Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2020

Đề và đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tiền Giang năm học 2020-2021 được cập nhật chi tiết phía dưới, các em tham khảo

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2020 

Lưu ý: Đáp án trong đề là của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác của thầy cô giải được cập nhật bên dưới 

Question 13. According to the writer, the most effective way in learning English is
A. to copy the English words and grammar rules
B. to forget your own native language
C. to translate everything into his own language
D. to practice speaking, writing and feeling it
Question 14. In "What is equally important is to feel the language.", "To feel the language" means
A. to experience the rich meaning of the language
B. to be able to read and write English
C. to translate English into your own by imagining
D. to get knowledge of English by touching

Dap an de thi vao 10 mon Anh tinh Tien Giang nam 2020Dap an de thi vao 10 mon Anh tinh Tien Giang nam 2020Dap an de thi vao 10 mon Anh tinh Tien Giang nam 2020Dap an de thi vao 10 mon Anh tinh Tien Giang nam 2020Dap an de thi vao 10 mon Anh tinh Tien Giang nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD Tiền Giang 2020

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO LỚP 10 NĂM 2020 – TIỀN GIANG

Môn thi: TIẾNG ANH – Mã đề 367

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

 

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. A

7. B

8. C

9. D

10. A

11. B

12. C

13. D

14. A

15. B

16. C

17. D

18. A

19. B

20. B

21. D

22. B

23. D

24. C

25. D

26. D

27. A

28. A

29. D

30. D

31. D

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. B

38. B

39. A

40. C

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tiền Giang năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!