Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A,B năm 2014 - mã đề 526

Cập nhật đáp án đề thi môn Hóa cao đẳng năm 2014 của thầy cô giáo mã đề 526 dưới đây.

Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2014 - mã đề 526

Dap an de thi cao dang mon Hoa khoi A,B nam 2014 - ma de 526

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A, B của Bộ GD&ĐT năm 2014 - mã đề 526

Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa Khối A,B năm 2014 - Mã đề 526
1 C 11 D 21 C 31 A 41 D
2 D 12 C 22 B 32 B 42 A
3 B 13 A 23 A 33 B 43 B
4 B 14 D 24 C 34 A 44 A
5 C 15 B 25 B 35 B 45 D
6 C 16 A 26 D 36 D 46 C
7 A 17 B 27 D 37 D 47 D
8 A 18 D 28 D 38 C 48 C
9 A 19 D 29 C 39 A 49 A
10 B 20 C 30 B 40 C 50 D

Nhận ngay đáp án đề thi CĐ môn Hóa khối A, B năm 2014 mã đề 526 của Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)HOA(dấu cách)526 gửi 8712 Tuyensinh247 tổng hợp

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A,B năm 2014 - mã đề 526

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247