Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 mã đề 236

Các em xem đáp án đề thi môn anh mã đề 236 khối D năm 2014 của thầy cô giáo và Bộ Giáo dục chính xác đưới đây.

Đề thi môn Anh khối D năm 2014 - Mã đề 236

Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 ma de 236

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 - Mã đề 236

Đăng ký nhận điểm thi đại học năm 2014 sớm nhất

Soạn tin: DTL SBD Gửi 8712 

SốBáoDanh = Mã trường + Khối Thi + số báo danh.

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT - Mã đề 236
1 B 17 C 33 C 49 C 65 D
2 D 18 D 34 B 50 D 66 A
3 D 19 A 35 B 51 C 67 C
4 C 20 C 36 A 52 B 68 A
5 B 21 A 37 A 53 B 69 D
6 C 22 C 38 A 54 C 70 C
7 B 23 A 39 D 55 D 71 C
8 B 24 D 40 B 56 A 72 C
9 D 25 B 41 A 57 D 73 B
10 B 26 A 42 D 58 C 74 D
11 A 27 D 43 C 59 B 75 B
12 D 28 B 44 C 60 B 76 B
13 C 29 D 45 D 61 A 77 B
14 A 30 C 46 A 62 C 78 B
15 D 31 B 47 A 63 A 79 C
16 B 32 A 48 B 64 A 80 D


Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 mã đề 236

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!