Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Trưng Vương 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS Trưng Vương có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Trưng Vương 2022 

Bài 1. (1,0 điểm). Các khẳng định sau đúng hay sai? Đánh dấu “X” vào ô trống con chọn:

Bài 2. (1,0 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

a) Giá trị của biểu thức nào dưới đây chia hết cho 8?

b) Tử tờ giấy hình chữ nhật ban đầu, bạn Linh cắt đi các hình tam giác ở bốn góc để thu được một hình thoi (như hình 2). Tính diện tích phần giấy bị cắt bỏ.

Bài 8. (Các lớp 64, 6H, 6H1, 6H2, 6M - 0,5 điểm. Các lớp khác được tính điểm thưởng).
Cho tập hợp M = {r | x là số tự nhiên, r <1000, r chỉ có ước nguyên tố là 5} . Tính tổng các phần tử của M.

Dap an de giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Trung Vuong 2022

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Trưng Vương 2022 

Dap an de giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Trung Vuong 2022

Dap an de giua ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Trung Vuong 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Trưng Vương 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247