Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bến Tre năm 2020

Tham khảo dưới đây chi tiết đề và đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Bến Tre năm 2020

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bến Tre năm 2020 

Lưu ý: Đáp án trong đề là của học sinh có thể không chính xác, đáp án chính xác của thầy cô được cập nhật phía dưới 

6. Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in the following

question

We are now in a 24/7 society where shops and services must be available all hours.

A. an active society

B an inactive society

C. a physical society

D. a working society

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Ben Tre nam 2020Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Ben Tre nam 2020Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Ben Tre nam 2020Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Ben Tre nam 2020

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bến Tre 2020

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh tinh Ben Tre nam 2020

Theo TTHN>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bến Tre năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!