Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - Hải Dương 2024

Mời các em học sinh cùng tham khảo đề thi và đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 môn Tiếng Anh của tỉnh Hải Dương được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải cụ thể dưới đây:

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Dương 2024

Question 40: Which of the following is NOT a problem of global warming?

A. Rising sea level                    C. Impacts on different species on Earth

B. Changes in rainfall patterns   D. Snow and ice storms

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. (1.0 point)

Question 41: People say that he invented the digital camera.

A. He is said to invented the digital camera.

B. He is said to have invented the digital camera.

C. He was said to have invented the digital camera.

D. It was said to have invented the digital camera.

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - Hai Duong 2024

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - Hai Duong 2024

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - Hai Duong 2024

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - Hai Duong 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Dương 2024

Dap an de thi vao lop 10 mon Anh - Hai Duong 2024

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - Hải Dương 2024

  •  
Bứt Phá Lớp 10 - Tuyensinh247