Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

Cùng nhanh tay tham khảo đề và đáp án môn Anh vào lớp 10 năm 2019 Sở GD Đồng Nai, tổ chức thi vào chiều 6/6/2019 đã được sưu tầm bởi Tuyensinh247.com

Đề Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

I. Choose the word A, B,C or D whose underlined part is pronounced differeatly from

That of the others in each group.

1. A. proud      B. about       C. around      D. would

2. A. eancel     B. certain      C. computer      D. collapse

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

Dap an mon Anh thi vao lop 10 nam 2019 cua So GD Dong Nai

 

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đáp án môn Anh thi vào lớp 10 năm 2019 của Sở GD Đồng Nai

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!