Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 259

Tham khảo đề thi và đáp án môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 259 của Bộ Giáo dục và đào tạo Tuyensinh247 cập nhật dưới đây.

Đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 259

Dap an de thi mon Hoa khoi A nam 2014 - ma de 259

Đáp án đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 259

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 259
1 C 11 B 21 D 31 A 41 A
2 C 12 B 22 A 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 B 43 A
4 A 14 D 24 A 34 A 44 B
5 C 15 D 25 D 35 D 45 D
6 B 16 D 26 C 36 C 46 A
7 D 17 B 27 A 37 D 47 B
8 C 18 D 28 D 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 C 49 B
10 C 20 A 30 B 40 D 50 B

Dap an de thi mon Hoa khoi A nam 2014 - ma de 259

Theo thethaohangngayViết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 259

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247