Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

Tham khảo bên dưới đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh của tỉnh An Giang năm học 2020-2021

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

Question 14: He thought the visit to the gallery was ___________.

A. depressing          B. depressed                 C. depress               D. depression               

Question 15: Tet is a time for families to clean and ________ their homes.

A. celebrate            B. Make                          C decorate             D. receive

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang 2020

 Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh An Giang nam 2020

Theo TTHN


>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!