Đáp án đề thi môn Tổng Hợp vào lớp 10 năm 2023 - Hưng Yên

Đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết từ Tuyensinh247 mã đề 221, 222. Xem đề thi và đáp án phía dưới.

Đáp án đề thi môn Tổ Hợp vào lớp 10 năm 2023 - Hưng Yên

Mã đề 221:

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Mã đề 222

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Đề thi môn Tổ Hợp vào lớp 10 năm 2023 - Hưng Yên

Câu 41: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that has the same meaning as the sentence printed before it. "Would you like to come out to dinner with me tonight?" Jack said to Daisy.

A Jack asked Daisy going out to dinner with him that night.

B. Jack said that Daisy go out to dinner with him that night.

C. Jack told Daisy not to go out to dinner with him that night.

D. Jack invited Daisy to go out to dinner with him that night.

Mã đề 222

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Mã đề 221

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Dap an de thi mon Tong Hop vao lop 10 nam 2023 - Hung Yen

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Tổng Hợp vào lớp 10 năm 2023 - Hưng Yên

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247