Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 357

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 357 tham khảo đáp án của Bộ GD&ĐT chính xác 100%.

Đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 357

De thi mon hoa khoi a ma de 357

Đáp án đề thi Hóa khối A năm 2014 mã đề 357 của Bộ GD&ĐT


Đáp án đề thi môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 357 của bộ GD&ĐT
1 D 11 B 21 B 31 C 41 D
2 A 12 D 22 A 32 A 42 D
3 C 13 A 23 B 33 B 43 A
4 B 14 D 24 A 34 D 44 C
5 B 15 A 25 A 35 A 45 A
6 D 16 B 26 B 36 B 46 C
7 B 17 B 27 C 37 C 47 C
8 D 18 C 28 B 38 A 48 D
9 C 19 D 29 A 39 D 49 D
10 B 20 C 30 B 40 C 50 C

Dap an de thi mon Hoa khoi A nam 2014 - ma de 357


Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2014 - mã đề 357

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!