Đáp án đề thi môn Anh cao đẳng khối D,A1 năm 2014 - mã đề 426

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối D,A1 năm 2014 mã đề 426 của thầy cô, click để xem ngay.

Đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 -mã đề 426

dangcapnhat dap an cao dang mon anh nam 2014

Đáp án đề thi môn Anh khối A1, D năm 2014 - mã đề 426

Đăng ký nhận đáp án đề thi CĐ môn Anh khối A1, D năm 2014 mã đề 426 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT, soạn tin

DACB (dấu cách)Khốithi(dấu cách)ANH(dấu cách)426 gửi 8712 

Đáp án đề thi cao đẳng môn Anh khối A1, D của thầy cô giáo năm 2014 - Mã đề 426
1 A 17 A 33 D 49 A 65 A
2 A 18 D 34 D 50 D 66 B
3 C 19 C 35 D 51 D 67 B
4 D 20 B 36 C 52 A 68 D
5 B 21 D 37 D 53 D 69 A
6 A 22 B 38 A 54 C 70 D
7 C 23 B 39 A 55 B 71 D
8 B 24 A 40 A 56 A 72 A
9 B 25 C 41 B 57 B 73 C
10 D 26 B 42 A 58 C 74 A
11 B 27 C 43 C 59 C 75 C
12 C 28 A 44 C 60 A 76 C
13 D 29 B 45 D 61 C 77 C
14 D 30 C 46 B 62 B 78 D
15 D 31 D 47 A 63 A 79 B
16 B 32 B 48 C 64 B 80 C

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh cao đẳng khối D,A1 năm 2014 - mã đề 426

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247