Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

Cùng nhanh tay tham khảo đề và đáp án môn Anh vào lớp 10 năm 2019 Sở GD Đồng Nai, tổ chức thi vào chiều 6/6/2019 đã được sưu tầm bởi Tuyensinh247.com

Đề Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

I. Choose the word A, B,C or D whose underlined part is pronounced differeatly from

That of the others in each group.

1. A. proud      B. about       C. around      D. would

2. A. eancel     B. certain      C. computer      D. collapse

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

 

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247