Danh sách tuyến xe buýt đi qua trường Đại học tại Hà Nội

Thống kê đầy đủ tất cả các tuyến xe buýt đi qua từng trường đại học tại Hà Nội giúp các tân sinh viên dễ dàng trong việc đi lại bằng xe buýt.

Dưới đây là thống kê các trường đại học tại Hà Nội và các tuyến xe buýt đi qua trường đó, để xem lộ trình của tuyến xe buýt click vào link xem chi tiết cột bên cạnh.

Lưu ý: Để tìm nhanh trường Đại học bạn muốn tìm có các tuyến xe buýt nào chạy qua dùng phím Ctrl + F 

Danh sách các tuyến xe buýt đi qua các trường Đại học tại Hà Nội
STT Trường Đại học Tuyến xe buýt Xem chi tiết
1 Đại học Công nghệ giao thông vận tải 01, 02, 19, 21A, 21B, 27, 33, 39, 78

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-c24a40628.html

2 Đại học Hà Nội 01, 02, 19, 21A, 21B, 27, 33, 39, 78

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-c24a40628.html

3 Đại học văn hóa nghệ thuật trung ương 01, 02, 19, 21A, 21B, 27, 33, 39, 78

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-c24a40628.html

4 Đại học Kiến Trúc 01, 02, 19, 21A, 21B, 27, 33, 39, 78

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai-c24a40628.html

5 Đại học Giao thông vận tải 07, 09, 20A, 20B, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 38, 49, 55A, 55B, 09, 16, 24

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai-c24a40640.html

6 Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội 01, 02, 05, 19, 21A, 21B, 27, 29, 44, 60B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dh-quoc-gia-ha-noi-c24a40641.html

7 Đại học Ngoại thương 09, 12, 26, 27

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-c24a40643.html

8 Đại học Sư phạm Hà Nội 16, 20A, 20B, 26, 32, 34, 13, 49

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-c24a40647.html

9 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 16, 20A , 20B, 26, 32, 34, 13, 33, 35A, 46, 49, 53B, 60A, 60B, 13, 49, 05, 29, 70A ,70B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-c24a40949.html

10 Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 16, 20A , 20B, 26, 32, 34, 13, 33, 35A, 46, 49, 53B, 60A, 60B, 13, 49, 05, 29, 70A ,70B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-c24a40949.html

11 Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 16, 20A , 20B, 26, 32, 34, 13, 33, 35A, 46, 49, 53B, 60A, 60B, 13, 49, 05, 29, 70A ,70B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-c24a40949.html

12 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 16, 20A , 20B, 26, 32, 34, 13, 33, 35A, 46, 49, 53B, 60A, 60B, 13, 49, 05, 29, 70A ,70B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-c24a40949.html

13 Đại học Thăng Long 29, 60A

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thang-long-c24a40951.html

14 Đại học Công Đoàn 01, 02, 09, 23, 12, 18, 21A, 21B, 23, 26, 35A, 44, 51, 12, 26, 35A, 84

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-cong-doan-c24a40955.html

15 Đại học Dược Hà Nội 18, 23, 02, 45, 49, 04, 11, 34, 40, 40A, 03A, 03B, 35A, 42, 43, 44

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-ve-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-c24a40958.html

16 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 01, 02, 05, 19, 21A, 21B, 27, 29, 44, 60A, 60B

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqghn-c24a40642.html

17 Đại học Đông Đô 12, 27, 28

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-dong-do-c24a40962.html

18 Đại học Đại Nam 01, 02, 05, 19, 21A, 21B, 27, 29, 44, 60A, 60B.

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-dai-nam-c24a40959.html

19 Đại học Điện Lực 07, 14, 27, 33, 38, 45, 46, 53A, 60A, 60B

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-dien-luc-c24a40960.html

20 Đại học Bách khoa Hà Nội 03A, 03B, 08, 18, 21A, 21B, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 41, 44, 51

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-c24a40629.html

21 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 19, 48

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-c24a40978.html

22 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 19, 24, 52a, 52b, 04, 26, 30, 42

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-c24a40979.html

23 Đại học Luật Hà Nội 09, 12, 26, 27

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-luat-ha-noi-c24a40980.html

24 Đại học Mỏ Địa Chất 28, 31

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-c24a40981.html

25 Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 23, 28, 49

https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-c24a40982.html

26 Đại học Công nghiệp Hà Nội 20ABC, 29, 32, 57

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-c24a40950.html

27 Đại học Văn hóa Hà Nội 18, 23, 28, 49

https://thi.tuyensinh247.com/cac-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-van-hoa-ha-noi-c24a40983.html

28 Học viện nông nghiệp Việt Nam 11, 59

https://thi.tuyensinh247.com/tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-c24a40984.html

29 Đại học Phương Đông 05, 51, 19, 24, 38, 52a, 52b.

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-phuong-dong-c24a40985.html

30 Đại học Răng Hàm Mặt 01, 02, 09, 34, 38, 40A, 40B, 45, 49

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-rang-ham-mat-c24a40987.html

31 Đại học Thương Mại 13, 20a, 20b, 26, 29, 32, 49, 70a, 70b, 73

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-thuong-mai-dh-san-khau-dien-anh-c24a40988.html

32 Đại học Sân khấu điện ảnh 13, 20a, 20b, 26, 29, 32, 49, 70a, 70b, 73

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-thuong-mai-dh-san-khau-dien-anh-c24a40988.html

33 Đại học Kinh tế Quốc dân 08, 18, 19, 24, 03, 03b, 21a, 21b, 25, 28, 32, 41, 23, 26

https://thi.tuyensinh247.com/thong-tin-ve-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-c24a40994.html

34 Đại học Lao động xã hội 35a, 50, 51, 84, 16, 24, 27, 50

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-quan-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-c24a40995.html

35 Đại học Thủy Lợi 01, 02, 09, 12, 18, 21a, 21b, 23, 26, 35A, 44, 51, 84

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thuy-loi-c24a40989.html

36 Đại học Y Hà Nội 12, 16, 19, 24, 18, 21, 23, 26, 35a, 44, 51

https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-y-ha-noi-c24a40997.html

37 Đại học Xây dựng 03, 03b, 21a, 21b, 25, 28, 32, 41, 26, 18, 23, 26, 08, 18, 31

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-xay-dung-c24a40998.html

38 Đại học Mở Hà Nội 08, 18, 23, 26, 31, 36, 38, 52a, 52b

https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-c24a40999.html

39 Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội 09, 12, 26, 27, 35a

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dai-hoc-van-hoa-nghe-thuat-quan-doi-c24a41000.html

40 Đại học Thành Đô 20a, 29b, 29, 70

https://thi.tuyensinh247.com/cac-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thanh-do-c24a41001.html

41 Đại học Công nghiệp dệt may 52A

https://thi.tuyensinh247.com/xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi-c24a41003.html

42 Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị 04, 26, 30, 38, 42

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-c24a41004.html

43 Đại học Công nghiệp Việt Hung 74

https://thi.tuyensinh247.com/xe-buyt-di-qua-dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung-c24a41005.html

44 Đại học Hòa Bình 26, 49, 84

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-hoa-binh-c24a41007.html

45 Đại học Tài Nguyên và môi trường Hà Nội 05

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-c24a41006.html

46 Đại học FPT 05, 16, 22b, 29, 30, 33, 34, 35a, 39, 44, 46, 53b, 60a, 60b, 71, 71b, 73, 74, 78, 84, 87, 88, 26, 49,

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-fpt-c24a41002.html

47 Đại học Nội vụ 25, 33

https://thi.tuyensinh247.com/danh-sach-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-noi-vu-c24a41008.html

48 Đại học Phòng cháy chữa cháy 39

https://thi.tuyensinh247.com/tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-phong-chay-chua-chay-c24a41009.html

49 Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam 71B, 88

https://thi.tuyensinh247.com/xe-buyt-di-qua-dai-hoc-lam-nghiep-viet-nam-c24a41011.html

50 Đại học Nguyễn Trãi 07, 14, 27, 35a, 38, 45, 46, 53, 60

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-nguyen-trai-c24a41010.html

51 Đại học Quốc tế Bắc Hà 26, 49, 84

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-quoc-te-bac-ha-c24a41012.html

52 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 07, 14, 25, 28, 35b, 46, 53a, 53b, 56a, 56b, 56c, 57, 60b, 61

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi-c24a41013.html

53 Đại học Thủ Đô (Cơ sở 1) 12, 38, 07, 16, 20a, 20b, 26, 27, 28, 32, 34, 49

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thu-do-c24a41014.html

54 Đại học Thủ Đô (Cơ sở 2) 14, 45, 90, 09, 25, 55

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thu-do-c24a41014.html

55 Đại học Thành Tây 01, 02, 21a, 21b, 27, 33, 37, 57, 62, 77, 78, 89

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-dai-hoc-thanh-tay-c24a41015.html

56 Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội 37, 57, 72

https://thi.tuyensinh247.com/cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-dh-su-pham-the-duc-the-thao-ha-noi-c24a41019.html

57 Cao đẳng Du lịch Hà Nội 07, 14, 27, 33, 38, 45, 46, 53A, 60A, 60B

https://thi.tuyensinh247.com/tham-khao-thong-tin-cac-tuyen-xe-buyt-di-qua-truong-cao-dang-du-lich-ha-noi-c24a40961.html

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách tuyến xe buýt đi qua trường Đại học tại Hà Nội

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH