Đề án tuyển sinh Đại học Việt Bắc năm 2014

Đại học Việt Bắc dự kiến tuyển sinh năm 2014 theo 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, kết quả tốt nghiệp THPT, thí sinh thuộc các huyện nghèo.

1.  Phương thức tuyển sinh

1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

       a) Danh sách các ngành đào tạo và khối thi

Bảng 1

Tên trường.

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Thông tin tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

DVB

 

 

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Xét tuyển theo kết quả thi đại học của những thí sinh đã dự thi đại học năm 2014 có cùng khối thi theo đề thi 3 chung của Bộ GD&ĐT;

+ Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Số chỗ ở KTX tối đa có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2014: 400.

- Mức học phí:

+ Trình độ đại học:

6.000.000 đồng/năm học

+ Trình độ cao đẳng:

4.500.000 đồng/năm học

Các ngành đào tạo đại học:

   

 

Kỹ thuật cơ khí

 

D520103

A, A1,D1

Kỹ thuật Điện-Điện tử

 

D520201

A, A1,D1

Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1, D1

Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

A, A1, D1

Kế toán

 

D340301

A, A1, D1

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, A1, D1

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Kỹ thuật cơ khí

 

C510201

A, A1, D1

Kỹ thuật Điện-Điện tử

 

C510301

A, A1,D1

Công nghệ thông tin

 

C480201

A, A1,D1

Kế toán

 

C340301

A, A1, D1

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, A1, D1

       b) Tiêu chí xét tuyển

- Theo tiêu chí xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Trường, kết quả thi của thí sinh và các chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của Trường theo nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh (kết quả thi từ điểm sàn trở lên) có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

       c) Chỉ tiêu xét tuyển

Trường Đại học Việt Bắc dự kiến dành 30% chỉ tiêu đại học và 30% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy của kỳ thi “3 chung” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

1.2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp phổ thông trung học dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

       5.1.2.1. Tiêu chí xét tuyển

Trường Đại học Việt Bắc xét tuyển căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực toàn diện của thí sinh trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của thí sinh trong 3 năm học trung học phổ thông (THPT) và kết quả thi tốt nghiệp PTTH để đáp ứng đặc thù và mục tiêu đào tạo riêng của các ngành đào tạo trong trường, đặc biệt có tính đến tính đặc thù của vùng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của vùng trung du và miền núi phía Bắc tổ quốc.

Bộ tiêu chuẩn xem xét đến: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; Kết quả trong quá trình học tập THPT; Kết quả các môn học lớp 12 tương ứng với yêu cầu và mục tiêu đào tạo của ngành; và đạo đức của thí sinh trong các năm học THPT.

Bộ tiêu chuẩn gồm 4 tiêu chí sau:

·        Tiêu chí 1: Kết quả xếp loại tốt nghiệp trung học phổ thông;

 Tiêu chí này dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có tính hệ số 2 cho môn học được coi là “quan trọng” đối với ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký;

·        Tiêu chí 2: Kết quả học tập trong quá trình học trung học phổ thông (lớp 10, 11 và 12);

·        Tiêu chí 3: Điểm 3 môn học lớp 12 tương ứng với ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển, được xác định theo bảng sau:

Bảng 2

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

CÁC MÔN HỌC CHO TIÊU CHÍ 3

GHI CHÚ

1

Quản trị kinh doanh

D340101

TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN

 

2

Kế toán

D340301

TOÁN, VẬT LÝ, NGỮ VĂN

 

3

Kỹ thuật Cơ khí

D520103

TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC

 

4

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC

 

5

Công nghệ thông tin

D480201

TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC

 

6

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC

 

·        Tiêu chí 4: Xếp loại hạnh kiểm.

1.2.2. Chỉ tiêu xét tuyển

Trường Đại học Việt Bắc dự kiến dành 70% chỉ tiêu đại học và 70% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

1.2.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển

a) Điều kiện xét tuyển

+ Đối với bậc đại học:

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt trung bình khá;

- Điểm trung bình chung 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên.

+ Đối với bậc cao đẳng:

- Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt từ trung bình;

- Điểm trung bình chung 3 năm học trung học phổ thông đạt từ 5,50 trở lên;

- Hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên.

b)  Nguyên tắc xét tuyển

§ Trong 4 tiêu chí xét tuyển, 3 tiêu chí đầu được dùng đánh giá điểm xét tuyển; tiêu chí 4 chỉ dùng làm điều kiện xét tuyển;

§ Tổng điểm xét tuyển là 100 điểm. Tỷ trọng điểm của từng tiêu chí được xác định theo bảng sau:

Bảng 3

TT

Các tiêu chí xét tuyển

Tỉ trọng

Điểm tối đa

1

Tiêu chí số 1: Điểm tốt nghiệp THPT

40%

40

2

Tiêu chí số 2: Kết quả học tập 3 năm THPT

30%

30

3

Tiêu chí số 3: Điểm các môn học lớp 12 tương ứng với từng ngành đào tạo (bảng 3)

30%

30

 

Tổng cộng

100%

100

c) Phương thức định lượng cho từng tiêu chí

-  Tiêu chí số 1Điểm tốt nghiệp THPT

§  Xét trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, tính tổng điểm 4 môn thi trong đó có nhân hệ số 2 một môn tùy thuộc vào khối ngành mà thí sinh dự tuyển. Cụ thể như sau:

Bảng 4

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

MÔN THI NHÂN HỆ SỐ

GHI CHÚ

1

Quản trị kinh doanh

D340101

TOÁN

 

2

Kế toán

D340301

TOÁN

 

3

Kỹ thuật Cơ khí

D520103

TOÁN

 

4

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

TOÁN

 

5

Công nghệ thông tin

D480201

TOÁN

 

6

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

TOÁN

 

§  Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 4 môn có giá trị từ 0 đến 50 (do có 1 môn nhân hệ số 2).

§  Quy đổi tổng điểm thi tốt nghiệp THPT ra thang điểm 40 (tỷ trọng của tiêu chí 1) theo công thức: 

Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT * 40/50

(1) 

Tiêu chí số 2Kết quả học tập 3 năm học THPT

§  Xét  học bạ THPT của thí sinh: Lấy tổng điểm tổng kết trung bình chung từng năm của 3 năm: lớp 10, 11 và 12.

§  Quy đổi tổng điểm tổng kết 3 năm học (có giá trị từ 0 đến 30) ra thang điểm 30 (tỷ trọng của tiêu chí 2) theo công thức: 

Tổng điểm tổng kết 3 năm học * 30/30

(2) 

Tiêu chí số 3:  Điểm các môn học lớp 12 tương ứng với từng ngành đào tạo thí sinh đăng ký xét tuyển (bảng 3).

§  Xét  học bạ THPT của thí sinh: Lấy tổng điểm các môn học lớp 12 tương ứng với ngành đào tạo thí sinh đăng ký xét tuyển (theo bảng 3).

§  Quy đổi tổng điểm (có giá trị từ 0 đến 30) ra thang điểm 30 (tỷ trọng của tiêu chí 3) theo công thức: 

Tổng điểm 3 môn học * 30/30

(3) 

d)  Điểm xét tuyển

§ Điểm xét truyển của thí sinh là tổng của (1), (2) và (3).

§ Nhà trường sẽ chọn trong số thí sinh có số điểm xét tuyển thỏa mãn điểm xét tuyển của nhà trường và chọn từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xét tuyển Đại học trước, Cao đẳng sau.

§ Đối với học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT được coi là đủ điều kiện trúng tuyển.

1.3.  Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh vùng Tây bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Thực hiện quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành về việc ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng những thí sinh sau đây:

a) Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây viết tắt là Quyết định số 293/QĐ-TTg).

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

b) Là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường qui định.

c) Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, được xét tuyển những thí sinh này (trừ những học sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ) với kết quả thi thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 01 học kỳ trước khi vào học chính thức.

2. Quy trình tổ chức tuyển sinh

2.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

2.1.1. Đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký xét tuyển vào trường.

a). Hồ sơ đăng  ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (bản gốc) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

b). Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.

c). Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời hạn quy định của trường đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

d). Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT.

2.1.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển vào trường dựa vào kết quả học bậc trung học phổ thông và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Quy trình và hồ sơ như sau:

a). Bước 1:

Thí sinh nhận mẫu đơn dự tuyển và hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Việt Bắc, hoặc lấy từ các sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh, hoặc lấy từ website của trường (www.vietbac.edu.vn). Điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn.

b) Bước 2:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Tuyển sinh của Trường, được vào sổ đăng ký căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ gồm:

* Đơn dự tuyển;

* Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

* Bản sao công chứng học bạ;

* Giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bản sao công chứng;

* Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển; 3 ảnh cỡ 3x4.

c). Bước 3:

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các điều kiện dự thi, các tiêu chí và các tiêu chuẩn đã nêu trên để tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

d). Bước 4: Lập danh sách trúng tuyển và ra quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển.

e). Bước 5: Thông báo thí sinh trúng tuyển trên Website của Trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đến Trường làm thủ tục nhập học.

2.2. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển như sau:

5.2.2.1. Đối với thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký xét tuyển vào trường:

- Thời gian, phương thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thời gian xét tuyển:

          + Đợt xét tuyển 1: trước ngày 20/8/2014, đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường.

          + Đợt xét tuyển 2: Từ ngày 21/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014.

+ Đợt xét tuyển 3: Từ ngày 15/9/2014 đến hết ngày 5/10/2014.

          + Đợt xét tuyển 4: Từ ngày 6/10/2014 đến hết ngày 25/10/2014.

2.2.2.  Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập THPT và thi tốt nghiệp THPT:

- Đợt 1: Từ 15/3/2014 – 25/4/2014. Hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ ĐKDT đại học;

+ Đơn xin xét tuyển;

+ Học bạ THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (phô tô công chứng);

+ Bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp THPT và kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT (nếu là thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2014) 

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển; 3 ảnh cỡ 3x43;

- Đợt 2: Từ 21/6/2014 – 26/9/2014 nộp bổ sung hồ sơ bao gồm:

+ Đối với thí sinh đã đăng ký hồ sơ trong đợt 1: Bổ xung kết quả học tập học kỳ 2 lớp 12; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

+ Đối với thí sinh nộp mới hồ sơ xin xét tuyển:

·        Đơn xin xét tuyển;

·        Học bạ THPT lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (phô tô công chứng);

·        Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

·         Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh, số điện thoại để trường thông báo kết quả xét tuyển; 3 ảnh cỡ 3x43;

2.2.3. Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Việt Bắc, Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên.

2.2.4. Phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Việt Bắc.

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Trường Đại học Việt Bắc, Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên.

2.3. Thời gian công bố kết quả xét tuyển

Sau khi có kết quả thi tuyển, trường Đại học Việt Bắc công bố các kết quả xét tuyển, thi tuyển, cùng lúc với công bố kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

3.4. Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (theo khu vực và đối tượng) và các chính sách ưu tiên khác (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, …) đối với thí sinh đăng ký thi và xét tuyển vào trường thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.5. Lệ phí tuyển sinh

Lệ phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Theo GDTĐ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh Đại học Việt Bắc năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH