Đáp án đề thi vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

Xem chi tiết trong bài dưới đây đáp án đề thi vào lớp 10 Cần Thơ môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 của Ban chuyên môn Tuyensinh247

Đề thi vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

Question 12: What is the main idea of the passage?

Question 13: Where does Tiger like to play golf?

Question 14: The phrase "look up to" in paragraph 3 is closest in meaning to

Question 15: According to the passage, which of the following statements is NOT true?

Question 16: The word "they" in the last paragraph refers to

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác. Xem đáp án của thầy cô phía dưới.

Dap an de thi vao lop 10 Can Tho mon Anh nam 2022

Dap an de thi vao lop 10 Can Tho mon Anh nam 2022

Dap an de thi vao lop 10 Can Tho mon Anh nam 2022

Dap an de thi vao lop 10 Can Tho mon Anh nam 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

Mã đề 401

Dap an de thi vao lop 10 Can Tho mon Anh nam 2022

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Cần Thơ môn Anh năm 2022

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247