Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 mã đề 137

Đáp án môn Anh khối D mã đề 137 năm 2014 được các thầy cô giáo giải ngay sau khi hết thời gian làm bài và đáp án chính xác của Bộ GD&ĐT.

Đề thi môn Anh khối D năm 2014 - Mã đề 137

Dap an de thi mon Anh khoi D nam 2014 ma de 137

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 - Mã đề 137

Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã đề 137
1 A 17 D 33 C 49 D 65 C
2 A 18 A 34 C 50 B 66 C
3 B 19 A 35 B 51 A 67 B
4 C 20 B 36 D 52 D 68 D
5 B 21 B 37 C 53 B 69 C
6 A 22 D 38 D 54 B 70 C
7 B 23 A 39 B 55 B 71 A
8 C 24 C 40 A 56 D 72 D
9 B 25 A 41 D 57 B 73 B
10 B 26 D 42 C 58 A 74 D
11 C 27 A 43 B 59 C 75 B
12 C 28 C 44 B 60 C 76 A
13 C 29 B 45 A 61 D 77 D
14 A 30 D 46 B 62 A 78 A
15 A 31 C 47 D 63 D 79 D
16 A 32 D 48 C 64 C 80 B

Theo thethaohangngay

Từ khóa: b

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh khối D năm 2014 mã đề 137

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!