Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2014

Đáp án đề thi môn Sinh khối B tất cả các mã đề: 197, 425, 724, 846, 963 ... năm 2014 được Tuyensinh247 cập nhật nhanh nhất dưới đây.

Các thí sinh khối B đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh CĐ năm 2014 vào sáng nay với môn thi cuối là môn Sinh.

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi trắc nghiệm

Đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2014 - mã đề 425

Danh sách các mã đề: 197, 425, 724, 846, 963

Dap an de thi cao dang mon Sinh khoi B nam 2014

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT

 Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 197

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 197
1 D 11 A 21 D 31 B 41 C
2 A 12 D 22 A 32 D 42 D
3 C 13 A 23 B 33 A 43 B
4 D 14 B 24 A 34 A 44 D
5 C 15 B 25 C 35 C 45 A
6 C 16 A 26 B 36 B 46 C
7 C 17 A 27 C 37 D 47 D
8 D 18 D 28 B 38 A 48 B
9 B 19 D 29 C 39 D 49 D
10 B 20 D 30 A 40 C 50 D

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 425

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 425
1 B 11 D 21 A 31 B 41 D
2 D 12 B 22 C 32 D 42 C
3 D 13 D 23 A 33 C 43 A
4 C 14 D 24 B 34 B 44 C
5 C 15 B 25 A 35 D 45 D
6 B 16 C 26 A 36 A 46 A
7 A 17 A 27 D 37 C 47 D
8 B 18 B 28 D 38 B 48 C
9 B 19 B 29 C 39 D 49 A
10 A 20 A 30 C 40 D 50 C

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 538

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 538
1 A 11 B 21 B 31 C 41 B
2 A 12 A 22 B 32 D 42 D
3 C 13 A 23 A 33 B 43 C
4 C 14 B 24 C 34 A 44 B
5 A 15 B 25 C 35 D 45 C
6 B 16 A 26 A 36 D 46 B
7 C 17 C 27 A 37 A 47 D
8 A 18 D 28 D 38 A 48 D
9 C 19 A 29 C 39 D 49 D
10 B 20 D 30 B 40 C 50 D

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 724

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 724
1 B 11 D 21 A 31 D 41 C
2 B 12 C 22 A 32 B 42 B
3 C 13 C 23 A 33 C 43 D
4 B 14 C 24 C 34 B 44 A
5 D 15 D 25 C 35 A 45 D
6 D 16 B 26 A 36 B 46 B
7 A 17 D 27 B 37 A 47 C
8 A 18 C 28 B 38 B 48 C
9 A 19 D 29 A 39 B 49 D
10 C 20 A 30 B 40 D 50 D

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 846 

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 846
1 A 11 A 21 B 31 D 41 C
2 B 12 A 22 B 32 C 42 D
3 A 13 A 23 D 33 A 43 C
4 B 14 B 24 C 34 C 44 C
5 A 15 B 25 B 35 B 45 A
6 C 16 B 26 C 36 C 46 D
7 A 17 B 27 D 37 A 47 D
8 D 18 B 28 D 38 A 48 D
9 B 19 C 29 A 39 C 49 C
10 D 20 B 30 D 40 D 50 B

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 963

Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh Khối B năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 963
1 A 11 D 21 B 31 C 41 A
2 D 12 A 22 C 32 A 42 A
3 C 13 D 23 C 33 B 43 D
4 D 14 B 24 A 34 B 44 B
5 D 15 C 25 C 35 D 45 A
6 B 16 B 26 D 36 B 46 A
7 A 17 D 27 D 37 C 47 D
8 C 18 C 28 C 38 B 48 A
9 D 19 D 29 A 39 B 49 D
10 B 20 A 30 C 40 C 50 B


Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Sinh khối B năm 2014 chính xác 100% Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)SINH(dấu cách)Mãđề gửi 8712

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247