Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

Tham khảo bên dưới đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của tỉnh An Giang năm học 2020-2021

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

Question 14: He thought the visit to the gallery was ___________.

A. depressing          B. depressed                 C. depress               D. depression               

Question 15: Tet is a time for families to clean and ________ their homes.

A. celebrate            B. Make                          C decorate             D. receive

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang 2020

 Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020

Theo TTHN


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!