĩnh

Lê Thị Khánh 

Chi

Ngữ văn

Ba

Luật kinh tế

20

Thái Nguyên

Đặng Lê 

Chi

Ngữ văn

Ba

Luật kinh tế

21

Hà Nam

Nguyễn Mai 

Chi

Ngữ văn

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

22

Hà Nội

Võ Quỳnh 

Chi

Tiếng Anh

Ba

Kế toán

23

Hà Tĩnh

Phan Thế 

Công

Vật lý

Nhì

Quản trị kinh doanh

24

Thanh Hóa

Nguyễn Thị Hoàng 

Cúc

Toán học

Ba

Kế toán

25

Phú Thọ

Phạm Mạnh 

Cường

Khoa học xã hội và hành vi

Nhì

Kinh tế đầu tư

26

Hà Nội

Nguyễn Thành 

Đạt

Hóa học

Nhì

Công nghệ thông tin

27

Lào Cai

Nguyễn Thành 

Đạt

Toán học

Ba

Quản trị kinh doanh (E-BBA)  

28

Hà Nội

Lê Ngọc 

Diễm

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh (E-BBA)  

29

Lào Cai

Nguyễn Ngọc 

Diệp

Ngữ văn

Nhất

Kinh tế quốc tế

30

Phú Thọ

Đào Ngọc 

Diệp

Khoa học xã hội và hành vi

Ba

Tài chính Ngân hàng

31

Hà Nội

Hoàng Gia Anh 

Đức

Tin học

Nhì

Công nghệ thông tin

32

Hà Nội

Nguyễn Minh 

Đức

Hóa học

Ba

Công nghệ thông tin

33

Hà Nội

Vũ Tiến 

Đức

Hệ thống nhúng

Ba

Hệ thống thông tin quản lý

34

Hà Nội

Vũ Hoa 

Đức

Lịch sử

Ba

Luật

35

Hải Phòng

Nguyễn Vân 

Dung

Tiếng Anh

Nhất

Ngôn ngữ Anh

36

Kiên Giang

Bùi Thị Thùy 

Dung

Ngữ văn

Nhì

Kinh doanh quốc tế

37

Vĩnh phúc

Vũ Thùy 

Dung

Địa lý

Nhì

Quản trị khách sạn

38

Vĩnh phúc

Lê Anh 

Dũng

Toán học

Nhì

Kinh tế quốc tế

39

Bắc Ninh

Đinh Bình 

Dương

Toán học

Ba

Kế toán

40

Lào Cai

Vũ Thùy 

Dương

Ngữ văn

Nhì

Marketing

41

Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Lê Thùy 

Dương

Tiếng Anh

Nhì

Kinh tế quốc tế

42

Tuyên Quang

Hoàng Ánh 

Dương

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

43

Hà Nội

Lê Hồng 

Duy

Tiếng Anh

Nhì

Ngôn ngữ Anh

44

Lào Cai

Nguyễn Ninh 

Giang

Hóa học

Ba

Quản trị khách sạn quốc tế

45

Quảng Ninh

Trịnh Thị Hương 

Giang

Robot và MT thông minh

Nhì

Hệ thống thông tin quản lý

46

Thái Bình

Nguyễn Thị Linh 

Giang

Ngữ văn

Nhì

Kế toán

47

Lào Cai

Phan Thị Thu 

Khoa học xã hội và hành vi

Nhì

Quản trị kinh doanh

48

Nghệ An

Trần Nguyệt 

Tiếng Anh

Ba

Marketing

49

Bà Rịa Vũng Tàu

Trần Thị Thu 

Lịch sử

Ba

Quản trị khách sạn quốc tế

50

Hải Phòng

Đoàn Ngọc 

Ngữ văn

Ba

Marketing

51

Hải Phòng

Trần Thị Minh 

Hạ

Địa lý

Nhì

Quan hệ công chúng

52

Bình Dương

Lê Thanh 

Hải

Ngữ văn

Nhì

Kinh doanh quốc tế

53

Lào Cai

Trần Thúy 

Hằng

Kỹ thuật môi trường

Ba

Kinh tế tài nguyên

54

Hà Nội

Mai Thị Mỹ 

Hạnh

Lịch sử

Ba

Luật

55

Vĩnh phúc

Lê Thị Hồng 

Hạnh

Ngữ văn

Nhì

Tài chính Ngân hàng

56

Thái Nguyên

Dương Thị Thúy 

Hậu

Hóa học

Ba

Kế toán

57

Quảng Ninh

Hoàng Thu 

Hiền

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

58

Bắc Giang

Đào Thị 

Hiệp

Ngữ văn

ba

Luật kinh tế

59

Vĩnh phúc

Đỗ Minh 

Hiệp

Toán học

Ba

Quản trị kinh doanh

60

Hà Nam

Lê Phước 

Hiếu

Lịch sử

Ba

Luật kinh tế

61

Phú Thọ

Trần Minh 

Hiếu

Toán học

Ba

Kế toán

62

Hà Tĩnh

Nguyễn Trung 

Hiếu

Toán học

Ba

Kinh tế đầu tư

63

Phú Thọ

Đỗ Hạnh Hiếu 

Hoa

Địa lý

Nhì

Quản trị khách sạn

64

Phú Thọ

Lương Mỹ 

Hoa

Địa lý

Nhất

Quản trị khách sạn

65

Thái Nguyên

Lê Ngọc Khánh 

Hòa

Ngữ văn

Ba

Luật kinh tế

66

Hà Nội

Trần Viết Minh 

Hoàng

Hệ thống nhúng

Nhì

Hệ thống thông tin quản lý

67

Quảng Ninh

Lâm Đức Việt 

Hoàng

Kỹ thuật cơ khí

Nhì

Hệ thống thông tin quản lý

68

Thái Nguyên

Trần Đăng 

Hoàng

Địa lý

Nhì

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

69

Thanh Hóa

Vũ Minh 

Hồng

Ngữ văn

Ba

Marketing

70

Nghệ An

Nguyễn Mạnh 

Hùng

Kỹ thuật môi trường

Nhất

Kinh tế tài nguyên

71

Vĩnh phúc

Lê Mạnh 

Hùng

Lịch sử

Nhì

Luật kinh tế

72

Điện Biên

Vũ Diệu 

Hương

Ngữ văn

Ba

Marketing

73

Bắc Ninh

Nguyễn Quang 

Huy

Tin học

Ba

Công nghệ thông tin

74

Hà Tĩnh

Nguyễn Khánh 

Huyền

Ngữ văn

Nhì

Marketing

75

Vĩnh phúc

Trần Thị Thu 

Huyền

Ngữ văn

Nhì

Quản trị khách sạn

76

Hà Tĩnh

Đoàn Việt 

Khánh

Vật lý

Nhì

Kinh doanh quốc tế

77

Vĩnh phúc

Hoàng Gia 

Khánh

Tiếng Anh

Nhì

Kinh doanh quốc tế

78

Hà Nam

Trần Quốc 

Khánh

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

79

Tuyên Quang

Trần Quốc 

Khánh

Toán học

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

80

Nghệ An

Nguyễn Thiện 

Khiêm

Tiếng Anh

Ba

Marketing

81

Hà Nội

Bùi Đăng 

Khoa

Lịch sử

Ba

Luật kinh tế

82

Phú Yên

Trần Vũ Yên 

Khuê

Ngữ văn

Nhì

Quản trị khách sạn

83

Lào Cai

Nguyễn Trung 

Kiên

Khoa học xã hội và hành vi

Ba

Quản trị kinh doanh (E-BBA)  

84

Bắc Ninh

Lê Tuấn 

Kiệt

Toán học

Ba

Quản trị kinh doanh (E-BBA)  

85

Hà Nội

Nguyễn Tùng 

Lâm

Tiếng Anh

Nhì

Ngôn ngữ Anh

86

Bắc Giang

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

Ngữ văn

Ba

Kế toán

87

Hà Nội

Hoàng Khánh 

Linh

Khoa học xã hội và hành vi

Nhì

Marketing

88

Hà Nội

Trần Thị Hà 

Linh

Địa lý

Ba

Luật kinh tế

89

Hải Phòng

Đào Thị Khánh 

Linh

Địa lý

Ba

Luật kinh tế

90

Nghệ An

Phạm Thùy 

Linh

Tiếng Anh

Ba

Kế toán

91

Phú Thọ

Nguyễn Ngọc 

Linh

Khoa học xã hội và hành vi

Nhì

Kinh tế đầu tư

92

Quảng Ninh

Võ Hiểu 

Linh

Tiếng Anh

Ba

Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro

93

Thái Nguyên

Lý Diệu 

Linh

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

94

Bắc Giang

Nguyễn Diệu 

Linh

Ngữ văn

Ba

Marketing

95

Hà Nội

Phan Cao Phương 

Linh

Lịch sử

Ba

Luật

96

Tuyên Quang

Trần Khánh 

Linh

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

97

Hà Nội

Nguyễn Thanh 

Loan

Ngữ văn

Ba

Marketing

98

Hải Phòng

Phạm Khoa 

Lộc

Tiếng Anh

Nhì

Kinh tế quốc tế

99

Nghệ An

Nguyễn Tất Bảo 

Long

Kỹ thuật môi trường

Nhất

Kinh tế tài nguyên

100

Hà Nội

Nguyễn Thành 

Luân

Hóa học

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

101

Thanh Hóa

Lường Thị 

Luyến

Lịch sử

Nhì

Quan hệ công chúng

102

Nam Định

Đoàn Thị Trúc 

Ly

Địa lý

Ba

Quản trị khách sạn quốc tế

103

Hà Nội

Nguyễn Sương 

Mai

Lịch sử

Ba

Luật

104

Lào Cai

Nguyễn Ngọc 

Mai

Ngữ văn

Nhì

Kinh tế quốc tế

105

Ninh Bình

Phạm Ngọc 

Mai

Vật lý

Ba

Tài chính Ngân hàng

106

Thái Nguyên

Hoàng Phương 

Mai

Địa lý

Nhì

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

107

Vĩnh phúc

Nguyễn Hoa Huệ 

Mai

Ngữ văn

Nhì

Kế toán

108

Nam Định

Đặng Nhật 

Minh

Vật lý

Nhì

Kinh tế quốc tế

109

Tuyên Quang

Đàm Gia 

Minh

Hệ thống nhúng

Ba

Công nghệ thông tin

110

Hưng Yên

Bùi Quang 

Minh

Khoa học vật liệu

Nhất

Công nghệ thông tin

111

Bắc Giang

Đặng Hương 

My

Khoa học xã hội và hành vi

Nhì

Quan hệ công chúng

112

Phú Thọ

Nguyễn Ngọc 

Nam

Hóa học

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

113

Lào Cai

Dương Quỳnh 

Nga

Vật lý

Ba

Kế toán

114

Thanh Hóa

Lại Thiên 

Nga

Địa lý

nhì

Quan hệ công chúng

115

Quảng Trị

Nguyễn Lê Kim 

Ngân

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

116

Hà Giang

Võ Hoàng 

Ngọc

Ngữ văn

nhì

Ngôn ngữ Anh

117

Lào Cai

Đặng Anh 

Ngọc

Hóa học

Nhì

Kinh tế quốc tế

118

Phú Thọ

Nguyễn Như 

Ngọc

Ngữ văn

Ba

Kinh doanh thương mại

119

Tuyên Quang

Kiều Bảo 

Ngọc

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

120

Hà Nội

Phạm Duy 

Nguyên

Lịch sử

Ba

Luật kinh tế

121

Hải Phòng

Trần Khôi 

Nguyên

Tiếng Anh

Nhì

Quản trị khách sạn quốc tế

122

Ninh Bình

Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên

Hóa học

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

123

Hà Nội

Trần Yến 

Nhi

Hóa học

Ba

Khoa học dữ liệu trong Kinh tế &KD

124

Nghệ An

Phạm Quỳnh 

Nhi

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

125

Hải Phòng

Nguyễn Thị Hậu 

Như

Khoa học xã hội và hành vi

Nhất

Kinh doanh quốc tế

126

Hải Phòng

Phạm Thị Hồng 

Nhung

Ngữ văn

Ba

Quản trị nhân lực

127

Thái Nguyên

Trần Thị Hồng 

Nhung

Ngữ văn

Ba

Marketing

128

Vĩnh phúc

Đỗ Thị 

Oanh

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

129

Điện Biên

Nguyễn Thị Bảo 

Phương

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

130

Hà Giang

Phùng Minh 

Phương

Ngữ văn

Ba

Kế toán

131

Hà Nội

Phạm Thanh 

Phương

Ngữ văn

Nhì

Quan hệ công chúng

132

Hải Phòng

Phạm Thu 

Phương

Địa lý

Nhì

Quản trị khách sạn quốc tế

133

Thái Bình

Lê Minh 

Phương

Lịch sử

Nhì

Quan hệ công chúng

134

Quảng Ninh

Lương Vũ Thảo 

Phương

Ngữ văn

Ba

Quản trị nhân lực

135

Thanh Hóa

Trịnh Hồng 

Phượng

Toán học

Ba

Quản trị kinh doanh

136

Hà Nội

Phạm Xuân 

Quý

Toán học

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

137

Hà Nội

Trần Diễm 

Quỳnh

Tiếng Anh

Ba

Quản trị kinh doanh (E-BBA)  

138

Thái Nguyên

Nguyễn Thúy 

Quỳnh

Ngữ văn

Ba

Marketing

139

Hà Tĩnh

Trương Tuấn 

Sang

Toán học

Nhì

Quản trị kinh doanh

140

Hải Phòng

Phạm Hải 

Sơn

Hóa học

Nhì

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

141

Hà Tĩnh

Nguyễn Xuân 

Tài

Vật lý

Ba

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

142

Thanh Hóa

Nguyễn Thị Minh 

Tâm

Tiếng Anh

Nhất

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

143

Hà Tĩnh

Trần Nhật 

Tân

Tin học

Ba

Kinh tế đầu tư

144

Hà Nội

Nguyễn xuân 

Thái

Khoa học xã hội và hành vi

Nhất

Quan hệ công chúng

145

Hải Phòng

Trần Phương 

Thảo

Toán học

Ba

Kế toán

146

Hà Nội

Phạm Thị Hà 

Thi

Lịch sử

Ba

Luật

147

Bắc Ninh

Ngô Duy 

Thịnh

Vật lý

Nhì

Kinh doanh quốc tế

148

Thái Nguyên

Triệu Thị Xuân 

Thu

Địa lý

Nhì

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

149

Vĩnh phúc

Nguyễn Thị 

Thu

Địa lý

Ba

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

150

Nam Định

Lê Thị Thu 

Thủy

Ngữ văn

Ba

Marketing

151

Hà Nam

Trương Hiền 

Trang

Địa lý

Ba

Luật kinh tế

152

Hưng Yên

Vũ Trần Mai 

Trang

Ngữ văn

Nhì

Kinh doanh quốc tế

153

Lai Châu

Nguyễn Thu 

Trang

Lịch sử

Nhì

Quan hệ công chúng

154

Hải Phòng

Hà Vũ Thu 

Trang

Ngữ văn

Ba

Marketing

155

Hà Nội

Nguyễn Thu 

Trang

Khoa học xã hội và hành vi

Ba

Kinh tế phát triển

156

Thanh Hóa

Nguyễn Thị 

Trang

Ngữ văn

Ba

Quản trị kinh doanh

157

Thanh Hóa

Phạm Minh 

Tuấn

Hóa học

Nhì

Kế toán

158

Hà Nam

Lê Sơn 

Tùng

Địa lý

nhì

Luật kinh tế

159

Phú Thọ

Nguyễn Dương 

Tùng

Hóa học

Nhì

Kế toán

160

Nam Định

Trần Thị Tố 

Uyên

Địa lý

Nhì

Quan hệ công chúng

161

Quảng Ninh

Bùi Nguyễn Khánh 

Vân

Ngữ văn

Ba

Luật kinh tế

162

Hà Nội

Lê Quang 

Vinh

Lịch sử

Nhì

Luật kinh tế

163

Hà Nam

Nguyễn Thị Xuân 

Vui

Ngữ văn

Ba

Marketing

164

Hà Nội

Phạm Đắc 

Vượng

Hóa học

Ba

Quản trị kinh doanh

165

Thanh Hóa

Vũ Thị 

Xuyến

Lịch sử

Nhất

Quan hệ công chúng

166

Hải Phòng

Ngô An Hải 

Yến

Địa lý

Ba

Luật kinh tế

 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Danh sách tuyển thẳng Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!