Đáp án đề thi Tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Đề thi bài Tổ hợp tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021 - 2022 có đáp án của ban chuyên môn Tuyensinh247, các em cùng theo dõi nhé.

Đề thi Tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Câu 28: Which of the following is TRUE about Jeju Island?

A. It is home to the most insect species in the world.

B. Its volcano erupts sometimes.

C. It is one new natural wonder of the world.

D. Its temperature usually falls below freezing.

Dap an de thi To hop vao lop 10 tinh Vinh Phuc 2021

Dap an de thi To hop vao lop 10 tinh Vinh Phuc 2021

Dap an de thi To hop vao lop 10 tinh Vinh Phuc 2021

Dap an de thi To hop vao lop 10 tinh Vinh Phuc 2021

Đáp án đề thi Tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

1. D

2. C

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. B

9. D

10. A

11. D

12. D

13. B

14. D

15. B

16. A

17. C

18. D

19. C

20. A

21. D

22. C

23. B

24. A

25. D

26. D

27. D

28. C

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. B

37. C

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. A

44. B

45. D

46. A

47. B

48. B

49. D

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. C

56. B

57. D

58. A

59. A

60. A

 

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi Tổ hợp vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2021

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247