Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh năm 2020

Chiều ngày 17/7/2020, Sở GD Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 môn Tiếng Anh, đề và đáp án được cập nhật chi tiết bên dưới, các em tham khảo

Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Tiếng Anh năm 2020 

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác, đáp án của thầy cô được cập nhật phía dưới.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part

differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1.

A. better              B. father                        C. bigger                         D. reuse

Question 2.

A. looked                       B. visited                        C. stopped                     D. watched

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh nam 2020Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2020

Dap an de thi vao lop 10 Ha Noi mon Anh nam 2020

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!