Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Phú Yên

Chi tiết đáp án và đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2020-2021 của tỉnh Phú Yên được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2020 tỉnh Phú Yên 

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means the same as the sentence printed before. (2 points)
33. Vitamin intake and intelligence are not connected.
There .................................................................
34. If we get a key, we will be able to get into the house.
Unless ................................................................

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Phu YenDap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Phu Yen

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Phú Yên 2020

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh nam 2020 tinh Phu Yen

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh năm 2020 tỉnh Phú Yên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!