Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

Dưới đây là chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Sở GD tỉnh Ninh Thuận năm học 2020-2021, các em cùng tham khảo

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

Part 1. Choose the correct answer (A, B, C or D) in each sentence. (2.0 pts)

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. talked                B. watched                C. lived              D. stopped

2. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

A. explore                        B. rely                C. decide                   D. visit

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Ninh Thuan

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Ninh Thuan

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Ninh Thuan

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Ninh Thuan

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Ninh Thuận năm 2020

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Ninh Thuan

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!